Kuvagalleria: Ter­wa­hölk­kä ja -ma­ra­ton juos­tiin jälleen Oulussa

Kolumni: Na­to-jä­se­nyys on so­ti­laal­lis­ta liit­tou­tu­mis­ta syvempi asia, ja Poh­jois-Suo­men asemaa se vah­vis­taa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Seksuaalirikoset
Käräjäoikeus hylkäsi kaikki Veijo Baltzarin syytteet ihmiskauppa- ja seksuaalirikoksista

Kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi kaikki Veijo Balt­za­rin syyt­teet ih­mis­kaup­pa- ja sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta

25.02.2022 10:33
Oulun seudulla asuva mies pyysi lapsilta seksuaalisia kuvia ja videoita maksua vastaan – uhreja tiedossa jo 19

Oulun seu­dul­la asuva mies pyysi lap­sil­ta sek­suaa­li­sia kuvia ja vi­deoi­ta maksua vastaan – uhreja tie­dos­sa jo 19

15.02.2022 16:59
Tuomio Oulussa tehdystä lapsen hyväksikäytöstä koveni hovissa – mies vaati lapselta seksiä alkoholi- ja tupakkaostoksista koituneiden velkojen kuittaamiseen

Tuomio Oulussa teh­dys­tä lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä koveni hovissa – mies vaati lap­sel­ta seksiä al­ko­ho­li- ja tu­pak­ka­os­tok­sis­ta koi­tu­nei­den vel­ko­jen kuit­taa­mi­seen

24.01.2022 14:07
Tilaajille
Lapseen kohdistuneista törkeistä seksuaalirikoksista annettu tuomio lieveni hieman Rovaniemen hovioikeudessa

Lapseen koh­dis­tu­neis­ta tör­keis­tä sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta annettu tuomio lieveni hieman Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­des­sa

16.10.2021 12:54
Tilaajille
Tutkimus selvitti seksuaalirikollisuutta ja sen ennaltaehkäisyn keinoja: riskitekijöinä mielenterveyden ongelmat, päihteiden käyttö ja sosiaalinen huono-osaisuus

Tut­ki­mus sel­vit­ti sek­suaa­li­ri­kol­li­suut­ta ja sen en­nal­ta­eh­käi­syn kei­no­ja: ris­ki­te­ki­jöi­nä mie­len­ter­vey­den on­gel­mat, päih­tei­den käyttö ja so­siaa­li­nen huo­no-osai­suus

29.09.2021 10:48 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­ses­tin uhria ei pidä ran­gais­ta

08.09.2020 06:14
Tilaajille
Mies tuomittiin Oulun käräjäoikeudessa 14-vuotiaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä ehdottomaan vankeuteen – samassa tapauksessa tuomittiin myös teon kuvannut mies

Mies tuo­mit­tiin Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa 14-vuo­tiaan sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä eh­dot­to­maan van­keu­teen – samassa ta­pauk­ses­sa tuo­mit­tiin myös teon ku­van­nut mies

21.08.2020 14:41
Tilaajille
Nuori mies saalisti eri puolilla Suomea asuvia 8–14-vuotiaita lapsia sosiaalisessa mediassa – Uhreja ainakin 30, todennäköisesti enemmän

Nuori mies saa­lis­ti eri puo­lil­la Suomea asuvia 8–14-vuo­tiai­ta lapsia so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa – Uhreja ainakin 30, to­den­nä­köi­ses­ti enemmän

01.06.2020 18:07 1
Miehen piinaamisesta oululaisasunnossa lähes viisi vuotta vankeutta – syyte törkeästä vapaudenriistosta hylättiin

Miehen pii­naa­mi­ses­ta ou­lu­lais­asun­nos­sa lähes viisi vuotta van­keut­ta – syyte tör­keäs­tä va­pau­den­riis­tos­ta hy­lät­tiin

25.05.2020 16:15
Tilaajille