Satelliitit
Kiina lähetti avaruuteen viimeisen Beidou-satelliitin sarjassa amerikkalaisen GPS-järjestelmän korvaajia

Kiina lähetti ava­ruu­teen vii­mei­sen Bei­dou-sa­tel­lii­tin sar­jas­sa ame­rik­ka­lai­sen GPS-jär­jes­tel­män kor­vaa­jia

23.06.2020 12:50 0