Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Heinäpään stadion: Miksi Hei­nä­pään sta­dio­nis­ta tehtyjä va­li­tuk­sia ei kä­si­tel­lä heti?

Juuri nyt: Oulun yli­opis­to on val­lat­tu vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen leik­kauk­sil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Ruoka
Eritrealais-etiopialaisessa ravintolassa voidaan syödä omin käsin ja jopa kaverin avittamana

Erit­rea­lais-etio­pia­lai­ses­sa ra­vin­to­las­sa voidaan syödä omin käsin ja jopa kaverin avit­ta­ma­na

06.09.2023 06:00 19
Tällaisia ovat Kalevan lukijoiden karmeimmat lomaltapaluut: koti oli romuna ja poliisit kiersivät taloa koirineen

Täl­lai­sia ovat Kalevan lu­ki­joi­den kar­meim­mat lo­mal­ta­pa­luut: koti oli romuna ja po­lii­sit kier­si­vät taloa koi­ri­neen

21.07.2023 17:00 4
Tilaajille
Suomalaista valkosipulia saa kaupoista harvoin, ja siihen on syy

Suo­ma­lais­ta val­ko­si­pu­lia saa kau­pois­ta har­voin, ja siihen on syy

09.07.2023 11:50 2
Thaimaalaisravintola teki comebackin Oulun katukuvaan ja loi nahkansa uudelleen – "Otan vaikutteita nuorisolta"

Thai­maa­lais­ra­vin­to­la teki co­me­bac­kin Oulun ka­tu­ku­vaan ja loi nah­kan­sa uu­del­leen – "Otan vai­kut­tei­ta nuo­ri­sol­ta"

26.06.2023 06:05 7
Kuusamolainen Michelin-kokki elää ranskalaisen keittiön arkea, mutta kotiseudulla vetoaa yllättävä herkku

Kuu­sa­mo­lai­nen Mic­he­lin-kok­ki elää rans­ka­lai­sen keit­tiön arkea, mutta ko­ti­seu­dul­la vetoaa yl­lät­tä­vä herkku

21.06.2023 13:16 1
Aloittelijasta villiyrtit voivat maistua hurjalle, mutta ajan kanssa niitä oppii rakastamaan, neuvoo Päivi Kaukua

Aloit­te­li­jas­ta vil­li­yr­tit voivat maistua hur­jal­le, mutta ajan kanssa niitä oppii ra­kas­ta­maan, neuvoo Päivi Kaukua

08.06.2023 13:32
Oululainen burgerkunkku avaa täydellisen hampurilaisen anatomian

Ou­lu­lai­nen bur­ger­kunk­ku avaa täy­del­li­sen ham­pu­ri­lai­sen ana­to­mian

02.06.2023 10:19 8
Kotiin tilataan krapularuokaa ja arjen helpotusta, eettiset kysymykset askarruttavat ja ruokalähetit ärsyttävät liikenteessä – Oululaiset kertovat, mitä ajattelevat Woltista ja Foodorasta

Kotiin ti­la­taan kra­pu­la­ruo­kaa ja arjen hel­po­tus­ta, eet­ti­set ky­sy­myk­set as­kar­rut­ta­vat ja ruo­ka­lä­he­tit är­syt­tä­vät lii­ken­tees­sä – Ou­lu­lai­set ker­to­vat, mitä ajat­te­le­vat Wol­tis­ta ja Foo­do­ras­ta

11.05.2023 05:00 14
Tilaajille
Lisää tilaa, uusia tuotteita ja yhteistyökumppaneita – K-Supermarket Toppila viettää laajennuksen avajaisia
Mainos K-Supermarket Toppila

Lisää tilaa, uusia tuot­tei­ta ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta – K-Su­per­mar­ket Toppila viettää laa­jen­nuk­sen ava­jai­sia

26.04.2023 11:21
Tattarisuurimoita vedetään myynnistä gluteenin vuoksi – voi aiheuttaa terveysriskin keliaakikoille tai vilja-allergiasta kärsiville

Tat­ta­ri­suu­ri­moi­ta ve­de­tään myyn­nis­tä glu­tee­nin vuoksi – voi ai­heut­taa ter­veys­ris­kin ke­liaa­ki­koil­le tai vil­ja-al­ler­gias­ta kär­si­vil­le

29.03.2023 11:08
Tapioka-pallukat kuplivat teessä Oulussakin: ruoka- ja juomatrendit tulevat nyt Aasiasta – onko seuraava jälkiruokavillitys punaiset pavut?

Ta­pio­ka-pal­lu­kat kup­li­vat teessä Ou­lus­sa­kin: ruoka- ja juo­ma­tren­dit tulevat nyt Aa­sias­ta – onko seu­raa­va jäl­ki­ruo­ka­vil­li­tys pu­nai­set pavut?

25.10.2022 10:00
Tilaajille
Erikoistutkija: suomalaiset voisivat syödä enemmän supikoiria ja variksia – Korkiakoskien 8 lasta ruokitaan riistalla lähes päivittäin

Eri­kois­tut­ki­ja: suo­ma­lai­set voi­si­vat syödä enemmän su­pi­koi­ria ja va­rik­sia – Kor­kia­kos­kien 8 lasta ruo­ki­taan riis­tal­la lähes päi­vit­täin

20.08.2022 06:00 26
Tilaajille
Inflaatio voi syödä koululaisen jälkiruuan – Elintarvikkeiden hurja hinnannousu aiheuttaa paineita tarkastella tuotantokustannuksia, mutta ravintosuosituksista Lööki ei tingi

Inf­laa­tio voi syödä kou­lu­lai­sen jäl­ki­ruuan – Elin­tar­vik­kei­den hurja hin­nan­nou­su ai­heut­taa pai­nei­ta tar­kas­tel­la tuo­tan­to­kus­tan­nuk­sia, mutta ra­vin­to­suo­si­tuk­sis­ta Lööki ei tingi

16.08.2022 18:00 37
Tilaajille
Kokoa välimerelliseen alkuruokasalaattiin runsaasti kotimaista satoa – grillikasvisten maku pehmenee oliiviöljyssä

Kokoa vä­li­me­rel­li­seen al­ku­ruo­ka­sa­laat­tiin run­saas­ti ko­ti­mais­ta satoa – gril­li­kas­vis­ten maku peh­me­nee olii­vi­öl­jys­sä

28.07.2022 06:30
Tilaajille
"Ruoasta olisi tärkeää puhua joustavalla tavalla" – intuitiivinen syöminen kannustaa kuuntelemaan ja kunnioittamaan kehon viestejä

"Ruoas­ta olisi tärkeää puhua jous­ta­val­la ta­val­la" – in­tui­tii­vi­nen syö­mi­nen kan­nus­taa kuun­te­le­maan ja kun­nioit­ta­maan kehon vies­te­jä

25.07.2022 11:18
Tilaajille
Syömässä: Kiinalaista uudella konseptilla

Syö­mäs­sä: Kii­na­lais­ta uudella kon­sep­til­la

29.06.2022 17:30 1
Tilaajille
Etätyön liikunnanpuute voi lihottaa – Tutkimusprofessori toivoo työnantajalle lisää vaikutusvaltaa siihen, mitä ruokaa lounaspassilla voi ostaa

Etätyön lii­kun­nan­puu­te voi li­hot­taa – Tut­ki­mus­pro­fes­so­ri toivoo työ­nan­ta­jal­le lisää vai­ku­tus­val­taa siihen, mitä ruokaa lou­nas­pas­sil­la voi ostaa

22.06.2022 12:00 1
Tilaajille
Elinkeinoministeri Ylellä: Ruokakassin hinta voi tuplaantua

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Ylellä: Ruo­ka­kas­sin hinta voi tup­laan­tua

12.03.2022 12:01 67
Ruoan hinta nousi tammikuussa ennätyksellisen paljon, inflaatio kipusi 4,4 prosenttiin – Ukrainan sodan uskotaan vaikuttavan hintoihin

Ruoan hinta nousi tam­mi­kuus­sa en­nä­tyk­sel­li­sen paljon, inf­laa­tio kipusi 4,4 pro­sent­tiin – Uk­rai­nan sodan us­ko­taan vai­kut­ta­van hin­toi­hin

01.03.2022 10:14 2
Syömässä: Café Liljan vetonaula on valtava jälkkäripöytä – kasvisvaihtoehtoja jäi kaipaamaan lisää

Syö­mäs­sä: Café Liljan ve­to­nau­la on valtava jälk­kä­ri­pöy­tä – kas­vis­vaih­to­eh­to­ja jäi kai­paa­maan lisää

24.02.2022 13:15
Tilaajille