Rikkakasvien torjunta
Rikkakasveja ruiskutellaan kemiallisilla torjunta-aineilla – vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin huolettavat

Rik­ka­kas­ve­ja ruis­ku­tel­laan ke­mial­li­sil­la tor­jun­ta-ai­neil­la – vai­ku­tuk­set ym­pä­ris­töön ja ih­mi­siin huo­let­ta­vat

16.06.2020 07:00 4
Tilaajille