Ravit
Viikko
Ravitauko päättyi myös Äimärautiolla

Ra­vi­tau­ko päättyi myös Äi­mä­rau­tiol­la

02.06.2020 21:33 0
Tarina kuninkaallisesta kylmävesihoidosta – Elian Web on ilmaissut kiitollisuutensa taustajoukoilleen juoksemalla kovaa, yhdeksi Suomen ravihistorian suurhevosista
Kolumni Kimmo Siira

Tarina ku­nin­kaal­li­ses­ta kyl­mä­ve­si­hoi­dos­ta – Elian Web on il­mais­sut kii­tol­li­suu­ten­sa taus­ta­jou­koil­leen juok­se­mal­la kovaa, yhdeksi Suomen ra­vi­his­to­rian suur­he­vo­sis­ta

31.05.2020 20:30 0
Tilaajille
Lumijoen tähtiravurin Elian Webin vauhti ei riittänyt Elitloppetin finaaliin

Lu­mi­joen täh­ti­ra­vu­rin Elian Webin vauhti ei riit­tä­nyt Elit­lop­pe­tin fi­naa­liin

31.05.2020 19:35 0
Vixus ennätysvauhdissa Elitkampenissa – Odd Herakles murskaava

Vixus en­nä­tys­vauh­dis­sa Elit­kam­pe­nis­sa – Odd He­rak­les murs­kaa­va

31.05.2020 18:15 0
Kuukausi
Kuninkuusravit ajetaan sittenkin Seinäjoella tänä kesänä – suurtapahtuma tyrkyllä Ouluun vuonna 2025

Ku­nin­kuus­ra­vit ajetaan sit­ten­kin Sei­nä­joel­la tänä kesänä – suur­ta­pah­tu­ma tyr­kyl­lä Ouluun vuonna 2025

27.05.2020 20:40 0
Kuninkuusravien ympärillä kuplii – Äimärautio on valmis järjestämään kertaalleen jo perutun klassikkotapahtuman elokuussa ilman yleisöä

Ku­nin­kuus­ra­vien ym­pä­ril­lä kuplii – Äi­mä­rau­tio on valmis jär­jes­tä­mään ker­taal­leen jo perutun klas­sik­ko­ta­pah­tu­man elo­kuus­sa ilman yleisöä

26.05.2020 20:45 0
Tilaajille
Nobodysta tuli somebody – Kempeleen lakeuksilla nähtiin 1970-luvun lopulla poikkeuksellinen lahjakkuus

No­bo­dys­ta tuli so­me­bo­dy – Kem­pe­leen la­keuk­sil­la nähtiin 1970-lu­vun lopulla poik­keuk­sel­li­nen lah­jak­kuus

16.05.2020 21:00 0
Tilaajille
Elitloppet-palapeli alkaa hahmottua – Oulun alueen ravilähettiläs Elian Web vastaanotti ensimmäisten joukossa pinkkiä postia

Elit­lop­pet-pa­la­pe­li alkaa hah­mot­tua – Oulun alueen ra­vi­lä­het­ti­läs Elian Web vas­taan­ot­ti en­sim­mäis­ten jou­kos­sa pinkkiä postia

15.05.2020 20:25 0

Äi­mä­rau­tion ra­vi­kau­si jatkuu jo 2. ke­sä­kuu­ta: "Y­lei­söä ei pai­kal­le voida pääs­tää, mutta onneksi raveja voi seurata vas­taan­ot­ti­mien kautta"

15.05.2020 18:28 0
Lumijokisen Katja Melkon onni täydentyi – Vixus edustaa Suomea Elitkampenissa

Lu­mi­jo­ki­sen Katja Melkon onni täy­den­tyi – Vixus edustaa Suomea Elit­kam­pe­nis­sa

12.05.2020 21:10 0
Vanhemmat
Korsnäsissä rkp nousi yksinvaltiaaksi, ruotsinkielisille haetaan vastavoimaa yhteenliittymistä

Kors­nä­sis­sä rkp nousi yk­sin­val­tiaak­si, ruot­sin­kie­li­sil­le haetaan vas­ta­voi­maa yh­teen­liit­ty­mis­tä

11.04.2017 17:39 0
Kalajoen ääntenlaskennassa inhimillinen virhe – keskustan ehdokkaan ääniä merkittiin kokoomuslaiselle

Ka­la­joen ään­ten­las­ken­nas­sa in­hi­mil­li­nen virhe – ­kes­kus­tan eh­dok­kaan ääniä mer­kit­tiin ko­koo­mus­lai­sel­le

11.04.2017 17:16 16

Kuuden nollan putki pe­rus­suo­ma­lai­sil­la Kuu­sa­mos­sa - 32 jäi ilman ääntä

10.04.2017 15:59 4
Ben Zyskowicz ennusti vaalituloksen lähes nappiin

Ben Zys­ko­wicz ennusti vaa­li­tu­lok­sen lähes nappiin

10.04.2017 15:57 1
Jopa 200 oululaista  yrittää vaaleissa äänestää väärällä äänestysalueella

Jopa 200 ou­lu­lais­ta yrittää vaa­leis­sa ää­nes­tää vää­räl­lä ää­nes­tys­alueel­la

10.04.2017 13:46 11

Oi­kai­su: Va­sem­mis­ton Susanna Ra­pi­no­ja sai eniten ääniä Hai­luo­dos­sa

10.04.2017 09:24 0

Rinne: En ole täysin tyy­ty­väi­nen tähän tu­lok­seen

10.04.2017 00:07 0

Ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus nousi aa­vis­tuk­sen viime kun­ta­vaa­leis­ta

10.04.2017 00:06 0
Timo Soini: "Me hävisimme nämä vaalit, siitä ei pääse mihinkään"

Timo Soini: "Me hä­vi­sim­me nämä vaalit, siitä ei pääse mi­hin­kään"

09.04.2017 23:59 1
Ville Niinistön terveiset: ”Hypin kattoon myöhemmin” – lupaa muuttaa nämä asiat suomalaisessa kunnassa

Ville Nii­nis­tön ter­vei­set: ”Hypin kattoon myö­hem­min” – lupaa muuttaa nämä asiat suo­ma­lai­ses­sa kun­nas­sa

09.04.2017 23:55 1