Ravintolat
Viimeisin tunti
Syömässä: Kolme pizzaa kotiovelle puolessa tunnissa

Syö­mäs­sä: Kolme pizzaa ko­ti­ovel­le puo­les­sa tun­nis­sa

14:21 0
Viikko
Oulun Kauppatorista ei tule suurta terassiravintolaa –"Katualueille maksimit on käsittääkseni jo tehty: laajentaminen ei ole yksioikoista jo pelastustoimen määräysten takia"

Oulun Kaup­pa­to­ris­ta ei tule suurta te­ras­si­ra­vin­to­laa –"­Ka­tua­lueil­le mak­si­mit on kä­sit­tääk­se­ni jo tehty: laa­jen­ta­mi­nen ei ole yk­si­oi­kois­ta jo pe­las­tus­toi­men mää­räys­ten takia"

23.05.2020 07:00 6
Tilaajille
Arina avaa ravintoloita ja hotelleja kesäkuussa

Arina avaa ra­vin­to­loi­ta ja ho­tel­le­ja ke­sä­kuus­sa

22.05.2020 21:56 0
Syömässä: Pitkään haudutettua pikaruokaa

Syö­mäs­sä: Pitkään hau­du­tet­tua pi­ka­ruo­kaa

22.05.2020 20:00 0
Syömässä: Kreikkalaisia makuja Zeppelinin Cavo Grecon verkkokaupasta

Syö­mäs­sä: Kreik­ka­lai­sia makuja Zep­pe­li­nin Cavo Grecon verk­ko­kau­pas­ta

22.05.2020 10:00 0
Pääkirjoitus: Hallituksen ravintolalinjaukseen tarvitaan joustoa – maassa on tautiriskin kannalta aivan erilaisia todellisuuksia
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tuk­sen ra­vin­to­la­lin­jauk­seen tar­vi­taan joustoa – maassa on tau­ti­ris­kin kan­nal­ta aivan eri­lai­sia to­del­li­suuk­sia

20.05.2020 16:07 1
Kuukausi ja vanhemmat
Antellin toimitusjohtaja: Rajoitusten purku tulee säästämään konkursseilta – Tomi Lantto suuntaa kesäkuussa perheen kanssa suosikkiravintoloihin Oulussa

An­tel­lin toi­mi­tus­joh­ta­ja: Ra­joi­tus­ten purku tulee sääs­tä­mään kon­kurs­seil­ta – Tomi Lantto suuntaa ke­sä­kuus­sa perheen kanssa suo­sik­ki­ra­vin­to­loi­hin Oulussa

20.05.2020 07:00 3
Oululaiset yrittäjät pitävät hallituksen linjauksia turhan tiukkoina anniskeluravintoloille: "Löysässä hirressä roikkuminen jatkuu"

Ou­lu­lai­set yrit­tä­jät pitävät hal­li­tuk­sen lin­jauk­sia turhan tiuk­koi­na an­nis­ke­lu­ra­vin­to­loil­le: "Löy­säs­sä hir­res­sä roik­ku­mi­nen jatkuu"

20.05.2020 06:25 2
Tilaajille
Buffet-ruokailuun liittyvät rajoitukset yllättivät – "Täytyykö henkilökunnan jakaa ruokaa ravintoloissa ja hotellien aamiaisbuffeteissa?"

Buf­fet-ruo­kai­luun liit­ty­vät ra­joi­tuk­set yl­lät­ti­vät – "Täy­tyy­kö hen­ki­lö­kun­nan jakaa ruokaa ra­vin­to­lois­sa ja ho­tel­lien aa­miais­buf­fe­teis­sa?"

19.05.2020 15:44 7
Ravintoloiden säännöt julki: Juomia saa kello 22 asti, asiakaspaikkoja rajoitetaan, terasseille vapaammat säännöt – MaRa: Päätökset eivät riitä lomautusten purkamiseen

Ra­vin­to­loi­den säännöt julki: Juomia saa kello 22 asti, asia­kas­paik­ko­ja ra­joi­te­taan, te­ras­seil­le va­paam­mat säännöt – MaRa: Pää­tök­set eivät riitä lo­mau­tus­ten pur­ka­mi­seen

19.05.2020 14:43 6
Kysely: Vain yhdeksän prosenttia matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä toimii kannattavasti puolen vuoden kuluttua

Kysely: Vain yh­dek­sän pro­sent­tia mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­sis­tä toimii kan­nat­ta­vas­ti puolen vuoden ku­lut­tua

18.05.2020 14:54 0
Syömässä: Friends&Brgrsin laatuburgerit on pakattu ekologisesti

Syö­mäs­sä: Friends&Brgr­sin laa­tu­bur­ge­rit on pakattu eko­lo­gi­ses­ti

18.05.2020 14:20 0

Nal­li­ka­riin avataan ke­sä­kuus­sa uusi ra­vin­to­la – taus­tal­la kahden yri­tyk­sen yh­teis­työ

16.05.2020 10:00 4
Uusi koronatuki tarjotaan kaikille yrityksille – ravintolat voivat hakea lisäksi uutta tukea, mutta muista tuista vähennettynä

Uusi ko­ro­na­tu­ki tar­jo­taan kai­kil­le yri­tyk­sil­le – ra­vin­to­lat voivat hakea lisäksi uutta tukea, mutta muista tuista vä­hen­net­ty­nä

14.05.2020 10:07 1
Ravintolat saavat 123 miljoonaa euroa – 350 miljoonaa vaatineen MaRan mukaan korvaus ei riitä ja järjestö arvostelee tukea epäoikeudenmukaisena monen ravintolan yritysryppäille

Ra­vin­to­lat saavat 123 mil­joo­naa euroa – 350 mil­joo­naa vaa­ti­neen MaRan mukaan korvaus ei riitä ja jär­jes­tö ar­vos­te­lee tukea epä­oi­keu­den­mu­kai­se­na monen ra­vin­to­lan yri­tys­ryp­päil­le

06.05.2020 20:25 33
Työministeri Haatainen: Ravintoloille kaksiosainen tukipaketti, arvo yli 120 miljoonaa euroa – esitys annetaan torstaina tai perjantaina

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: Ra­vin­to­loil­le kak­si­osai­nen tu­ki­pa­ket­ti, arvo yli 120 mil­joo­naa euroa – esitys an­ne­taan tors­tai­na tai per­jan­tai­na

06.05.2020 18:26 21