vastaa kyselyyn: Tuetko työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jen mie­len­il­mauk­sia ja lak­ko­ja?

Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Jääkiekko: Miksei Saku Mäen­alas­ta pääs­tet­ty NHL-lei­ril­le?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Rakentaminen
Kuukausi
Keskustan vanha kerrostalo pois ja uusi tilalle Kauppurienkadulla – todennäköisesti lisää korkeutta tavoitellaan

Kes­kus­tan vanha ker­ros­ta­lo pois ja uusi tilalle Kaup­pu­rien­ka­dul­la – to­den­nä­köi­ses­ti lisää kor­keut­ta ta­voi­tel­laan

19.09.2023 17:07 28
Tilaajille
Tornitaloja ei saa missään nimessä rakentaa, ei Hailuodon siltaa, rooppia ei olisi saanut kaivaa, ei mitään, ei, ei, ei
Kolumni

Tor­ni­ta­lo­ja ei saa missään nimessä ra­ken­taa, ei Hai­luo­don siltaa, rooppia ei olisi saanut kaivaa, ei mitään, ei, ei, ei

13.09.2023 06:00 199
Tilaajille
Siklatilat Oy hakeutuu konkurssiin – yritykseltä jäi kesken kolme asunto-osakeyhtiötä ja yksi hoivakotityömaa

Sik­la­ti­lat Oy ha­keu­tuu kon­kurs­siin – yri­tyk­sel­tä jäi kesken kolme asun­to-osa­ke­yh­tiö­tä ja yksi hoi­va­ko­ti­työ­maa

04.09.2023 15:20 46
Tilaajille
Jäävätkö Jukkatalon asiakkaat konkurssin vuoksi ilman talojaan? Nämä asiat kannattaa muistaa talopakettia valitessa

Jää­vät­kö Juk­ka­ta­lon asiak­kaat kon­kurs­sin vuoksi ilman ta­lo­jaan? Nämä asiat kan­nat­taa muistaa ta­lo­pa­ket­tia va­li­tes­sa

30.08.2023 18:02 11
Tilaajille
Asuntopuntari: Kerrostaloyksiö Välivainion tyylikkäässä uudessa korttelissa on mainio, mutta avautuu vain pohjoiseen

Asun­to­pun­ta­ri: Ker­ros­ta­lo­yk­siö Vä­li­vai­nion tyy­lik­kääs­sä uudessa kort­te­lis­sa on mainio, mutta avautuu vain poh­joi­seen

28.08.2023 07:00 5
Tilaajille
Vanhemmat
Muuttuuko Oulun keskusta viihtyisämmäksi, jos se rakennetaan täyteen tornitaloja? Kysyimme kaupungin kaavoitusjohtajalta, ja vastaus on selvä

Muut­tuu­ko Oulun kes­kus­ta viih­tyi­säm­mäk­si, jos se ra­ken­ne­taan täyteen tor­ni­ta­lo­ja? Ky­syim­me kau­pun­gin kaa­voi­tus­joh­ta­jal­ta, ja vastaus on selvä

24.08.2023 06:00 106
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terwa Tower on hieno suun­ni­tel­ma väärään paik­kaan

17.08.2023 08:00 39
Tilaajille
Historiallinen rakennus myytiin keskeltä vanhinta Oulua – kiinteistöön suunnitteilla asuinrakennuksia

His­to­rial­li­nen ra­ken­nus myytiin kes­kel­tä van­hin­ta Oulua – kiin­teis­töön suun­nit­teil­la asuin­ra­ken­nuk­sia

18.08.2023 08:17 41
Tilaajille
Oulun ydinkeskustaan nousee Plaanavahti-kerrostalo – 13-kerroksinen rakennus nousee Plaanatornin kanssa samaan kortteliin

Oulun ydin­kes­kus­taan nousee Plaa­na­vah­ti-ker­ros­ta­lo – 13-ker­rok­si­nen ra­ken­nus nousee Plaa­na­tor­nin kanssa samaan kort­te­liin

07.08.2023 17:19 77
Tilaajille
Rakennusalan konkari Elina Yli-Luukko neuvoo nuoria rakentajia hakemaan vauhtia vaikka Norjasta – Oululainen valmistui itsekin 1990-luvun lamaan ja lähti töihin Saksaan

Ra­ken­nus­alan konkari Elina Yli-Luuk­ko neuvoo nuoria ra­ken­ta­jia ha­ke­maan vauhtia vaikka Nor­jas­ta – Ou­lu­lai­nen val­mis­tui itsekin 1990-lu­vun lamaan ja lähti töihin Saksaan

15.07.2023 07:00 4
Tilaajille
Ystävykset löysivät unelmiensa korjauskohteen Puu-Raksilasta – Nyt vanha kauppa saa uuden elämän kolmen perheen kotina

Ys­tä­vyk­set löy­si­vät unel­mien­sa kor­jaus­koh­teen Puu-Rak­si­las­ta – Nyt vanha kauppa saa uuden elämän kolmen perheen kotina

13.07.2023 06:10 12
Hartaanselän sillan rakennustyöt aloitettu – sillan ja ympäristön rakennustyöt tulevat maksamaan lähes kymmenen miljoonaa euroa

Har­taan­se­län sillan ra­ken­nus­työt aloi­tet­tu – sillan ja ym­pä­ris­tön ra­ken­nus­työt tulevat mak­sa­maan lähes kym­me­nen mil­joo­naa euroa

13.07.2023 09:06 57
Tilaajille
Törmäpääskyt kaivoivat taas pesäkolonsa oululaisrakentajien hiekkakasoihin – Kun niin käy, lintujen on annettava pesiä rauhassa

Tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat taas pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin – Kun niin käy, lin­tu­jen on an­net­ta­va pesiä rau­has­sa

04.06.2023 18:00 12
Tilaajille
Hannamari Kurunlahti sai viimeiset vinkit kadulla noppakiviä asentaneelta mieheltä – kempeleläinen voitti kultaa valtakunnallisessa Taitaja-kilpailussa

Han­na­ma­ri Ku­run­lah­ti sai vii­mei­set vinkit kadulla nop­pa­ki­viä asen­ta­neel­ta mie­hel­tä – ­kem­pe­le­läi­nen voitti kultaa val­ta­kun­nal­li­ses­sa Tai­ta­ja-kil­pai­lus­sa

22.05.2023 12:38 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asuin­tor­nin paikka ei ole OP-pan­kin katolla – hanke on tornin osalta Oulun iden­ti­tee­til­le tär­keään ym­pä­ris­töön täysin so­pi­ma­ton

26.04.2023 06:00 15
Tilaajille
Asuntomessualueella kaadetaan puita kuluvan viikon aikana – töistä aiheutuu haittaa Tuiran Tervaporvarintiellä ja Hietasaarentiellä

Asun­to­mes­su­alueel­la kaa­de­taan puita kuluvan viikon aikana – töistä ai­heu­tuu haittaa Tuiran Ter­va­por­va­rin­tiel­lä ja Hie­ta­saa­ren­tiel­lä

19.04.2023 18:39 34
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mil­lai­nen on Ainolan puiston tu­le­vai­suus?

17.04.2023 05:00 4
Tilaajille
Rakentajamessuilla on taas tarjolla uusia ideoita – messujen järjestäminen on elpynyt koronan aiheuttamasta kuopasta

Ra­ken­ta­ja­mes­suil­la on taas tar­jol­la uusia ideoita – mes­su­jen jär­jes­tä­mi­nen on elpynyt koronan ai­heut­ta­mas­ta kuo­pas­ta

15.04.2023 15:12 3
Tilaajille
Erillistalo täyttää perheasumisen tarpeet mukavan väljässä pientaloyhtiössä Oulunsalossa – etelään avautuva terassi asettuu hienosti osaksi asunnon omaa pihaa

Eril­lis­ta­lo täyttää per­he­asu­mi­sen tarpeet mukavan väl­jäs­sä pien­ta­lo­yh­tiös­sä Ou­lun­sa­los­sa – etelään avau­tu­va terassi asettuu hie­nos­ti osaksi asunnon omaa pihaa

13.03.2023 07:00 2
Tilaajille
Tulipalossa puolitoista vuotta sitten tuhoutunut Kastellin Göreme avaa ovensa uudelleen – "Olemme valmiita uuteen alkuun"

Tu­li­pa­los­sa puo­li­tois­ta vuotta sitten tu­hou­tu­nut Kas­tel­lin Göreme avaa ovensa uu­del­leen – "Olemme val­mii­ta uuteen alkuun"

06.02.2023 06:05 27