Rajavalvonta
Satoja rajavartijoita on komennettu uusiin tehtäviin ja kymmeniä on hälytetty eläkkeeltä koronan takia – "Itäraja on ohuempana kuin tavallisesti"

Satoja ra­ja­var­ti­joi­ta on ko­men­net­tu uusiin teh­tä­viin ja kym­me­niä on hä­ly­tet­ty eläk­keel­tä koronan takia – "I­tä­ra­ja on ohuem­pa­na kuin ta­val­li­ses­ti"

20.05.2020 06:00 1
Rajanylitysaikeiden selvittäminen ruuhkauttaa liikennettä Torniossa: "Ihmiset tulevat ilman henkilöpapereita rajatarkastuksiin"

Ra­jan­yli­tys­ai­kei­den sel­vit­tä­mi­nen ruuh­kaut­taa lii­ken­net­tä Tor­nios­sa: "Ih­mi­set tulevat ilman hen­ki­lö­pa­pe­rei­ta ra­ja­tar­kas­tuk­siin"

17.05.2020 20:11 0
Saksa ja Itävalta haluavat avata rajansa kokonaan kesäkuussa – toiveena koko Euroopan avautuminen

Saksa ja Itä­val­ta ha­lua­vat avata rajansa ko­ko­naan ke­sä­kuus­sa – toi­vee­na koko Eu­roo­pan avau­tu­mi­nen

13.05.2020 16:35 0