Pyöräily
Viimeisin 4 tuntia
Huonokuntoinen hyötyy sähköpyöräilystä, paljon urheilevalla kunto taas voi jopa rapistua – Asiantuntija: "Olisi hyvä, jos sähköpyöräilijät vaikkapa kotimatkalla vähentäisivät avustusta"

Huo­no­kun­toi­nen hyötyy säh­kö­pyö­räi­lys­tä, paljon ur­hei­le­val­la kunto taas voi jopa ra­pis­tua – Asian­tun­ti­ja: "Olisi hyvä, jos säh­kö­pyö­räi­li­jät vaik­ka­pa ko­ti­mat­kal­la vä­hen­täi­si­vät avus­tus­ta"

17:00 7
Tilaajille
Kuukausi
Eteläisen alikulun kevyen liikenteen väylät vuorotellen kiinni kesän aikana – poikkeusjärjestelyt jatkuvat elokuun loppuun saakka

Ete­läi­sen ali­ku­lun kevyen lii­ken­teen väylät vuo­ro­tel­len kiinni kesän aikana – poik­keus­jär­jes­te­lyt jat­ku­vat elokuun loppuun saakka

07.07.2020 13:45 0
Pariisi vaihtui Tour de Finlandiksi – Team Rynkeby pyöräilee jälleen hyvän asian puolesta

Pariisi vaihtui Tour de Fin­lan­dik­si – Team Rynkeby pyö­räi­lee jälleen hyvän asian puo­les­ta

07.07.2020 11:54 0
Oululaislähtöinen Henna Palosaari koki elämässään käännekohdan – nyt entinen seitsenottelija pyöräilee yksin Suomen ympäri

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Henna Pa­lo­saa­ri koki elä­mäs­sään kään­ne­koh­dan – nyt entinen seit­sen­ot­te­li­ja pyö­räi­lee yksin Suomen ympäri

05.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Pyöräilybloggari tietää, mikä suomalaisten polkemisessa mättää: satula jää liian matalalle ja renkaat puolityhjiksi

Pyö­räi­ly­blog­ga­ri tietää, mikä suo­ma­lais­ten pol­ke­mi­ses­sa mättää: satula jää liian ma­ta­lal­le ja renkaat puo­li­tyh­jik­si

27.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Ensi kesänä Oulun katukuvassa saattaa näkyä polkupyörillä kulkevia poliiseja – "Häiriökäyttäytyjän putkaan vieminen Rotuaarilta ei mahda onnistua"

Ensi kesänä Oulun ka­tu­ku­vas­sa saattaa näkyä pol­ku­pyö­ril­lä kul­ke­via po­lii­se­ja – "Häi­riö­käyt­täy­ty­jän putkaan vie­mi­nen Ro­tuaa­ril­ta ei mahda on­nis­tua"

26.06.2020 16:43 5
Tilaajille
Pyöräilijä on Hailuoto-retken kuningas – lautalle mahtuu aina eikä pyöräilijän tarvitse koskaan jonottaa

Pyö­räi­li­jä on Hai­luo­to-ret­ken ku­nin­gas – lau­tal­le mahtuu aina eikä pyö­räi­li­jän tar­vit­se koskaan jo­not­taa

20.06.2020 10:00 6
Tilaajille
Hartaanselän asuntomessualueelle kaavaillaan näyttävää kevyen liikenteen siltaa –"Voisi olla uusi oululaisuuden symboli Toripoliisin tapaan"

Har­taan­se­län asun­to­mes­su­alueel­le kaa­vail­laan näyt­tä­vää kevyen lii­ken­teen siltaa –"Voisi olla uusi ou­lu­lai­suu­den symboli To­ri­po­lii­sin tapaan"

17.06.2020 20:56 14
Tilaajille
Näin pääset alkuun retkipyöräilyssä, katso vinkit ja kartta – "Oman lähialueen paikallistuntemuskin on kasvanut tämän harrastuksen avulla ihan älyttömän paljon"

Näin pääset alkuun ret­ki­pyö­räi­lys­sä, katso vinkit ja kartta – "Oman lä­hi­alueen pai­kal­lis­tun­te­mus­kin on kas­va­nut tämän har­ras­tuk­sen avulla ihan älyt­tö­män paljon"

17.06.2020 11:37 0
Tilaajille
Auto ja pyörä kolaroivat Oulun Etu-Lyötyssä, pyöräilijä kuoli saamiinsa vammoihin – poliisi kaipaa silminnäkijöiden havaintoja

Auto ja pyörä ko­la­roi­vat Oulun Etu-Lyö­tys­sä, pyö­räi­li­jä kuoli saa­miin­sa vam­moi­hin – poliisi kaipaa sil­min­nä­ki­jöi­den ha­vain­to­ja

16.06.2020 09:46 24
Kävellen ja pyörällä pitäisi kulkea satoja miljoonia matkoja nykyistä enemmän – nyt selvitetään parhaita tapoja lisätä kevyttä liikennettä

Kä­vel­len ja pyö­räl­lä pitäisi kulkea satoja mil­joo­nia matkoja ny­kyis­tä enemmän – nyt sel­vi­te­tään par­hai­ta tapoja lisätä kevyttä lii­ken­net­tä

15.06.2020 06:00 6
Vanhemmat
Toimittaja ajoi upean Linnabaanan pyörällä Linnanmaalta keskustaan kamera rinnassaan – video näyttää puolen tunnin matkan tapahtumat kuin pikakelauksella

Toi­mit­ta­ja ajoi upean Lin­na­baa­nan pyö­räl­lä Lin­nan­maal­ta kes­kus­taan kamera rin­nas­saan – video näyttää puolen tunnin matkan ta­pah­tu­mat kuin pi­ka­ke­lauk­sel­la

06.06.2020 19:05 18
Tilaajille
Uusi tieliikennelaki rukkaa tienkäyttäjien elämää kesäkuun alusta alkaen – tässä tärkeimmät muutokset

Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki rukkaa tien­käyt­tä­jien elämää ke­sä­kuun alusta alkaen – tässä tär­keim­mät muu­tok­set

17.05.2020 15:51 3
Oulu tarvitsee Sykkelinsä – jos yhteistyön jatkosta nykyisen operaattorin kanssa ei saada sovittua, koko järjestelmä uhkaa kaatua
Pääkirjoitus

Oulu tar­vit­see Syk­ke­lin­sä – jos yh­teis­työn jat­kos­ta ny­kyi­sen ope­raat­to­rin kanssa ei saada so­vit­tua, koko jär­jes­tel­mä uhkaa kaatua

17.05.2020 08:00 13
Tilaajille
Viivästys Sykkeleiden käyttöönotossa suivaannutti Pyöräilyliiton ja Oulun polkypyöräilijät ry:n – "Oulun kaupunki uhkaa ampua asiassa omaan jalkaansa"

Vii­väs­tys Syk­ke­lei­den käyt­töön­otos­sa sui­vaan­nut­ti Pyö­räi­ly­lii­ton ja Oulun pol­ky­pyö­räi­li­jät ry:n – "Oulun kau­pun­ki uhkaa ampua asiassa omaan jal­kaan­sa"

13.05.2020 21:55 77
PSOAS kunnostaa entisten asukkaiden hylkäämiä pyöriä yhteiskäyttöpyöriksi – pyörät tulevat käyttöön toukokuussa

PSOAS kun­nos­taa en­tis­ten asuk­kai­den hyl­kää­miä pyöriä yh­teis­käyt­tö­pyö­rik­si – pyörät tulevat käyt­töön tou­ko­kuus­sa

13.05.2020 14:51 0
Maaliskuussa tehtiin ennätysmäärä autojen liikennekäytöstäpoistoja – "En muista nähneeni vastaavia lukuja aiempina vuosina"

Maa­lis­kuus­sa tehtiin en­nä­tys­mää­rä autojen lii­ken­ne­käy­tös­tä­pois­to­ja – "En muista näh­nee­ni vas­taa­via lukuja aiem­pi­na vuo­si­na"

08.05.2020 07:24 1
Tilaajille