Pudasjärvi
Viimeisin 12 tuntia
Nuori polvi otti vastuun Iso-Syötteen hiihtokeskuksesta – Jorma Terentjeff: "Siirrymme Tarjan kanssa takapenkille istumaan ja annamme ohjat Heidille ja Mikolle"

Nuori polvi otti vastuun Iso-Syöt­teen hiih­to­kes­kuk­ses­ta – Jorma Te­rent­jeff: "Siir­rym­me Tarjan kanssa ta­ka­pen­kil­le is­tu­maan ja annamme ohjat Hei­dil­le ja Mi­kol­le"

13:15 3
Tilaajille
Kuukausi
Kuusamon seudulla tulvahuippu tällä viikolla – Iijoen tulvat laskussa

Kuu­sa­mon seu­dul­la tul­va­huip­pu tällä vii­kol­la – Iijoen tulvat las­kus­sa

02.06.2020 13:55 0
"Ihan ajankuluksi olen veistellyt ja tauluja maalannut", kertoo kaiken ikänsä luomisintoa potenut Viljo Luokkanen – itseoppineen taiteilijan mielestä paras paikka hänen teoksilleen on Pudasjärven Pärjänsuolla

"Ihan ajan­ku­luk­si olen veis­tel­lyt ja tauluja maa­lan­nut", kertoo kaiken ikänsä luo­mis­in­toa potenut Viljo Luok­ka­nen – it­se­op­pi­neen tai­tei­li­jan mie­les­tä paras paikka hänen teok­sil­leen on Pu­das­jär­ven Pär­jän­suol­la

30.05.2020 17:10 0
Tilaajille
ITE-taiteilija Viljo Luokkanen kertoo, kuinka muuan Virtanen suuttui ja siivooja pillastui

ITE-tai­tei­li­ja Viljo Luok­ka­nen kertoo, kuinka muuan Vir­ta­nen suuttui ja sii­voo­ja pil­las­tui

30.05.2020 17:00 0
Jongunjärvellä voi hyvin asua tulvamotissa, kunhan ruokaa riittää – "Täällä eivät vedet haittaa asumista, ovat ennen vanhaan osanneet rakentaa paikkoja"

Jon­gun­jär­vel­lä voi hyvin asua tul­va­mo­tis­sa, kunhan ruokaa riittää – "Täällä eivät vedet haittaa asu­mis­ta, ovat ennen vanhaan osan­neet ra­ken­taa paik­ko­ja"

27.05.2020 14:46 0
Tilaajille
Naapurin tehokas toiminta esti omakotitalon terassilla syttyneen palon leviämisen Pudasjärvellä

Naa­pu­rin tehokas toi­min­ta esti oma­ko­ti­ta­lon te­ras­sil­la syt­ty­neen palon le­viä­mi­sen Pu­das­jär­vel­lä

25.05.2020 15:50 0
Tuomas Sammelvuo ei epäile Venäjän lentopallomaajoukkueen pääsyä Tokion olympialaisiin: "On aivan hirveä lisämotivaattori tällaiselle ylpeälle kansalle, jos meille ei anneta kisoihin omaa lippua"

Tuomas Sam­mel­vuo ei epäile Venäjän len­to­pal­lo­maa­jouk­kueen pääsyä Tokion olym­pia­lai­siin: "On aivan hirveä li­sä­mo­ti­vaat­to­ri täl­lai­sel­le yl­peäl­le kan­sal­le, jos meille ei anneta ki­soi­hin omaa lippua"

24.05.2020 07:00 1
Tilaajille
Kajakki kaatui voimakkaassa koskessa Pudasjärvellä – meloja selvisi säikähdyksellä

Kajakki kaatui voi­mak­kaas­sa kos­kes­sa Pu­das­jär­vel­lä – meloja selvisi säi­käh­dyk­sel­lä

23.05.2020 20:23 0
Kelosyötteen mökkiyrittäjä on toiveikas hiljaisten kuukausien jälkeen: Mökkilomat alkavat taas kiinnostaa suomalaisia – “Epätoivo ehti hyökätä"

Ke­lo­syöt­teen mök­ki­yrit­tä­jä on toi­vei­kas hil­jais­ten kuu­kau­sien jäl­keen: Mök­ki­lo­mat alkavat taas kiin­nos­taa suo­ma­lai­sia – “E­pä­toi­vo ehti hyö­kä­tä"

21.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Iijoki tulvii, mutta tulvahuippu vasta tulossa – kevät jopa kolmisen viikkoa myöhässä

Iijoki tulvii, mutta tul­va­huip­pu vasta tulossa – kevät jopa kol­mi­sen viikkoa myö­häs­sä

20.05.2020 17:30 2
Tilaajille
Mies ampui laukauksia jalkoihin, käräjäoikeus tuomitsi vuodeksi vankeuteen

Mies ampui lau­kauk­sia jal­koi­hin, kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si vuo­dek­si van­keu­teen

08.05.2020 16:26 4
Vanhemmat
Lukiolaisnuoret rakentavat haastatteluillaan rungon Pudasjärven historiakirjaan – "Heidän piti ottaa vastuu kotitöistä ja perheestä, kun isät olivat sodassa"

Lu­kio­lais­nuo­ret ra­ken­ta­vat haas­tat­te­luil­laan rungon Pu­das­jär­ven his­to­ria­kir­jaan – "Heidän piti ottaa vastuu ko­ti­töis­tä ja per­hees­tä, kun isät olivat so­das­sa"

05.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Perustustöiden venyminen lykkää Iso-Syötteen uuden tunturihotellin valmistumista

Pe­rus­tus­töi­den ve­ny­mi­nen lykkää Iso-Syöt­teen uuden tun­tu­ri­ho­tel­lin val­mis­tu­mis­ta

05.11.2019 15:45 4
Hotelli Iso-Syötteen purku- ja remonttityöt kovassa vauhdissa, uusi hotelli avaa ovensa joulukuussa – Hotellinjohtaja: "Siitä tulee aika hieno"

Hotelli Iso-Syöt­teen purku- ja re­mont­ti­työt kovassa vauh­dis­sa, uusi hotelli avaa ovensa jou­lu­kuus­sa – Ho­tel­lin­joh­ta­ja: "Siitä tulee aika hieno"

07.04.2019 16:42 23
Syötteen sesonki sai dramaattisen käänteen hotellipalon myötä, nyt uutta nousua rakennetaan yhteistyön hengessä - "Samassa mittakaavassa on tarkoitus rakentaa uusi"

Syöt­teen sesonki sai dra­maat­ti­sen kään­teen ho­tel­li­pa­lon myötä, nyt uutta nousua ra­ken­ne­taan yh­teis­työn hen­ges­sä - "Sa­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa on tar­koi­tus ra­ken­taa uusi"

20.01.2019 07:00 0
Tilaajille
Palonsyyntutkinta: Sviittihuoneiston takan vuoto aiheutti todennäköisesti hotelli Iso-Syötteen tulipalon

Pa­lon­syyn­tut­kin­ta: Sviit­ti­huo­neis­ton takan vuoto ai­heut­ti to­den­nä­köi­ses­ti hotelli Iso-Syöt­teen tu­li­pa­lon

03.01.2019 15:45 26
Hotelli Iso-Syötteen tuhoisan tulipalon syttymissyy yhä epäselvä – mitään rikokseen viittaavaa ei ole tullut ilmi

Hotelli Iso-Syöt­teen tu­hoi­san tu­li­pa­lon syt­ty­mis­syy yhä epä­sel­vä – mitään ri­kok­seen viit­taa­vaa ei ole tullut ilmi

27.12.2018 11:26 8
Aamu valkeni Syötteellä olosuhteisiin nähden hyvissä tunnelmissa: "Asiakkaat eivät saaneet sitä lomaa, mitä hakivat, mutta ymmärtävät, että tällaista sattuu"

Aamu valkeni Syöt­teel­lä olo­suh­tei­siin nähden hyvissä tun­nel­mis­sa: "A­siak­kaat eivät saaneet sitä lomaa, mitä ha­ki­vat, mutta ym­mär­tä­vät, että täl­lais­ta sattuu"

22.12.2018 10:49 19
Naapuriapu Syötteellä alkoi heti yöllä – "Kaikki muu toimii, paitsi hotelli"

Naa­pu­ri­apu Syöt­teel­lä alkoi heti yöllä – "Kaikki muu toimii, paitsi ho­tel­li"

21.12.2018 23:07 12
Työntekijän havainto liekeistä ei auttanut pelastamaan kaukana sijaitsevaa hotellia tuholta – tämä tiedetään Iso-Syötteen tulipalosta

Työn­te­ki­jän ha­vain­to lie­keis­tä ei aut­ta­nut pe­las­ta­maan kaukana si­jait­se­vaa ho­tel­lia tuholta – tämä tie­de­tään Iso-Syöt­teen tu­li­pa­los­ta

21.12.2018 21:17 14