Presidentinvaalit
Viimeisin 4 tuntia
Moni ei tiedä vielä suosikkiaan seuraavaksi presidentiksi – Sanna Marin on noussut Pekka Haaviston tuntumaan, mutta kiinnostaako tehtävä häntä?

Moni ei tiedä vielä suo­sik­kiaan seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si – Sanna Marin on noussut Pekka Haa­vis­ton tun­tu­maan, mutta kiin­nos­taa­ko tehtävä häntä?

07:00 0
Vanhemmat
Jakautunut Puola valitsee presidentinvaaleissa demokratian ja autoritaarisen linjan väliltä – Taustalla hämmentävät "pakkovaalit", joissa ei annettu yhtään ääntä

Ja­kau­tu­nut Puola va­lit­see pre­si­den­tin­vaa­leis­sa de­mo­kra­tian ja au­to­ri­taa­ri­sen linjan väliltä – Taus­tal­la häm­men­tä­vät "pak­ko­vaa­lit", joissa ei annettu yhtään ääntä

27.06.2020 20:32 0
Yritykset Pohjois-Pohjanmaalla kasvaisivat, mutta työvoiman saatavuus on merkittävä kasvun este

Yri­tyk­set Poh­jois-Poh­jan­maal­la kas­vai­si­vat, mutta työ­voi­man saa­ta­vuus on mer­kit­tä­vä kasvun este

26.02.2020 06:00 0
Mitä on otettava huomioon, kun työsopimus päätetään sopimalla?

Mitä on otet­ta­va huo­mioon, kun työ­so­pi­mus pää­te­tään so­pi­mal­la?

27.10.2019 06:00 0
Ääniä saivat myös Kekkonen ja Chuck Norris

Ääniä saivat myös Kek­ko­nen ja Chuck Norris

07.02.2012 08:22 17
Kampanjatyö jatkuu vielä viikon verran

Kam­pan­ja­työ jatkuu vielä viikon verran

07.02.2012 06:14 11

Tu­lo­sil­ta keräsi par­haim­mil­laan 1,5 mil­joo­naa kat­so­jaa

06.02.2012 22:02 7
Odotettavissa: Puntaroituja lausuntoja ja taloutta

Odo­tet­ta­vis­sa: Pun­ta­roi­tu­ja lau­sun­to­ja ja ta­lout­ta

06.02.2012 20:58 15
Lennun yksityisyyttä suojellaan tarkasti

Lennun yk­si­tyi­syyt­tä suo­jel­laan tar­kas­ti

06.02.2012 19:55 8

Haa­vis­to kiit­te­li mies­tään tuesta

06.02.2012 17:57 37
Niinistö lisäisi pohjoista yhteistyötä armeijassa

Nii­nis­tö lisäisi poh­jois­ta yh­teis­työ­tä ar­mei­jas­sa

06.02.2012 17:18 20
Erkki Karvonen: Pohjoisessa valittiin ruton ja koleran väliltä

Erkki Kar­vo­nen: Poh­joi­ses­sa va­lit­tiin ruton ja koleran väliltä

06.02.2012 16:44 21
Niinistö: Minusta tulee omistautuva presidentti

Nii­nis­tö: Minusta tulee omis­tau­tu­va pre­si­dent­ti

06.02.2012 15:35 18

Uimonen Ylelle: Haa­vis­ton homous rat­kai­si vaalit

06.02.2012 15:34 16
Haavisto: Homous ei ratkaissut vaalia

Haa­vis­to: Homous ei rat­kais­sut vaalia

06.02.2012 15:32 72

EU:n joh­to­hah­mot on­nit­te­li­vat Nii­nis­töä

06.02.2012 15:18 4
Lapissa äänestettiin Väyrystä ja tyhjää

Lapissa ää­nes­tet­tiin Väy­rys­tä ja tyhjää

06.02.2012 14:15 19
Halonen esitteli Mäntyniemeä tulevalle presidentille

Halonen esit­te­li Män­ty­nie­meä tu­le­val­le pre­si­den­til­le

06.02.2012 13:56 3