PPSHP
Viimeisin 24 tuntia
Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan suojavarustetilanne on hyvä – keväällä maskeista pyydettiin jopa nelikymmenkertaista hintaa normaaliin verrattuna

Tällä het­kel­lä Poh­jois-Poh­jan­maan suo­ja­va­rus­te­ti­lan­ne on hyvä – ke­vääl­lä mas­keis­ta pyy­det­tiin jopa ne­li­kym­men­ker­tais­ta hintaa nor­maa­liin ver­rat­tu­na

07:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Kaikki kesälomat viimein vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä – valmiuslain nojalla peruttiin lomia pääsiäisenä ja vappuna

Kaikki ke­sä­lo­mat viimein vah­vis­tet­tu Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – val­mius­lain nojalla pe­rut­tiin lomia pää­siäi­se­nä ja vappuna

03.07.2020 15:26 0
Tilaajille
Ministeriö antaa Pohjois-Pohjanmaalle reilut 13 miljoonaa euroa soten kehittämiseen – kysyimme, mihin maakunta aikoo käyttää miljoonat

Mi­nis­te­riö antaa Poh­jois-Poh­jan­maal­le reilut 13 mil­joo­naa euroa soten ke­hit­tä­mi­seen – ky­syim­me, mihin maa­kun­ta aikoo käyttää mil­joo­nat

03.07.2020 07:00 2
Tilaajille
MTV: SuPer ja Tehy kritisoivat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstötoimia koronakeväänä kovin sanoin – "Tietyllä tavalla ammutaan tykillä kärpästä"

MTV: SuPer ja Tehy kri­ti­soi­vat Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin hen­ki­lös­tö­toi­mia ko­ro­na­ke­vää­nä kovin sanoin – "Tie­tyl­lä tavalla am­mu­taan tykillä kär­päs­tä"

02.07.2020 22:42 3
OYS kehottaa saapumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä – koronatapausten lukumäärä ja esiintyvyys vähentynyt merkittävästi Pohjois-Pohjanmaalla

OYS ke­hot­taa saa­pu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä – ko­ro­na­ta­paus­ten lu­ku­mää­rä ja esiin­ty­vyys vä­hen­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la

02.07.2020 13:50 1
Länsi-Pohjan koronavirustilanne ei toistaiseksi herätä huolta Pohjois-Pohjanmaalla – PPSHP:n alueella koronatilanne on todella rauhallinen

Län­si-Poh­jan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne ei tois­tai­sek­si herätä huolta Poh­jois-Poh­jan­maal­la – PPSHP:n alueel­la ko­ro­na­ti­lan­ne on todella rau­hal­li­nen

29.06.2020 16:17 0
Vanhemmat
Pohjois-Pohjanmaalla ei havaittu uusia koronavirustartuntoja - koko Suomessa varmistettu 6885 tautitapausta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei ha­vait­tu uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja - koko Suo­mes­sa var­mis­tet­tu 6885 tau­ti­ta­paus­ta

01.06.2020 12:55 7
Ensimmäisessä korona-aallossa on menossa loppuliuku, sanoo PPSHP:n johtajaylilääkäri  – "Niin kauan kuin rokotetta ei ole käytössä, jo itsesuojeluvaisto ohjaa ihmisiä suojautumaan"

En­sim­mäi­ses­sä ko­ro­na-aal­los­sa on menossa lop­pu­liu­ku, sanoo PPSHP:n joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri – "Niin kauan kuin ro­ko­tet­ta ei ole käy­tös­sä, jo it­se­suo­je­lu­vais­to ohjaa ihmisiä suo­jau­tu­maan"

29.05.2020 06:00 1
Tilaajille
Taiwan lahjoitti 200 000 kasvomaskia Pohjois-Suomeen – suojukset otettiin vastaan tiistaina Kempeleessä

Taiwan lah­joit­ti 200 000 kas­vo­mas­kia Poh­jois-Suo­meen – suo­juk­set otet­tiin vastaan tiis­tai­na Kem­pe­lees­sä

26.05.2020 10:24 8
Kohu ajoi Huttu-Hiltusen eroamaan – uusi puheenjohtaja sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle valitaan pikaisella aikataululla

Kohu ajoi Hut­tu-Hil­tu­sen eroa­maan – uusi pu­heen­joh­ta­ja sai­raan­hoi­to­pii­rin yh­ty­mä­hal­li­tuk­sel­le va­li­taan pi­kai­sel­la ai­ka­tau­lul­la

25.05.2020 19:00 11
Tilaajille
Uusia koronavirustartuntoja varmistui koko maassa 50, kuolemien määrä nousi kahdella -PPSHP:n alueella nyt kaikkiaan 133 varmistettua tartuntaa, joista Oulussa 93

Uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja var­mis­tui koko maassa 50, kuo­le­mien määrä nousi kah­del­la -PPSHP:n alueel­la nyt kaik­kiaan 133 var­mis­tet­tua tar­tun­taa, joista Oulussa 93

21.05.2020 13:23 0
PPSHP:n infrapalvelujohtaja valitaan myöhemmin – viran vaatimukset tarkentuivat haun aikana

PPSHP:n inf­ra­pal­ve­lu­joh­ta­ja va­li­taan myö­hem­min – viran vaa­ti­muk­set tar­ken­tui­vat haun aikana

14.05.2020 07:00 1
Tilaajille