Porvoon ammuskelu
Poliisiampumisista epäiltyjen veljesten isä HS:lle ja HBL:lle: Rikosten motiivia mahdoton ymmärtää – "Olen kiittänyt suomalaista poliisia"

Po­lii­si­am­pu­mi­sis­ta epäil­ty­jen vel­jes­ten isä HS:lle ja HBL:l­le: Ri­kos­ten mo­tii­via mah­do­ton ym­mär­tää – "Olen kiit­tä­nyt suo­ma­lais­ta po­lii­sia"

01.09.2019 09:06 28
Oikeus vangitsi Porvoon ammuskeluista epäillyt veljekset – epäillään kahdesta murhan yrityksestä, rikosnimikkeitä voi tulla lisää

Oikeus van­git­si Porvoon am­mus­ke­luis­ta epäil­lyt vel­jek­set – epäil­lään kah­des­ta murhan yri­tyk­ses­tä, ri­kos­ni­mik­kei­tä voi tulla lisää

29.08.2019 15:40 1
Porvoon poliisiampumisista epäilty vanhempi veli vangittiin

Porvoon po­lii­si­am­pu­mi­sis­ta epäilty van­hem­pi veli van­git­tiin

29.08.2019 15:35 1
Oikeus vangitsi toisen Porvoon poliisiammuskeluista epäillyn: Isoveljen vangitsemisistunto on määrä pitää myös iltapäivällä

Oikeus van­git­si toisen Porvoon po­lii­si­am­mus­ke­luis­ta epäil­lyn: Iso­vel­jen van­git­se­mis­is­tun­to on määrä pitää myös il­ta­päi­väl­lä

29.08.2019 13:19 3
Tämä kaikki on tiedossa Porvoon ampujista – "Vaatteet olivat aina puhtaat, vaikka luulisi, että rakennustöissä tarttuisi pölyä, maalia ja pakkelia"

Tämä kaikki on tie­dos­sa Porvoon am­pu­jis­ta – "Vaat­teet olivat aina puh­taat, vaikka luu­li­si, että ra­ken­nus­töis­sä tart­tui­si pölyä, maalia ja pak­ke­lia"

28.08.2019 22:25 8
Miksi identtisesti pukeutuneet ruotsalaisveljekset järjestivät ajojahdin Suomessa? – Kolme kiinnostavaa kysymystä Porvoon ammuskelusta

Miksi ident­ti­ses­ti pu­keu­tu­neet ruot­sa­lais­vel­jek­set jär­jes­ti­vät ajo­jah­din Suo­mes­sa? – Kolme kiin­nos­ta­vaa ky­sy­mys­tä Porvoon am­mus­ke­lus­ta

28.08.2019 15:09 24
Epäillyt poliisiampujat voivat saada yli 10 vuoden tuomion – vangitsemisoikeudenkäynti on torstaina

Epäil­lyt po­lii­si­am­pu­jat voivat saada yli 10 vuoden tuomion – van­git­se­mis­oi­keu­den­käyn­ti on tors­tai­na

28.08.2019 15:04 4
Sisäministeri Ohisalo: "Yhteiskunta, jossa viranomaisiin ei luoteta, on yhteiskunta, jossa ihmiset eivät myöskään luota toisiinsa"

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohi­sa­lo: "Yh­teis­kun­ta, jossa vi­ran­omai­siin ei luo­te­ta, on yh­teis­kun­ta, jossa ihmiset eivät myös­kään luota toi­siin­sa"

28.08.2019 12:20 22
KRP vaatii Porvoon poliisiampumisista epäiltyjä miehiä vangittaviksi – molempia epäillään useista murhan yrityksistä

KRP vaatii Porvoon po­lii­si­am­pu­mi­sis­ta epäil­ty­jä miehiä van­git­ta­vik­si – mo­lem­pia epäil­lään useista murhan yri­tyk­sis­tä

28.08.2019 10:28 0
Kuvat: Tässä huoneessa Porvoon epäillyt poliisiampujat majoittuivat – Oven edustalla yhä sahanpurua poliisioperaation jäljiltä

Kuvat: Tässä huo­nees­sa Porvoon epäil­lyt po­lii­si­am­pu­jat ma­joit­tui­vat – Oven edus­tal­la yhä sa­han­pu­rua po­lii­si­ope­raa­tion jäl­jil­tä

27.08.2019 19:40 1
Poliisi vaatii Porvoon poliisiammuskelusta epäiltyjä vangittaviksi keskiviikkona – tutkinnanjohtaja: "nimikkeet ovat rikoslain julmimmasta päästä"

Poliisi vaatii Porvoon po­lii­si­am­mus­ke­lus­ta epäil­ty­jä van­git­ta­vik­si kes­ki­viik­ko­na – tut­kin­nan­joh­ta­ja: "ni­mik­keet ovat ri­kos­lain jul­mim­mas­ta päästä"

27.08.2019 16:43 6
Poliisi kuulee Porvoon ampumisesta epäiltyjä tänään, rikosnimikkeinä useat murhan yritykset – epäillyt ovat lehtitietojen mukaan veljeksiä

Poliisi kuulee Porvoon am­pu­mi­ses­ta epäil­ty­jä tänään, ri­kos­ni­mik­kei­nä useat murhan yri­tyk­set – epäil­lyt ovat leh­ti­tie­to­jen mukaan vel­jek­siä

27.08.2019 10:10 0
Porvoon epäillyt poliisiampujat ovat lehtitietojen mukaan veljeksiä – asuneet Tukholmassa ja toisella vapaaottelutaustaa

Porvoon epäil­lyt po­lii­si­am­pu­jat ovat leh­ti­tie­to­jen mukaan vel­jek­siä – asuneet Tuk­hol­mas­sa ja toi­sel­la va­paa­ot­te­lu­taus­taa

27.08.2019 09:28 7

Ana­lyy­si: Porvoon ta­pah­tu­mat nou­si­vat ot­si­koi­hin myös Ruot­sis­sa – Po­lii­sin niukka tie­do­tus­lin­ja on polt­to­ai­net­ta spe­ku­laa­tioil­le

26.08.2019 20:42 11
Tämä Porvoon poliisiampumisesta tiedetään toistaiseksi – Epäillyistä toisella on kaksoiskansalaisuus ja tehtävä liittyi omaisuusrikokseen

Tämä Porvoon po­lii­si­am­pu­mi­ses­ta tie­de­tään tois­tai­sek­si – Epäil­lyis­tä toi­sel­la on kak­sois­kan­sa­lai­suus ja tehtävä liittyi omai­suus­ri­kok­seen

26.08.2019 17:22 17

Toi­sel­la epäil­lyis­tä am­pu­jis­ta on sekä Suomen että Ruotsin kan­sa­lai­suus – toinen mie­his­tä on ruot­sa­lai­nen

26.08.2019 16:06 6

KRP: Kaksi Ruotsin kan­sa­lais­ta epäil­ty­nä Porvoon po­lii­si­am­pu­mi­sis­ta – nuoret miehet otet­tiin kiinni ta­kaa-ajon päät­teek­si Ikaa­li­sis­sa

26.08.2019 10:38 53
Poliisit pysäyttivät ja tarkastivat autoissa istujat – näin silminnäkijä kertoo yöllisistä tapahtumista

Po­lii­sit py­säyt­ti­vät ja tar­kas­ti­vat au­tois­sa istujat – näin sil­min­nä­ki­jä kertoo yöl­li­sis­tä ta­pah­tu­mis­ta

25.08.2019 20:51 0

Poliisi otti kaksi hen­ki­löä kiinni ta­kaa-ajon päät­teek­si, epäil­lään liit­ty­vän Porvoon am­pu­mi­siin – ti­lan­tees­sa am­mut­tiin po­lii­sia kohti ja ajet­tiin po­lii­si­au­toa päin

25.08.2019 20:38 14
Poliiseja uhattiin lähes välittömästi aseella teollisuusalueella Porvoossa – Kahta ampujaa etsitään edelleen, tuntomerkkejä ei toistaiseksi kerrota

Po­lii­se­ja uhat­tiin lähes vä­lit­tö­mäs­ti aseella teol­li­suus­alueel­la Por­voos­sa – Kahta ampujaa et­si­tään edel­leen, tun­to­merk­ke­jä ei tois­tai­sek­si kerrota

25.08.2019 17:42 22