Koronatilanne: Epi­de­mia pa­hen­tu­nut sel­väs­ti Oulussa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Osaston puheenjohtaja: Tehyn PPSHP:llä tekemien työtaistelutoimien takana merkittävät rahasummat, jotka koskevat pienipalkka-alalla työskenteleviä

Osaston pu­heen­joh­ta­ja: Tehyn PPSHP:l­lä te­ke­mien työ­tais­te­lu­toi­mien takana mer­kit­tä­vät ra­ha­sum­mat, jotka kos­ke­vat pie­ni­palk­ka-alal­la työs­ken­te­le­viä

13.09.2021 16:51 27
Tilaajille
Oulun koronarokotteet riittävät ensirokotuksiin heinäkuulle asti – rokotusaikaa voi joutua odottamaan

Oulun ko­ro­na­ro­kot­teet riit­tä­vät en­si­ro­ko­tuk­siin hei­nä­kuul­le asti – ro­ko­tus­ai­kaa voi joutua odot­ta­maan

22.06.2021 13:36
Tilaajille
"Kaikissa OYSin yksiköissä tietoliikennekatkos aiheutti epävarmuutta" – Kysyimme, vaaransiko ongelma potilasturvallisuutta?

"Kai­kis­sa OYSin yk­si­köis­sä tie­to­lii­ken­ne­kat­kos ai­heut­ti epä­var­muut­ta" – Ky­syim­me, vaa­ran­si­ko ongelma po­ti­las­tur­val­li­suut­ta?

21.06.2021 17:00 2
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri säilyttäisi koronarokotusjärjestyksen ennallaan – "Jos jäämme jälkeen rokotekattavuudessa, se tuntuu epäoikeudenmukaiselta"

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri säi­lyt­täi­si ko­ro­na­ro­ko­tus­jär­jes­tyk­sen en­nal­laan – "Jos jäämme jälkeen ro­ko­te­kat­ta­vuu­des­sa, se tuntuu epäoi­keu­den­mu­kai­sel­ta"

19.03.2021 18:25 40
Tilaajille
OYSin johdolta ratkaisuehdotuksia akuuttiin työvoimapulaan – luvassa uusia vakansseja, virkoja täytetään välittömästi ja henkilöstöä koulutetaan

OYSin joh­dol­ta rat­kai­su­eh­do­tuk­sia akuut­tiin työ­voi­ma­pu­laan – luvassa uusia va­kans­se­ja, virkoja täy­te­tään vä­lit­tö­mäs­ti ja hen­ki­lös­töä kou­lu­te­taan

17.02.2021 20:02 10
Tilaajille
Alun ripeä vauhti lässähti Pohjois-Pohjanmaalla rokotepulaan – Johtajaylilääkäri: "Olemme rokottaneet vähemmän kuin moni muu sairaanhoitopiiri”

Alun ripeä vauhti läs­säh­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la ro­ko­te­pu­laan – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Olemme ro­kot­ta­neet vä­hem­män kuin moni muu sai­raan­hoi­to­pii­ri”

15.02.2021 18:31 30
Tilaajille
Lisää rokotteita luvassa lähiviikkoina Pohjois-Pohjanmaalle – terve aikuisväestö on rokotusvuorossa näillä näkymin elokuussa

Lisää ro­kot­tei­ta luvassa lä­hi­viik­koi­na Poh­jois-Poh­jan­maal­le – terve ai­kuis­väes­tö on ro­ko­tus­vuo­ros­sa näillä näkymin elo­kuus­sa

15.02.2021 18:29 48
Tilaajille
OYS hakee kesäksi työntekijöitä eri tehtäviin – ”Tämä ala vaatii elinikäistä oppimista”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri

OYS hakee kesäksi työn­te­ki­jöi­tä eri teh­tä­viin – ”Tämä ala vaatii elin­ikäis­tä op­pi­mis­ta”

01.02.2021 10:00
Terveysjohtaja huolissaan Oulun koronatestausmäärien laskusta, koulujen ohjeistusta tarkennetaan tämän viikon aikana – "Onko väestö väsymässä näytteissä käymiseen, jos joku perheessä oireilee?"

Ter­veys­joh­ta­ja huo­lis­saan Oulun ko­ro­na­tes­taus­mää­rien las­kus­ta, kou­lu­jen oh­jeis­tus­ta tar­ken­ne­taan tämän viikon aikana – "Onko väestö vä­sy­mäs­sä näyt­teis­sä käy­mi­seen, jos joku per­hees­sä oi­rei­lee?"

11.11.2020 12:20 29
Oulaistelaista Kai Pajalaa esitetään PPSHP:n yhtymähallituksen puheenjohtajaksi – valinta tehdään kesäkuussa

Ou­lais­te­lais­ta Kai Pajalaa esi­te­tään PPSHP:n yh­ty­mä­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si – valinta tehdään ke­sä­kuus­sa

27.05.2020 12:05 3