Pohjois-Pohjanmaa
Viimeisin tunti
Suomessa ei uusia koronakuolemia, uusia tartuntoja todettiin nyt 23 - Pohjois-Pohjanmaalla edelleen 133 tartuntaa

Suo­mes­sa ei uusia ko­ro­na­kuo­le­mia, uusia tar­tun­to­ja to­det­tiin nyt 23 - Poh­jois-Poh­jan­maal­la edel­leen 133 tar­tun­taa

18:24 1
Viimeisin 24 tuntia
Oulu ja Kempele kasvaneet yhteen – Kaupunkimaisuus näkyy ja tuntuu lähellä Oulun rajaa, toisessa päässä Kempelettä voi tuntea enemmän asuvansa maalla, sanoo Linnakankaalla asuva Kristian Heberg

Oulu ja Kempele kas­va­neet yhteen – Kau­pun­ki­mai­suus näkyy ja tuntuu lähellä Oulun rajaa, toi­ses­sa päässä Kem­pe­let­tä voi tuntea enemmän asu­van­sa maalla, sanoo Lin­na­kan­kaal­la asuva Kris­tian Heberg

06:00 0
Tilaajille
”Katri kantoi vastuun koko ministerin painollaan, mutta kyllä tämä aika kohtuuttomalta tuntuu” – Kulmunin eropäätös tuli yllätyksenä keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtajalle

”Katri kantoi vastuun koko mi­nis­te­rin pai­nol­laan, mutta kyllä tämä aika koh­tuut­to­mal­ta tuntuu” – Kul­mu­nin ero­pää­tös tuli yl­lä­tyk­se­nä kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin pu­heen­joh­ta­jal­le

05.06.2020 21:14 2
Tilaajille
Viikko
Kolme uutta reservin majuria –katso kaikki reservin ylennykset Pohjois-Suomessa

Kolme uutta re­ser­vin majuria –katso kaikki re­ser­vin ylen­nyk­set Poh­jois-Suo­mes­sa

04.06.2020 00:01 1
Tilaajille
Vähälumisen talven seuraus: Tuulilasivahinkoja korvattiin moninkertainen määrä – ”Suurin syy tähän oli Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan hyvin poikkeuksellinen talvi”

Vä­hä­lu­mi­sen talven seu­raus: Tuu­li­la­si­va­hin­ko­ja kor­vat­tiin mo­nin­ker­tai­nen määrä – ”Suurin syy tähän oli Poh­jois- ja Kes­ki-Poh­jan­maan hyvin poik­keuk­sel­li­nen talvi”

03.06.2020 12:22 2
Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä myönnetään kymmeniä kunniamerkkejä myös Pohjois-Suomeen, katso tästä kunniamerkkien saajat

Puo­lus­tus­voi­main lip­pu­juh­lan päivänä myön­ne­tään kym­me­niä kun­nia­merk­ke­jä myös Poh­jois-Suo­meen, katso tästä kun­nia­merk­kien saajat

02.06.2020 13:22 0
Tilaajille
15-vuotias poika lähetti koulukavereilleen asiattomia Snapchat-viestejä – syyllistyi rikokseen, mutta ei saanut rangaistusta

15-vuo­tias poika lähetti kou­lu­ka­ve­reil­leen asiat­to­mia Snapc­hat-vies­te­jä – syyl­lis­tyi ri­kok­seen, mutta ei saanut ran­gais­tus­ta

01.06.2020 20:38
Tilaajille
Pian päättyvä kevätmuutto alkoi reilusti etuajassa – nyt saapuvat viimeisinä satakielet ja muut yölaulajat

Pian päät­ty­vä ke­vät­muut­to alkoi rei­lus­ti etu­ajas­sa – nyt saa­pu­vat vii­mei­si­nä sa­ta­kie­let ja muut yö­lau­la­jat

01.06.2020 15:54 0
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla ei havaittu uusia koronavirustartuntoja - koko Suomessa varmistettu 6885 tautitapausta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei ha­vait­tu uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja - koko Suo­mes­sa var­mis­tet­tu 6885 tau­ti­ta­paus­ta

01.06.2020 12:55 7
Hellerajaa kutitellaan viikon alussa Oulussakin – lämpimintä saattaa hyvinkin olla Lapin puolella

Hel­le­ra­jaa ku­ti­tel­laan viikon alussa Ou­lus­sa­kin – läm­pi­min­tä saattaa hy­vin­kin olla Lapin puo­lel­la

31.05.2020 20:32 4
Kuukausi ja vanhemmat
Maailmalla menestynyt sirkustaiteilija Hanna Moisala palasi pikavauhtia Ouluun – juhannuksen  jälkeen hänet näkee Vagabond-kiertueella Pohjois-Pohjanmaan kylissä

Maail­mal­la me­nes­ty­nyt sir­kus­tai­tei­li­ja Hanna Moisala palasi pi­ka­vauh­tia Ouluun – ju­han­nuk­sen jälkeen hänet näkee Va­ga­bond-kier­tueel­la Poh­jois-Poh­jan­maan kylissä

29.05.2020 18:00 0
Tilaajille
Ensimmäisessä korona-aallossa on menossa loppuliuku, sanoo PPSHP:n johtajaylilääkäri  – "Niin kauan kuin rokotetta ei ole käytössä, jo itsesuojeluvaisto ohjaa ihmisiä suojautumaan"

En­sim­mäi­ses­sä ko­ro­na-aal­los­sa on menossa lop­pu­liu­ku, sanoo PPSHP:n joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri – "Niin kauan kuin ro­ko­tet­ta ei ole käy­tös­sä, jo it­se­suo­je­lu­vais­to ohjaa ihmisiä suo­jau­tu­maan"

29.05.2020 06:00 1
Tilaajille
Poikkeuksellinen talvi laski yksityisautoilijoiden tyytyväisyyttä teiden talvihoitoon Pohjois-Pohjanmaalla – "Tuollaista kaksijakoista talvea ei ole ollut miesmuistiin"

Poik­keuk­sel­li­nen talvi laski yk­si­tyis­au­toi­li­joi­den tyy­ty­väi­syyt­tä teiden tal­vi­hoi­toon Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Tuol­lais­ta kak­si­ja­kois­ta talvea ei ole ollut mies­muis­tiin"

28.05.2020 20:06 2
Koronavirusepidemia näkyy karulla tavalla Pohjois-Pohjanmaan työllisyydessä – huhtikuun lopussa työttömiä oli enemmän kuin koko vuosituhannen aikana

Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia näkyy karulla tavalla Poh­jois-Poh­jan­maan työl­li­syy­des­sä – huh­ti­kuun lopussa työt­tö­miä oli enemmän kuin koko vuo­si­tu­han­nen aikana

27.05.2020 15:45 4
Professori: Maakuntalentojen valtiontuki ja kilpailutus vaativat komission hyväksynnän – poikkeusolot parantavat hyväksynnän mahdollisuutta

Pro­fes­so­ri: Maa­kun­ta­len­to­jen val­tion­tu­ki ja kil­pai­lu­tus vaa­ti­vat ko­mis­sion hy­väk­syn­nän – poik­keus­olot pa­ran­ta­vat hy­väk­syn­nän mah­dol­li­suut­ta

27.05.2020 06:00 1
Kalevan kevätseuranta: Kevätmuutto lopuillaan – syysmuutto alkaa ensi viikolla

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Ke­vät­muut­to lo­puil­laan – syys­muut­to alkaa ensi vii­kol­la

26.05.2020 13:19 0
Tilaajille
Suomessa todettu 20 uutta koronavirustartuntaa – PPSHP: Epidemia vaikuttaa laantuneen toistaiseksi Pohjois-Pohjanmaalla

Suo­mes­sa todettu 20 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – PPSHP: Epi­de­mia vai­kut­taa laan­tu­neen tois­tai­sek­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la

25.05.2020 12:31 8
Suomessa 11 uutta koronavirustartuntaa, kuolemia yksi lisää – Pohjois-Pohjanmaalla ei uusia tartuntoja

Suo­mes­sa 11 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, kuo­le­mia yksi lisää – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei uusia tar­tun­to­ja

24.05.2020 12:00 0
Suomessa 31 uutta koronavirustartuntaa, jo toinen päivä peräkkäin ilman kuolemia – Pohjois-Pohjanmaan tilanne edelleen rauhallinen

Suo­mes­sa 31 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, jo toinen päivä pe­räk­käin ilman kuo­le­mia – Poh­jois-Poh­jan­maan tilanne edel­leen rau­hal­li­nen

23.05.2020 12:46 3
Suomessa 44 uutta koronavirustartuntaa, kuolleiden määrä pysyi ennallaan – Pohjois-Pohjanmaalla yksi uusi tartuntatapaus

Suo­mes­sa 44 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, kuol­lei­den määrä pysyi en­nal­laan – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi uusi tar­tun­ta­ta­paus

22.05.2020 12:04 4