Pesäpallo
Viimeisin tunti
Joukkueissa ei jääty kaipaamaan pienryhmäharjoittelua – ONS:n ja Lipon B-tytöt avaavat kautensa viikon päästä lauantaina.

Jouk­kueis­sa ei jääty kai­paa­maan pien­ryh­mä­har­joit­te­lua – ONS:n ja Lipon B-tytöt avaavat kau­ten­sa viikon päästä lauan­tai­na.

20:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Vapaakorteilla ei pääse pesäpallokatsomoihin: "Tarvitsee saada rahaa, jos meinaamme toimintaa pyörittää", Lipon taustalla olevan Läpilyönti Oy:n toimitusjohtaja Mika Lähteenmäki sanoo

Va­paa­kor­teil­la ei pääse pe­sä­pal­lo­kat­so­moi­hin: "Tar­vit­see saada rahaa, jos mei­naam­me toi­min­taa pyö­rit­tää", Lipon taus­tal­la olevan Lä­pi­lyön­ti Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Läh­teen­mä­ki sanoo

29.05.2020 13:56 5
Tilaajille
Oranssi pinta hohtaa uutuuttaan – Raksilan pesäpallostadion sai hartaasti odotetun uuden hiekkatekonurmen, joka on entistä turvallisempi ja pehmeämpi

Oranssi pinta hohtaa uu­tuut­taan – Rak­si­lan pe­sä­pal­lo­sta­dion sai har­taas­ti odo­te­tun uuden hiek­ka­te­ko­nur­men, joka on entistä tur­val­li­sem­pi ja peh­meäm­pi

29.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Rakkaus pesäpalloon yhdisti Kempeleen Kirin Mika ja Iida Takalahden – "Jos toinen haluaa katsoa pesäpalloa, siihen ei tarvitse anoa lupaa"

Rakkaus pe­sä­pal­loon yhdisti Kem­pe­leen Kirin Mika ja Iida Ta­ka­lah­den – "Jos toinen haluaa katsoa pe­sä­pal­loa, siihen ei tar­vit­se anoa lupaa"

27.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Pesäpalloliitto julkaisi Superpesisten otteluohjelmat

Pe­sä­pal­lo­liit­to jul­kai­si Su­per­pe­sis­ten ot­te­lu­oh­jel­mat

26.05.2020 13:25 2
Pulliainen palaa KeKi:n pelinjohtajaksi – "Haalarit päälle ja käydään töihin"

Pul­liai­nen palaa KeKi:n pe­lin­joh­ta­jak­si – "Haa­la­rit päälle ja käydään töihin"

22.05.2020 16:31 1
Superpesiksen sarjajärjestelmiin muutoksia alkavalle kaudelle

Su­per­pe­sik­sen sar­ja­jär­jes­tel­miin muu­tok­sia al­ka­val­le kau­del­le

22.05.2020 14:52 0
KeKi:n pelinjohtaja vaihtuu, pelaajistossa muutoksia

KeKi:n pe­lin­joh­ta­ja vaih­tuu, pe­laa­jis­tos­sa muu­tok­sia

20.05.2020 15:59 1
Urheilijat saivat kaivatun luvan kilpailla toisiaan vastaan

Ur­hei­li­jat saivat kai­va­tun luvan kil­pail­la toi­siaan vastaan

19.05.2020 20:18 0
Miesten Superpesis alkaa 2. heinäkuuta – KeKi:ssä iloitaan kauden alkamisesta, mutta tunnustetaan rajoitusten aiheuttama taloudellinen haaste

Miesten Su­per­pe­sis alkaa 2. hei­nä­kuu­ta – Ke­Ki:s­sä iloi­taan kauden al­ka­mi­ses­ta, mutta tun­nus­te­taan ra­joi­tus­ten ai­heut­ta­ma ta­lou­del­li­nen haaste

19.05.2020 16:22 0
Naisten Superpesis alkamassa 12. kesäkuuta – kolme joukkuetta luopui paikastaan juhannuksen jälkeen alkavassa miesten Ykköspesiksessä

Naisten Su­per­pe­sis al­ka­mas­sa 12. ke­sä­kuu­ta – kolme jouk­kuet­ta luopui pai­kas­taan ju­han­nuk­sen jälkeen al­ka­vas­sa miesten Yk­kös­pe­sik­ses­sä

14.05.2020 13:29 0
Ponkilan kuningas ja tarinoiden aarrearkku – legendaarinen Hannu Seppä antoi kasvot MuPS:lle, joka hurmasi 1990-luvulla Superpesiksen omaleimaisena, jopa hieman hulluna väriläiskänä: "Olimme vähän sellainen huliviliporukka"

Pon­ki­lan ku­nin­gas ja ta­ri­noi­den aar­re­ark­ku – le­gen­daa­ri­nen Hannu Seppä antoi kasvot MuPS:l­le, joka hurmasi 1990-lu­vul­la Su­per­pe­sik­sen oma­lei­mai­se­na, jopa hieman hulluna vä­ri­läis­kä­nä: "Olimme vähän sel­lai­nen hu­li­vi­li­po­ruk­ka"

09.05.2020 19:16 9
Tilaajille
Oulun alueen pääsarjapelaajat odottavat jo pesäpallokauden alkamista – Antti Korhonen: "Olen aina valmis pelaamaan"

Oulun alueen pää­sar­ja­pe­laa­jat odot­ta­vat jo pe­sä­pal­lo­kau­den al­ka­mis­ta – Antti Kor­ho­nen: "Olen aina valmis pe­laa­maan"

07.05.2020 21:32 10
Pesäpallokauden aloitus odottaa viimeistä sinettiä – Seuroissa ja liitossa on valmius aloittaa kausi kesäkuun alussa

Pe­sä­pal­lo­kau­den aloitus odottaa vii­meis­tä si­net­tiä – Seu­rois­sa ja lii­tos­sa on valmius aloit­taa kausi ke­sä­kuun alussa

06.05.2020 18:59 7
Vanhemmat

Yk­kös­pe­sis jul­kai­si oh­jel­man­sa – ottelut aiotaan aloit­taa 3. ke­sä­kuu­ta

27.03.2020 20:14 1
Poispotkittu pelinjohtaja Antti Vihtkari hakee KeKi:ltä saataviaan lenkkitossuista lähtien oikeusteitse – seura kiistää sopimuksen olemassaolon

Pois­pot­kit­tu pe­lin­joh­ta­ja Antti Viht­ka­ri hakee Ke­Ki:l­tä saa­ta­viaan lenk­ki­tos­suis­ta lähtien oi­keus­teit­se – seura kiistää so­pi­muk­sen ole­mas­sa­olon

13.01.2020 15:46 53
Pikkaralan koulussa satoi palloja

Pik­ka­ra­lan kou­lus­sa satoi palloja

21.05.2011 00:00 0
Kopissa on miljoonan alku

Kopissa on mil­joo­nan alku

18.05.2011 09:23 0

Kou­lu­lais­ten Mil­joo­na koppia alkaa tänään

17.05.2011 10:06 0
Pallo on heitetty, tavoitteena miljoonia koppeja

Pallo on hei­tet­ty, ta­voit­tee­na mil­joo­nia koppeja

19.05.2010 09:59 0