Perheet
Alle kolmivuotiaita lapsia sisältävien perheiden määrä väheni lähes viidenneksellä 2010-luvulla

Alle kol­mi­vuo­tiai­ta lapsia si­säl­tä­vien per­hei­den määrä väheni lähes vii­den­nek­sel­lä 2010-lu­vul­la

22.05.2020 19:53 0