Pelastustehtävät
Viimeisin tunti
Rusakko jäi jumiin aitaan Myllytullissa – pelastuslaitos riensi hätiin

Rusakko jäi jumiin aitaan Myl­ly­tul­lis­sa – pe­las­tus­lai­tos riensi hätiin

12:56 3
Kuukausi
Kaksi henkilöä tippui veneestä Utsjoella – veden varaan joutuneet pääsivät rantaan omin avuin

Kaksi hen­ki­löä tippui ve­nees­tä Uts­joel­la – veden varaan jou­tu­neet pää­si­vät rantaan omin avuin

06.07.2020 06:20
Vesihöyry aiheutti palohälytyksen Rovaniemellä

Ve­si­höy­ry ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Ro­va­nie­mel­lä

01.07.2020 23:51 0
Tervolan Ossauskosken voimalaitoksen turbiinista pääsi öljyä Kemijokeen – Öljyä vuosi noin 600 litraa, joista jokeen päätyi alle 50 litraa

Ter­vo­lan Os­saus­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen tur­bii­nis­ta pääsi öljyä Ke­mi­jo­keen – Öljyä vuosi noin 600 litraa, joista jokeen päätyi alle 50 litraa

25.06.2020 06:20 0
Mies tipahti veneestä Pudasjärvellä – naapurimökin asukkaat ehtivät hätiin ennen pelastuslaitosta

Mies tipahti ve­nees­tä Pu­das­jär­vel­lä – naa­pu­ri­mö­kin asuk­kaat ehtivät hätiin ennen pe­las­tus­lai­tos­ta

23.06.2020 22:53 0
Torniossa kerrostaloasunnossa syttyi tulipalo perjantai-iltana

Tor­nios­sa ker­ros­ta­lo­asun­nos­sa syttyi tu­li­pa­lo per­jan­tai-il­ta­na

19.06.2020 20:27 0
Tilaajille
Lehmät karkasivat maatilan pihasta jokeen Kalajoella – pelastuslaitos auttoi eläimet kuivalle maalle

Lehmät kar­ka­si­vat maa­ti­lan pihasta jokeen Ka­la­joel­la – pe­las­tus­lai­tos auttoi eläimet kui­val­le maalle

17.06.2020 13:53 0
Iäkäs mies tippui veteen venesatamassa Kemissä – pelastuslaitos auttoi uimaan laiturin ympäri

Iäkäs mies tippui veteen ve­ne­sa­ta­mas­sa Kemissä – pe­las­tus­lai­tos auttoi uimaan lai­tu­rin ympäri

17.06.2020 06:39 0
Alle kouluikäinen lapsi lukitsi itsensä autoon Kestilässä – pelastuslaitos joutui rikkomaan ikkunan

Alle kou­lu­ikäi­nen lapsi lukitsi itsensä autoon Kes­ti­läs­sä – pe­las­tus­lai­tos joutui rik­ko­maan ikkunan

14.06.2020 13:57 4
Trukkilavat paloivat tyhjässä hallissa Oulun Toppilassa - paikalle hälytettiin 12 pelastuslaitoksen yksikköä

Truk­ki­la­vat pa­loi­vat tyh­jäs­sä hal­lis­sa Oulun Top­pi­las­sa - pai­kal­le hä­ly­tet­tiin 12 pe­las­tus­lai­tok­sen yk­sik­köä

07.06.2020 18:58 4
Vanhemmat
Pelastuslaitos hälytettiin paikalle pelastamaan miestä vedestä Oulun kaupunginteatterilla - uimari pääsi vedestä omin voimin

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin pai­kal­le pe­las­ta­maan miestä vedestä Oulun kau­pun­gin­teat­te­ril­la - uimari pääsi vedestä omin voimin

06.06.2020 23:54
Nuori hirvi hukkui Tuiran uimarannan edustalla – pelastuslaitos varoittaa: keskustan alueella saattaa liikkua toinenkin sarvipää, katso video

Nuori hirvi hukkui Tuiran ui­ma­ran­nan edus­tal­la – pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa: kes­kus­tan alueel­la saattaa liikkua toi­nen­kin sar­vi­pää, katso video

05.06.2020 08:12 9
Ulkoilijan jalka juuttui liejuun Inarin Suopunkitiellä – pelastuslaitos saapui irrotusavuksi

Ul­koi­li­jan jalka juuttui liejuun Inarin Suo­pun­ki­tiel­lä – pe­las­tus­lai­tos saapui ir­ro­tus­avuk­si

05.06.2020 07:08
Pintapelastajat auttoivat veden varaan joutuneen kuivalle maalle Raahen Pikkulahdella

Pin­ta­pe­las­ta­jat aut­toi­vat veden varaan jou­tu­neen kui­val­le maalle Raahen Pik­ku­lah­del­la

17.05.2020 21:31 0