Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 12 tuntia
Kaupunginhallituksen lausunto hallinto-oikeudelle: Heinäpään jalkapallostadionista tehdyt valitukset tulisi hylätä

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen lau­sun­to hal­lin­to-oi­keu­del­le: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nis­ta tehdyt va­li­tuk­set tulisi hylätä

24.09.2023 19:00 9
Tilaajille
Purkutyöt muuttavat aina kaupunkikuvaa – Oulussa puretaan eniten vanhoja omakotitaloja
Pääkirjoitus

Pur­ku­työt muut­ta­vat aina kau­pun­ki­ku­vaa – Oulussa pu­re­taan eniten vanhoja oma­ko­ti­ta­lo­ja

24.09.2023 17:00 5
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Oululaisesta Tytti Tuppuraisesta tuli yllättäen opposition ykköstykki – Hänestä poliittisessa ilmapiirissä on nyt jotain hyvin kolkkoa: "Historiassa tällainen on yleensä johtanut kohtalokkaisiin seurauksiin"

Ou­lu­lai­ses­ta Tytti Tup­pu­rai­ses­ta tuli yl­lät­täen op­po­si­tion yk­kös­tyk­ki – Hänestä po­liit­ti­ses­sa il­ma­pii­ris­sä on nyt jotain hyvin kolk­koa: "His­to­rias­sa täl­lai­nen on yleensä joh­ta­nut koh­ta­lok­kai­siin seu­rauk­siin"

23.09.2023 18:00 138
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­tei­sö­ta­lo Hon­ka­pirt­ti saatava pi­kai­ses­ti kuntoon – kukaan ei ole ojen­ta­nut aut­ta­vaa kättä ko­koon­tu­mis­paik­kaa vaille jää­neil­le

23.09.2023 05:30 6
Kunnissa virkasuhteiset työntekijät ovat joutuneet maksamaan liikaa maksettuja palkkoja takaisin, toisin kuin OYSin lääkärit

Kun­nis­sa vir­ka­suh­tei­set työn­te­ki­jät ovat jou­tu­neet mak­sa­maan liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ta­kai­sin, toisin kuin OYSin lää­kä­rit

22.09.2023 06:00 74
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oululla olisi tu­ris­teil­le tar­jot­ta­vaa – onko tu­le­vai­suu­den trendi vie­rail­la To­ri­pol­lii­sin kai­na­los­sa jou­lu­pu­kin sijaan?

22.09.2023 06:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vanhan kir­jas­to­au­ton kyl­jes­sä lukee: Ter­veys­pal­ve­lun myy­mä­lä­au­to

22.09.2023 05:30
Oulun normaalikoulun oppilaat muuttavat kalliisiin väistötiloihin ensi syksynä – vanhaa ei korjata, vaan tilalle nousee uusi koulurakennus

Oulun nor­maa­li­kou­lun op­pi­laat muut­ta­vat kal­lii­siin väis­tö­ti­loi­hin ensi syksynä – vanhaa ei kor­ja­ta, vaan tilalle nousee uusi kou­lu­ra­ken­nus

21.09.2023 14:56 41
Tilaajille
OYSin lääkäreille liikaa maksettuja palkkoja ei peritä takaisin – Kyse ei virheestä vaan vakiintuneesta tulkinnasta

OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ei peritä ta­kai­sin – Kyse ei vir­hees­tä vaan va­kiin­tu­nees­ta tul­kin­nas­ta

21.09.2023 12:43 122
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Airbnb tärkeä lisä Oululle – toi­min­taan on oltava selkeät ja reilut pe­li­sään­nöt

21.09.2023 06:00 10
Oulu sai aikaan puolen miljoonan säästöt, kun kymmenissä kouluissa ja päiväkodeissa sammutettiin ilmanvaihto yöllä

Oulu sai aikaan puolen mil­joo­nan sääs­töt, kun kym­me­nis­sä kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa sam­mu­tet­tiin il­man­vaih­to yöllä

21.09.2023 06:00 87
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajan kommentit budjetista: Vihreä siirtymä nopeutuu ja raideyhteydet paranevat pohjoisessa

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­jan kom­men­tit bud­je­tis­ta: Vihreä siir­ty­mä no­peu­tuu ja rai­de­yh­tey­det pa­ra­ne­vat poh­joi­ses­sa

20.09.2023 13:28 27
Tilaajille
Kaupunki oli langettamassa roimia uhkasakkoja  kahden tornitalon Airbnb-toiminnasta Oulussa, mutta rakennuslautakunta palautti molemmat päätösesitykset uudelleen valmisteltaviksi

Kau­pun­ki oli lan­get­ta­mas­sa roimia uh­ka­sak­ko­ja kahden tor­ni­ta­lon Airbnb-toi­min­nas­ta Ou­lus­sa, mutta ra­ken­nus­lau­ta­kun­ta pa­laut­ti mo­lem­mat pää­tös­esi­tyk­set uu­del­leen val­mis­tel­ta­vik­si

20.09.2023 20:30 139
Tilaajille
Pohde vähentää toimisto- ja hallintotiloja – Jokaiselle luvataan työpiste, vaikka työpöytä voi olla pienempi ja työkaveri istua lähempänä

Pohde vä­hen­tää toi­mis­to- ja hal­lin­to­ti­lo­ja – Jo­kai­sel­le lu­va­taan työ­pis­te, vaikka työ­pöy­tä voi olla pie­nem­pi ja työ­ka­ve­ri istua lä­hem­pä­nä

20.09.2023 06:00 33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohde lopetti ky­lä­kyy­dit Pu­das­jär­vel­lä, miten käy syr­jä­ky­lä­läis­ten?

20.09.2023 06:00 14
Keskustan vanha kerrostalo pois ja uusi tilalle Kauppurienkadulla – todennäköisesti lisää korkeutta tavoitellaan

Kes­kus­tan vanha ker­ros­ta­lo pois ja uusi tilalle Kaup­pu­rien­ka­dul­la – to­den­nä­köi­ses­ti lisää kor­keut­ta ta­voi­tel­laan

19.09.2023 17:07 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kauniit puheet Oulun kylien elin­voi­man säi­lyt­tä­mi­ses­tä ovat ilmaa – miten lapsia on liian vähän, jos samaan aikaan kouluun ei mahdu enempää lapsia?

19.09.2023 06:00 14
Tilaajille
Muraalistaan tunnettu kerrostalo nurin Raksilassa – Pitkän talon tilalle suunnitellaan korkeampaa rakennusta

Mu­raa­lis­taan tun­net­tu ker­ros­ta­lo nurin Rak­si­las­sa – Pitkän talon tilalle suun­ni­tel­laan kor­keam­paa ra­ken­nus­ta

19.09.2023 17:01 108
Tilaajille
Linnanmaalle tehdään ensi kesänä massiivisia liikennejärjestelytöitä – Linnanmaantielle tulee uusi turbokiertoliittymä ja uusia kaistoja siihen

Lin­nan­maal­le tehdään ensi kesänä mas­sii­vi­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­töi­tä – Lin­nan­maan­tiel­le tulee uusi tur­bo­kier­to­liit­ty­mä ja uusia kais­to­ja siihen

19.09.2023 17:09 27
Tilaajille
Talokaupat Karjasillalla umpikujassa jo 5 vuotta: Hometalon remontti maksaisi satojatuhansia euroja, mutta kaupungilta ei heru purkulupaa

Ta­lo­kau­pat Kar­ja­sil­lal­la um­pi­ku­jas­sa jo 5 vuotta: Ho­me­ta­lon re­mont­ti mak­sai­si sa­to­ja­tu­han­sia euroja, mutta kau­pun­gil­ta ei heru pur­ku­lu­paa

18.09.2023 06:00 105
Tilaajille