Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 12 tuntia
Oulun kaupunginjohtajahaun saldo on nolo - suuren kaupungin johtoon vain kourallinen päteviä hakijoita
Pääkirjoitus

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo - suuren kau­pun­gin johtoon vain kou­ral­li­nen päteviä ha­ki­joi­ta

06.10.2022 20:00 18
Tilaajille
Lintulammen koulun peruskorjaus venyy – uudelleen käyttöön vasta vuoden 2024 alussa

Lin­tu­lam­men koulun pe­rus­kor­jaus venyy – uu­del­leen käyt­töön vasta vuoden 2024 alussa

06.10.2022 18:31
Tilaajille
Oulun kaupungin omakotitonttien hakuun jatkoaika – haettavana 16 tonttia eri puolilta kaupunkia

Oulun kau­pun­gin oma­ko­ti­tont­tien hakuun jat­ko­ai­ka – haet­ta­va­na 16 tonttia eri puo­lil­ta kau­pun­kia

06.10.2022 18:29 4
Tilaajille
Analyysi: Oulun kaupunginjohtajaksi hakeneiden nimilistaa moititaan vaisuksi, ja monet ennustavat hakuajan jatkamista

Ana­lyy­si: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si ha­ke­nei­den ni­mi­lis­taa moi­ti­taan vai­suk­si, ja monet en­nus­ta­vat ha­ku­ajan jat­ka­mis­ta

06.10.2022 16:00 27
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Analyysi: Oulun kaupungilla menee juuri nyt harvinaisen hyvin, mutta huonot ajat voivat kurkata heti nurkan takaa

Ana­lyy­si: Oulun kau­pun­gil­la menee juuri nyt har­vi­nai­sen hyvin, mutta huonot ajat voivat kurkata heti nurkan takaa

06.10.2022 06:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kaup­pa­hal­li on erin­omai­nen yri­tys­ki­rin paikka

06.10.2022 05:30 2
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Lakkauttaisitko koulun, jota oma lapsesi käy? Oulun kylien väki taistelee lähikoulujensa puolesta

Lak­kaut­tai­sit­ko koulun, jota oma lapsesi käy? Oulun kylien väki tais­te­lee lä­hi­kou­lu­jen­sa puo­les­ta

05.10.2022 21:39 65
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtajan virkaa tavoittelee 13 henkilöä, Päivi Laajala ei ole hakijoiden joukossa – katso lista hakijoista

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan virkaa ta­voit­te­lee 13 hen­ki­löä, Päivi Laajala ei ole ha­ki­joi­den jou­kos­sa – katso lista ha­ki­jois­ta

05.10.2022 17:14 169
Tilaajille
Jalkapallostadion kaavoitetaan nimenomaan Heinäpäähän, linjasi lautakunta – stadionin sijaintia ei ole selvitetty perusteellisesti, sanovat kriitikot

Jal­ka­pal­lo­sta­dion kaa­voi­te­taan ni­men­omaan Hei­nä­pää­hän, linjasi lau­ta­kun­ta – sta­dio­nin si­jain­tia ei ole sel­vi­tet­ty pe­rus­teel­li­ses­ti, sanovat krii­ti­kot

05.10.2022 15:11 38
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Laajalan kannanotosta Stora Enson Oulun miljardi-investointiin syntyi erikoinen soppa – Kauppalehden uutinen sai yhtiössä "kahvit vähän väärään kurkkuun"

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan kan­nan­otos­ta Stora Enson Oulun mil­jar­di-in­ves­toin­tiin syntyi eri­koi­nen soppa – Kaup­pa­leh­den uutinen sai yh­tiös­sä "kahvit vähän väärään kurk­kuun"

05.10.2022 13:50 22
Tilaajille
Palkkasopu rauhoittaa ja toivottavasti helpottaa hoitajapulaa
Pääkirjoitus

Palk­ka­so­pu rau­hoit­taa ja toi­vot­ta­vas­ti hel­pot­taa hoi­ta­ja­pu­laa

04.10.2022 20:00 2
Tilaajille
Oulu investoi 600 miljoonaa lähivuosina –  katso listalta koulut, uimahallit ja muut investointikohteet

Oulu in­ves­toi 600 mil­joo­naa lä­hi­vuo­si­na –  katso lis­tal­ta koulut, ui­ma­hal­lit ja muut in­ves­toin­ti­koh­teet

04.10.2022 17:18 57
Tilaajille
Hyvinvointialue syö puolet Oulun kaupungin budjetin menoista ja tuloista – Laajala: "Oululla menee nyt paremmin kuin muutama vuosi sitten"

Hy­vin­voin­ti­alue syö puolet Oulun kau­pun­gin bud­je­tin me­nois­ta ja tu­lois­ta – Laa­ja­la: "Ou­lul­la menee nyt pa­rem­min kuin muutama vuosi sitten"

04.10.2022 17:06 9
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Laajalan ensimmäinen kutistettu budjettiesitys julki: Oulun budjetti asettuu 723 miljoonaan, ylijäämää 23 miljoonaa – Lähivuosia leimaavat suuret investoinnit

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan en­sim­mäi­nen ku­tis­tet­tu bud­jet­ti­esi­tys julki: Oulun bud­jet­ti asettuu 723 mil­joo­naan, yli­jää­mää 23 mil­joo­naa – Lä­hi­vuo­sia lei­maa­vat suuret in­ves­toin­nit

04.10.2022 11:33 12
Tilaajille
Tallenne: Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala julkistaa esityksensä kaupungin ensi vuoden budjetiksi

Tal­len­ne: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laajala jul­kis­taa esi­tyk­sen­sä kau­pun­gin ensi vuoden bud­je­tik­si

04.10.2022 10:55 1
Oulun kaupungin organisaatioon on luvassa isoja uudistuksia, kun lautakuntia rukataan uuteen uskoon

Oulun kau­pun­gin or­ga­ni­saa­tioon on luvassa isoja uu­dis­tuk­sia, kun lau­ta­kun­tia ru­ka­taan uuteen uskoon

03.10.2022 20:00 14
Tilaajille
Ikäihmiset ja mielenterveyden palvelut herättävät Pohteen sote-järjestämissuuunnitelman lausunnoissa huolta – Oulun kaupunki kaipaisi uusia hyvinvointikeskuksia tai vanhojen laajentamista

Ikä­ih­mi­set ja mie­len­ter­vey­den pal­ve­lut he­rät­tä­vät Pohteen so­te-jär­jes­tä­mis­suuun­ni­tel­man lau­sun­nois­sa huolta – Oulun kau­pun­ki kai­pai­si uusia hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sia tai van­ho­jen laa­jen­ta­mis­ta

03.10.2022 19:09 6
Tilaajille
Kaupunginhallitus päätti: Oulun kaupungin uusi henkilöstöjohtaja on Tuomas Halonen

Kau­pun­gin­hal­li­tus päätti: Oulun kau­pun­gin uusi hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja on Tuomas Halonen

03.10.2022 18:52 21
Näkökulma: Oulun kehno maine yrityskaupunkina pani rattaisiin vauhtia – Business Oulu esitteli vaikuttavan työlistan

Nä­kö­kul­ma: Oulun kehno maine yri­tys­kau­pun­ki­na pani rat­tai­siin vauhtia – Bu­si­ness Oulu esit­te­li vai­kut­ta­van työ­lis­tan

02.10.2022 18:00 74
Tilaajille
Lappiin ihastunut etelän proffa – Sodankylän kunnanjohtaja Jari Rantapelkosta on uransa aikana uhkailtu virastossa ja uhattu tappaa ulkomailla

Lappiin ihas­tu­nut etelän proffa – ­So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja Jari Ran­ta­pel­kos­ta on uransa aikana uh­kail­tu vi­ras­tos­sa ja uhattu tappaa ul­ko­mail­la

02.10.2022 13:09 4
Tilaajille