Oulun kaupunki
Kuukausi ja vanhemmat
Suojeltu Merijalin konttori korjattava ennallistaen – Oulun rakennusvalvonnan linjaus sallii kuitenkin hyvin laaja-alaiset muutostyöt

Suo­jel­tu Me­ri­ja­lin kont­to­ri kor­jat­ta­va en­nal­lis­taen – Oulun ra­ken­nus­val­von­nan linjaus sallii kui­ten­kin hyvin laa­ja-alai­set muu­tos­työt

26.05.2020 18:29 4
Mielipide Mauno Murtoniemi

Välitön keino Oulun yli­opis­ton ve­to­voi­man li­sää­mi­sek­si: aloi­te­taan psy­ko­lo­gi­kou­lu­tus ny­kyi­sis­sä Lin­nan­maan ti­lois­sa

26.05.2020 07:00 9
Mielipide Juha Vuorio

Ta­lou­den ta­sa­pai­no­tus, mitä tehdä Ou­lus­sa?

23.05.2020 06:00 0
Mielipide Satu Haapanen

Ko­vim­man hinnan lä­hi­vuo­si­na mak­sa­vat pal­ve­lu­ja tar­vit­se­vat kau­pun­ki­lai­set – mitä Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus oi­keas­ti päätti?

21.05.2020 07:00 3
Oulu nostamassa kuntaveroa ensi vuodeksi prosenttiyksiköllä – lomautuksiinkin voidaan palata myöhemmin

Oulu nos­ta­mas­sa kun­ta­ve­roa ensi vuo­dek­si pro­sent­ti­yk­si­köl­lä – lo­mau­tuk­siin­kin voidaan palata myö­hem­min

19.05.2020 20:12 32
Tilaajille
Pääkirjoitus: Lomautusten perumisen vaihtoehdot eivät nekään maistu makealta – Oulussa edessä kuntapäättäjien vastuutesti
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Lo­mau­tus­ten pe­ru­mi­sen vaih­to­eh­dot eivät nekään maistu ma­keal­ta – Oulussa edessä kun­ta­päät­tä­jien vas­tuu­tes­ti

19.05.2020 15:24 9
Oulun hyvinvointilautakunnan jäsen Anneli Näppä: "Miten voi lomauttaa, jos samaan aikaan valmiuslailla voidaan vuosilomia siirtää?"

Oulun hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nan jäsen Anneli Näppä: "Miten voi lo­maut­taa, jos samaan aikaan val­mius­lail­la voidaan vuo­si­lo­mia siir­tää?"

16.05.2020 20:27 2
Tilaajille
Oulun suojainostokset pääosin paikallisista yrityksistä – Yli puolet hankintarahoista kaupunginhallituksen jäsenen firmalle, jota on yritetty ostaa korona-aikana

Oulun suo­jain­os­tok­set pääosin pai­kal­li­sis­ta yri­tyk­sis­tä – Yli puolet han­kin­ta­ra­hois­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsenen fir­mal­le, jota on yri­tet­ty ostaa ko­ro­na-ai­ka­na

16.05.2020 14:48 4
Tilaajille
Oulun OAJ:n puheenjohtaja: Oulun esittämät lomautukset ovat laittomia – myös muut ammattijärjestöt eri linjoilla kaupungin kanssa

Oulun OAJ:n pu­heen­joh­ta­ja: Oulun esit­tä­mät lo­mau­tuk­set ovat lait­to­mia – myös muut am­mat­ti­jär­jes­töt eri lin­joil­la kau­pun­gin kanssa

15.05.2020 19:22 43
Oulun kaupunginjohtaja Laajala esittää 14-28 päivän mittaisia lomautuksia kaupungin koko henkilöstölle –  kaupunginhallitus päättää lomautuksista maanantaina

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Laajala esittää 14-28 päivän mit­tai­sia lo­mau­tuk­sia kau­pun­gin koko hen­ki­lös­töl­le –  kau­pun­gin­hal­li­tus päättää lo­mau­tuk­sis­ta maa­nan­tai­na

15.05.2020 12:20 21
Mielipide Mikko Viitanen

Oulun yli­opis­tol­la on pallo hukassa

15.05.2020 07:30 11