vastaa kyselyyn: Tuetko työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jen mie­len­il­mauk­sia ja lak­ko­ja?

Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Jääkiekko: Miksei Saku Mäen­alas­ta pääs­tet­ty NHL-lei­ril­le?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulu2026
Kuukausi
Oulu2026-seinämaalausta juhlistetaan Tuirassa perjantaina

Oulu2026-sei­nä­maa­laus­ta juh­lis­te­taan Tui­ras­sa per­jan­tai­na

20.09.2023 15:03
Pikisaareen avataan kaksi ilmaista saunaa – Ensimmäisiin löylyihin pääsee lauantaina

Pi­ki­saa­reen avataan kaksi il­mais­ta saunaa – En­sim­mäi­siin löy­lyi­hin pääsee lauan­tai­na

15.09.2023 06:00 21
Tilaajille
Madetojan puistossa testaillaan ideoita Pokkisenväylälle suunniteltua tapahtumalavaa varten – "Tarpeeksi hyvillä ideoilla on tapana toteutua"

Ma­det­ojan puis­tos­sa tes­tail­laan ideoita Pok­ki­sen­väy­läl­le suun­ni­tel­tua ta­pah­tu­ma­la­vaa varten – "Tar­peek­si hyvillä ideoil­la on tapana to­teu­tua"

06.09.2023 12:35 4
Tilaajille
Kävimme tutustumassa Oulun seudun ruokakulttuuria esille nostavaan Makuseikkailuun – "Puoli tuntia avaamisen jälkeen grilli on ollut koko ajan kuumana"

Kävimme tu­tus­tu­mas­sa Oulun seudun ruo­ka­kult­tuu­ria esille nos­ta­vaan Ma­ku­seik­kai­luun – "­Puo­li tuntia avaa­mi­sen jälkeen grilli on ollut koko ajan kuu­ma­na"

31.08.2023 18:30 3
Tilaajille
Vanhemmat
Kanadalainen Ilana Pichon maalaa muraalin Tuiraan, ja sitä ennen hän tutustuu kaupunginosaan ja sen asukkaisiin

Ka­na­da­lai­nen Ilana Pichon maalaa mu­raa­lin Tui­raan, ja sitä ennen hän tu­tus­tuu kau­pun­gin­osaan ja sen asuk­kai­siin

25.08.2023 12:23 1
Muualta tulevat pitävät Oulua parempana kulttuurikaupunkina kuin oululaiset

Muualta tulevat pitävät Oulua pa­rem­pa­na kult­tuu­ri­kau­pun­ki­na kuin ou­lu­lai­set

16.08.2023 12:51 2
Tilaajille
Kolme päivää oululaisbändien ilmaiskeikkoja Linnansaaressa – Saa kiljua -bändin mukana saa kiljua

Kolme päivää ou­lu­lais­bän­dien il­mais­keik­ko­ja Lin­nan­saa­res­sa – Saa kiljua -bändin mukana saa kiljua

27.07.2023 06:09 3
Oulun keskustaan suunnitellaan stadionluokan tapahtumalavaa – Veden päälle pystytettävän erikoisen rakennelman ympärille mahtuisi jopa 10 000 katsojaa

Oulun kes­kus­taan suun­ni­tel­laan sta­dion­luo­kan ta­pah­tu­ma­la­vaa – Veden päälle pys­ty­tet­tä­vän eri­koi­sen ra­ken­nel­man ym­pä­ril­le mah­tui­si jopa 10 000 kat­so­jaa

17.07.2023 07:00 116
Tilaajille
Oulu tukee 114 eurolla ja Kempele 12 eurolla per asukas – Kalevan selvitys osoittaa jättimäiset erot kuntien kulttuurirahoissa

Oulu tukee 114 eurolla ja Kempele 12 eurolla per asukas – Kalevan sel­vi­tys osoit­taa jät­ti­mäi­set erot kuntien kult­tuu­ri­ra­hois­sa

05.07.2023 06:00 28
Tilaajille
Tämän vuoden Oulu2026-muraali maalataan Tuiraan – tarkempi paikka ja taiteilija selviävät elokuussa

Tämän vuoden Oulu2026-mu­raa­li maa­la­taan Tuiraan – tar­kem­pi paikka ja tai­tei­li­ja sel­viä­vät elo­kuus­sa

03.07.2023 08:08 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

San­gin­suun kylää on ajettu vuosia alas kaa­voi­tus­ta ju­mit­ta­mal­la – vielä hetken lapset saavat har­ras­taa il­mai­sek­si ky­lä­kou­lul­laan ja kokea ole­van­sa osa yh­tei­söä

30.06.2023 05:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu2026 ja San­gin­suun koulu – toi­vot­ta­vas­ti aluei­den ak­tii­vi­suus ja tal­koo­työ yh­tei­sön hyväksi nähdään ar­vok­kaa­na ja ky­lä­kou­lut säi­lyt­tä­mi­sen ar­voi­si­na

17.06.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hil­jai­suus val­lit­see Oulun mat­ka­kes­kuk­sen ym­pä­ril­lä

17.06.2023 05:00 3
Tilaajille
Oulu pyrkii tekemään kulttuurista helpommin tavoitettavaa ja ekologisempaa – eri puolilla Eurooppaa tänään allekirjoitettu sopimus tukee myös Oulu2026-tavoitteita

Oulu pyrkii te­ke­mään kult­tuu­ris­ta hel­pom­min ta­voi­tet­ta­vaa ja eko­lo­gi­sem­paa – eri puo­lil­la Eu­roop­paa tänään al­le­kir­joi­tet­tu sopimus tukee myös Oulu2026-ta­voit­tei­ta

15.06.2023 20:43 5
Äänestä, mihin Oulun lähiöstä maalataan seuraava muraali – sisuuntuiko Tuira viime syksyn kakkossijasta?

Ää­nes­tä, mihin Oulun lä­hiös­tä maa­la­taan seu­raa­va muraali – si­suun­tui­ko Tuira viime syksyn kak­kos­si­jas­ta?

09.06.2023 15:39 4
Hupisaaret puhkeavat kukkaan, kun sinne tehdään "kasvien Lumo-festivaali" – 62 kulttuuripääkaupunkivuoden hankkeelle jaettiin yhteensä 4,2 miljoonaa euroa

Hu­pi­saa­ret puh­kea­vat kuk­kaan, kun sinne tehdään "kas­vien Lu­mo-fes­ti­vaa­li" – 62 kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den hank­keel­le jaet­tiin yh­teen­sä 4,2 mil­joo­naa euroa

31.05.2023 17:16 6
Tilaajille
Uusi reitti Sanginjoelle, oopperaa voimalaitoksilla ja nuorallakävelyä Merikosken yllä – Oulun kulttuuripääkaupunkivuodelle julkistettiin 62 ohjelmaprojektia

Uusi reitti San­gin­joel­le, oop­pe­raa voi­ma­lai­tok­sil­la ja nuo­ral­la­kä­ve­lyä Me­ri­kos­ken yllä – Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­del­le jul­kis­tet­tiin 62 oh­jel­ma­pro­jek­tia

31.05.2023 11:21 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­do­tet­tu la­si­maa­laus Oulun lohista löytyi, koh­ta­lon kos­ke­tuk­ses­ta otet­ta­va vaarin: villin lohen pa­laut­ta­mi­nen Me­ri­kos­keen on en­si­si­jai­nen kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den hanke

19.04.2023 06:00 6
Tilaajille
Kiristyvä talous haastaa Oulun kulttuuripääkaupunkivuotta, mutta pihistely on toivottavasti ohi, kun juhla alkaa
Pääkirjoitus

Ki­ris­ty­vä talous haastaa Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­ta, mutta pi­his­te­ly on toi­vot­ta­vas­ti ohi, kun juhla alkaa

17.04.2023 20:00 13
Tilaajille
Hailuotoon kaavaillaan nykytaiteen museota, jossa ei välttämättä olisi edes seiniä, vaan taide levittäytyisi yllättäviin tiloihin – "Koko saari voisi olla museo"

Hai­luo­toon kaa­vail­laan ny­ky­tai­teen mu­seo­ta, jossa ei vält­tä­mät­tä olisi edes seiniä, vaan taide le­vit­täy­tyi­si yl­lät­tä­viin ti­loi­hin – "Koko saari voisi olla museo"

14.04.2023 14:00 7
Tilaajille