Oulu2026
Oulun kulttuuripääkaupunkihakemus saa asiantuntijoilta kiitoksia teemoista ja kritiikkiä rahoituskuvioista – "Raati oli myös sitä mieltä, että terva saisi olla esillä enemmänkin"

Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ha­ke­mus saa asian­tun­ti­joil­ta kii­tok­sia tee­mois­ta ja kri­tiik­kiä ra­hoi­tus­ku­viois­ta – "Raati oli myös sitä mieltä, että terva saisi olla esillä enem­män­kin"

10.08.2020 17:15 0
Tilaajille
Työ Oulu2026-hankeen parissa jatkuu kohti ensi kesän finaalia – Kaupunginjohtaja Laajala: "valitsijaraati oli kriittinen ja esitti tiukkoja kysymyksiä"

Työ Oulu2026-han­keen parissa jatkuu kohti ensi kesän fi­naa­lia – Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­la: "va­lit­si­ja­raa­ti oli kriit­ti­nen ja esitti tiuk­ko­ja ky­sy­myk­siä"

24.06.2020 21:00 13
Tilaajille
Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -kilpailun toiselle kierrokselle pääsevät ilmoitetaan keskiviikkona – Oulu lämmittelee valintaraatia kulttuuri-ilmastonmuutoksella

Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki 2026 -kil­pai­lun toi­sel­le kier­rok­sel­le pää­se­vät il­moi­te­taan kes­ki­viik­ko­na – Oulu läm­mit­te­lee va­lin­ta­raa­tia kult­tuu­ri-il­mas­ton­muu­tok­sel­la

23.06.2020 06:00 9
Tilaajille
Kulttuuripääkaupunki ei ole ohikiitävä festivaalivuosi – sen avulla ratkaistaan kaupungin perusongelmia
Kolumni Piia Rantala-Korhonen

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki ei ole ohi­kii­tä­vä fes­ti­vaa­li­vuo­si – sen avulla rat­kais­taan kau­pun­gin pe­rus­on­gel­mia

31.05.2020 12:00 1
Tilaajille