Oulu
Viimeisin 24 tuntia
OYSin uusi 800 paikkainen pysäköintitalo avataan ensi maanantaina, pysäköinti ilmaista lokakuun ajan

OYSin uusi 800 paik­kai­nen py­sä­köin­ti­ta­lo avataan ensi maa­nan­tai­na, py­sä­köin­ti il­mais­ta lo­ka­kuun ajan

24.09.2020 13:06 4
Viikko
Seuravanhuksen lasikatto meni rikki, kun Oulun Uinti sai ensimmäisen naispuheenjohtajansa – "Valinta tehdään osaamisen, ei sukupuolen mukaan"

Seu­ra­van­huk­sen la­si­kat­to meni rikki, kun Oulun Uinti sai en­sim­mäi­sen nais­pu­heen­joh­ta­jan­sa – "Va­lin­ta tehdään osaa­mi­sen, ei su­ku­puo­len mukaan"

22.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Somevaikuttajat puhuvat nyt myös terveysaiheista – oululaistutkija pohtii, voiko nuori tubettaja olla luotettava tiedonlähde

So­me­vai­kut­ta­jat puhuvat nyt myös ter­veys­ai­heis­ta – ou­lu­lais­tut­ki­ja pohtii, voiko nuori tu­bet­ta­ja olla luo­tet­ta­va tie­don­läh­de

22.09.2020 07:01 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Amerikkaan pyrkijöitä ennätysmäärä, naisia huomattavasti enemmän kuin miehiä

Vanha Kaleva: Ame­rik­kaan pyr­ki­jöi­tä en­nä­tys­mää­rä, naisia huo­mat­ta­vas­ti enemmän kuin miehiä

21.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Pohjois-Suomen sää näyttää ensi viikolla pilviseltä – tiistaina tuulee kovaa, loppuviikosta voi rikkoutua 15 astetta

Poh­jois-Suo­men sää näyttää ensi vii­kol­la pil­vi­sel­tä – tiis­tai­na tuulee kovaa, lop­pu­vii­kos­ta voi rik­kou­tua 15 astetta

20.09.2020 19:25 0
Puheenaihe: Onko Oulun vetovoima lapsiperheelle heikko? "Varoittava signaali on, että muutot Ouluun vähenevät"

Pu­hee­nai­he: Onko Oulun ve­to­voi­ma lap­si­per­heel­le heikko? "Va­roit­ta­va sig­naa­li on, että muutot Ouluun vä­he­ne­vät"

20.09.2020 08:00 22
Tilaajille
Nelostie on poikki Oulussa – väliaikainen työmaasilta on vaurioitunut Kiiminkijoen kohdalla Haukiputaalla ja liikenne ohjataan kiertotielle

Ne­los­tie on poikki Oulussa – vä­li­ai­kai­nen työ­maa­sil­ta on vau­rioi­tu­nut Kii­min­ki­joen koh­dal­la Hau­ki­pu­taal­la ja lii­ken­ne oh­ja­taan kier­to­tiel­le

18.09.2020 14:39 15
Kuukausi
Kolumni: Sadetutkan värit, kultaiset foliot ja färsaarelainen sumu

Ko­lum­ni: Sa­de­tut­kan värit, kul­tai­set foliot ja fär­saa­re­lai­nen sumu

17.09.2020 08:30 0
Tilaajille
Lauluntekijä Esa Eloranta kirjoitti Kari Tapiolle "kuunsiltaa", mutta omille levyille hän purkaa oman elämänsä

Lau­lun­te­ki­jä Esa Elo­ran­ta kir­joit­ti Kari Ta­piol­le "kuun­sil­taa", mutta omille le­vyil­le hän purkaa oman elä­män­sä

16.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Maikkulan koulu varoittaa vanhempia: Yläkoululaiset polttavat, välittävät ja myyvät kannabista – vastaava tilanne oli Kaakkurissa viime talvena

Maik­ku­lan koulu va­roit­taa van­hem­pia: Ylä­kou­lu­lai­set polt­ta­vat, vä­lit­tä­vät ja myyvät kan­na­bis­ta – vas­taa­va tilanne oli Kaak­ku­ris­sa viime talvena

16.09.2020 07:00 16
Tilaajille
Perjantaina Oulussa esiintyvä Pepe Willberg on taas nousukiidossa 1980- ja 1990-lukujen alamäen jälkeen

Per­jan­tai­na Oulussa esiin­ty­vä Pepe Will­berg on taas nou­su­kii­dos­sa 1980- ja 1990-lu­ku­jen alamäen jälkeen

15.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Kun korona sulki Puistolan, menivät remonttisuunnitelmat uusiksi – ja niin 2 500 kilon pizzauuni muutti kerrosta ylemmäs

Kun korona sulki Puis­to­lan, menivät re­mont­ti­suun­ni­tel­mat uusiksi – ja niin 2 500 kilon piz­za­uu­ni muutti ker­ros­ta ylemmäs

14.09.2020 19:00 4
Tilaajille
Oulu uudistaa brändiään: Haudataanko lupaus Oulusta pohjoisen Skandinavian pääkaupunkina arkistojen kätköihin?

Oulu uu­dis­taa brän­diään: Hau­da­taan­ko lupaus Oulusta poh­joi­sen Skan­di­na­vian pää­kau­pun­ki­na ar­kis­to­jen kät­köi­hin?

10.09.2020 06:00 22
Tilaajille
MaidenFestissä laulajat pääsevät lapsuuden suosikkibändin kimppuun: "Pöllin levyn isoveljen levyhyllystä ja kuuntelin sitä salaa"

Mai­den­Fes­tis­sä lau­la­jat pää­se­vät lap­suu­den suo­sik­ki­bän­din kimp­puun: "Pöllin levyn iso­vel­jen le­vy­hyl­lys­tä ja kuun­te­lin sitä salaa"

09.09.2020 19:01 0
Tilaajille
Annika Saarikko valittiin keskustan puheenjohtajaksi selvin äänin

Annika Saa­rik­ko va­lit­tiin kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si selvin äänin

05.09.2020 17:55 17
Pokkitörmäilijä: Ritaportin Aurora on leveällä pensselillä visioitu kauppakeskus, jota ei koskaan rakennettu
Kolumni Emmi Tilvis

Pok­ki­tör­mäi­li­jä: Ri­ta­por­tin Aurora on le­veäl­lä pens­se­lil­lä vi­sioi­tu kaup­pa­kes­kus, jota ei koskaan ra­ken­net­tu

30.08.2020 16:00 1
Tilaajille
Alvar Aallon siilon tulevaisuudelle löytyy esikuva Egyptin Kuolleiden laaksosta – siilohankkeen johtoon astuva arkkitehti on pitkäaikainen Aallon ihailija

Alvar Aallon siilon tu­le­vai­suu­del­le löytyy esikuva Egyptin Kuol­lei­den laak­sos­ta – sii­lo­hank­keen johtoon astuva ark­ki­teh­ti on pit­kä­ai­kai­nen Aallon ihai­li­ja

29.08.2020 14:00 7
Tilaajille

Mak­sut­to­mat lii­kun­ta­tun­nit per­heil­le alkavat ensi vii­kol­la Oulussa

26.08.2020 10:56 0
Vanhemmat
Kysyimme, onko koronatesti flunssaoireiselle lapselle välttämättömyys vai pahoinpitelyä – Oulun terveysjohtaja: "Emme voi jättää vähäoireisiakaan testaamatta"

Ky­syim­me, onko ko­ro­na­tes­ti fluns­sa­oi­rei­sel­le lap­sel­le vält­tä­mät­tö­myys vai pa­hoin­pi­te­lyä – Oulun ter­veys­joh­ta­ja: "Emme voi jättää vä­hä­oi­rei­sia­kaan tes­taa­mat­ta"

25.08.2020 06:04 0
Tilaajille