Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Viimeisin tunti
Muhoksen metsäpalon jälkisammutus on tulossa päätökseen – "Kyllähän tämä on voimia vaatinut kaikilta"

Mu­hok­sen met­sä­pa­lon jäl­ki­sam­mu­tus on tulossa pää­tök­seen – "Kyl­lä­hän tämä on voimia vaa­ti­nut kai­kil­ta"

17:01 1
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Oulun Kontionkankaalla – palosta ei koitunut henkilövahinkoja

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Oulun Kon­tion­kan­kaal­la – palosta ei koi­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

06:41
Viikko
Ouluun ostettiin kuorma-autoja ja niiden alustoja kansainväliseltä kartellilta – aikooko kaupunki liittyä vahinkorvauksia hakevien joukkoon?

Ouluun os­tet­tiin kuor­ma-au­to­ja ja niiden alus­to­ja kan­sain­vä­li­sel­tä kar­tel­lil­ta – aikooko kau­pun­ki liittyä va­hin­kor­vauk­sia ha­ke­vien jouk­koon?

04.07.2020 07:00 3
Tilaajille
Muhoksen metsäpalon sammutustyöt jatkuvat neljättä päivää – maaperä täytyy saada täysin sammuksiin, ennen kuin alue voidaan luovuttaa maanomistajille

Mu­hok­sen met­sä­pa­lon sam­mu­tus­työt jat­ku­vat nel­jät­tä päivää – maaperä täytyy saada täysin sam­muk­siin, ennen kuin alue voidaan luo­vut­taa maan­omis­ta­jil­le

02.07.2020 21:43 1
Pienkerrostalon asunnossa syttyi tulipalo Oulun Välivainiolla – poliisi tutkii syttymissyytä

Pien­ker­ros­ta­lon asun­nos­sa syttyi tu­li­pa­lo Oulun Vä­li­vai­niol­la – poliisi tutkii syt­ty­mis­syy­tä

02.07.2020 21:10
Pelastuslaitos auttoi korkealle puuhun jumiin jääneen rastaan jatkamaan matkaansa Toppilassa

Pe­las­tus­lai­tos auttoi kor­keal­le puuhun jumiin jääneen rastaan jat­ka­maan mat­kaan­sa Top­pi­las­sa

02.07.2020 16:50 2
Keskiviikkoyön runsas vesisade auttoi Muhoksen metsäpalon sammuttajia  – palon jälkisammutustyöt vievät vielä päiviä

Kes­ki­viik­ko­yön runsas ve­si­sa­de auttoi Mu­hok­sen met­sä­pa­lon sam­mut­ta­jia – palon jäl­ki­sam­mu­tus­työt vievät vielä päiviä

30.06.2020 21:49 1
Kuukausi
Iäkäs mies löytyi kuolleena Pudasjärven Iso Ahvenjärveltä

Iäkäs mies löytyi kuol­lee­na Pu­das­jär­ven Iso Ah­ven­jär­vel­tä

21.06.2020 15:02
Konehalli ja halkoliiteri tuhoutuivat tulipalossa maatilalla Kuusamon Juumantiellä – jälkisammutus jatkuu yöhön

Ko­ne­hal­li ja hal­ko­lii­te­ri tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa maa­ti­lal­la Kuu­sa­mon Juu­man­tiel­lä – jäl­ki­sam­mu­tus jatkuu yöhön

18.06.2020 21:13 0
Tilaajille
Lehmä karkasi Utajärvellä puolen päivän aikoihin ja uupui pahoin – pelastuslaitos kuljetti karkulaisen peräkärryllä takaisin navettaan

Lehmä karkasi Uta­jär­vel­lä puolen päivän ai­koi­hin ja uupui pahoin – pe­las­tus­lai­tos kul­jet­ti kar­ku­lai­sen pe­rä­kär­ryl­lä ta­kai­sin na­vet­taan

17.06.2020 17:48 2
Raitotiellä Kuusamontien sillan kohdalla kahden auton peräänajokolari – ei henkilövahinkoja

Rai­to­tiel­lä Kuu­sa­mon­tien sillan koh­dal­la kahden auton pe­rään­ajo­ko­la­ri – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

16.06.2020 17:38 0
Asuinhuoneiston huone paloi lievästi Oulussa Leväsuontiellä – palaneesta huoneesta löytyi vainaja

Asuin­huo­neis­ton huone paloi lie­väs­ti Oulussa Le­vä­suon­tiel­lä – pa­la­nees­ta huo­nees­ta löytyi vainaja

15.06.2020 19:36
Urheilukentän katsomo syttyi tuleen Kuusamossa – poliisi tutkii palon syttymissyytä

Ur­hei­lu­ken­tän katsomo syttyi tuleen Kuu­sa­mos­sa – poliisi tutkii palon syt­ty­mis­syy­tä

13.06.2020 13:25 0
Trukkilavat paloivat tyhjässä hallissa Oulun Toppilassa - paikalle hälytettiin 12 pelastuslaitoksen yksikköä

Truk­ki­la­vat pa­loi­vat tyh­jäs­sä hal­lis­sa Oulun Top­pi­las­sa - pai­kal­le hä­ly­tet­tiin 12 pe­las­tus­lai­tok­sen yk­sik­köä

07.06.2020 18:58 4
Pelastuslaitos hälytettiin paikalle pelastamaan miestä vedestä Oulun kaupunginteatterilla - uimari pääsi vedestä omin voimin

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin pai­kal­le pe­las­ta­maan miestä vedestä Oulun kau­pun­gin­teat­te­ril­la - uimari pääsi vedestä omin voimin

06.06.2020 23:54
Turvetuotantoalueella Yli-Iissä syttyi pieni maastopalo

Tur­ve­tuo­tan­to­alueel­la Yli-Iis­sä syttyi pieni maas­to­pa­lo

06.06.2020 22:33 0
Vanhemmat
Nuori hirvi hukkui Tuiran uimarannan edustalla – pelastuslaitos varoittaa: keskustan alueella saattaa liikkua toinenkin sarvipää, katso video

Nuori hirvi hukkui Tuiran ui­ma­ran­nan edus­tal­la – pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa: kes­kus­tan alueel­la saattaa liikkua toi­nen­kin sar­vi­pää, katso video

05.06.2020 08:12 9
Linnanmaan uuden paloaseman peruskivi muurataan torstaina 4. kesäkuuta – rakenteisiin upotetaan aikakapseli vuoden 2020 Oulusta

Lin­nan­maan uuden pa­lo­ase­man pe­rus­ki­vi muu­ra­taan tors­tai­na 4. ke­sä­kuu­ta – ra­ken­tei­siin upo­te­taan ai­ka­kap­se­li vuoden 2020 Oulusta

01.06.2020 12:10 1
Arktinen pelastusjoukkue lähtee torjumaan tulvaa Rovaniemelle, mukana väkeä myös Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta – kulotus ja roskien poltto kielletään Rovaniemellä ja Kittilässä

Ark­ti­nen pe­las­tus­jouk­kue lähtee tor­ju­maan tulvaa Ro­va­nie­mel­le, mukana väkeä myös Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sel­ta – kulotus ja roskien poltto kiel­le­tään Ro­va­nie­mel­lä ja Kit­ti­läs­sä

26.05.2020 15:32 0
Tilaajille
Pelastushenkilöstön varallaolosta jouduttaneen luopumaan – taustalla riita miljoonakorvauksista: "Pelastustoimi ja ammattilaisten ansiotaso on nyt turvattava muilla keinoin"

Pe­las­tus­hen­ki­lös­tön va­ral­la­olos­ta jou­dut­ta­neen luo­pu­maan – taus­tal­la riita mil­joo­na­kor­vauk­sis­ta: "Pe­las­tus­toi­mi ja am­mat­ti­lais­ten an­sio­ta­so on nyt tur­vat­ta­va muilla kei­noin"

20.05.2020 06:00 2
Tilaajille