Omaisuusrikokset
Pulkkilassa varastettiin rahaa kauppaliikkeestä keskellä kirkasta päivää, epäillyt otettiin kiinni

Pulk­ki­las­sa va­ras­tet­tiin rahaa kaup­pa­liik­kees­tä kes­kel­lä kir­kas­ta päivää, epäil­lyt otet­tiin kiinni

05.06.2020 21:43 0
Ajoneuvoliikkeestä varastettiin virta-avaimia ja yksi auto Nivalassa - poliisi otti kaksi kiinni tapaukseen liittyen

Ajo­neu­vo­liik­kees­tä va­ras­tet­tiin vir­ta-avai­mia ja yksi auto Ni­va­las­sa - poliisi otti kaksi kiinni ta­pauk­seen liit­tyen

15.05.2020 15:42 0
Sosiaalisen median joukkovoima löytää kadonneet pyörät ja lemmikit – Rikosylikomisario Kiiskinen: "Polkupyörä kannattaa kuvata monelta kantilta ja laittaa erityistuntomerkit ylös"

So­siaa­li­sen median jouk­ko­voi­ma löytää ka­don­neet pyörät ja lem­mi­kit – Ri­kos­yli­ko­mi­sa­rio Kiis­ki­nen: "Pol­ku­pyö­rä kan­nat­taa kuvata monelta kan­til­ta ja laittaa eri­tyis­tun­to­mer­kit ylös"

09.01.2020 19:00 0
Tilaajille