Musiikki
Viimeisin 4 tuntia
Kempeleläinen Eero Koivisto virittää pianoja työkseen ja rakentaa kitaroita harrastuksenaan: "Kaupan kitaroista hyvin harvat saa vireeseen sillä tavalla, että minun korvani sen hyväksyy"

Kem­pe­le­läi­nen Eero Koi­vis­to vi­rit­tää pianoja työk­seen ja ra­ken­taa ki­ta­roi­ta har­ras­tuk­se­naan: "Kaupan ki­ta­rois­ta hyvin harvat saa vi­ree­seen sillä ta­val­la, että minun korvani sen hy­väk­syy"

19:15 0
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
"Kantrissa ei ole sellaista paatosta ja turhaa ruikuttamista kuin iskelmässä, vaan asiat todetaan niin kuin ne ovat" – Juha Varjo tekee lähiöbaarien honky tonkia Oulun Tuirassa

"Kant­ris­sa ei ole sel­lais­ta paa­tos­ta ja turhaa rui­kut­ta­mis­ta kuin is­kel­mäs­sä, vaan asiat to­de­taan niin kuin ne ovat" – Juha Varjo tekee lä­hiö­baa­rien honky tonkia Oulun Tui­ras­sa

11:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Esiintyviä tähtiä tuijottaa eturivissä vain kameran linssi ja stadionluokan yleisö on vaiti – seurasimme poikkeuksellista keikkaa, joka toi oululaiselle 45 Specialille uuden yleisöennätyksen

Esiin­ty­viä tähtiä tui­jot­taa etu­ri­vis­sä vain kameran linssi ja sta­dion­luo­kan yleisö on vaiti – seu­ra­sim­me poik­keuk­sel­lis­ta keik­kaa, joka toi ou­lu­lai­sel­le 45 Spe­cia­lil­le uuden ylei­sö­en­nä­tyk­sen

30.05.2020 11:14 1
Tilaajille
Sinfonia- ja kamariorkesterit aloittavat tulevan syyskauden varovaisesti – tositoimiin pyritään viimeistään syyskuussa, jos koronatilanne sen sallii

Sin­fo­nia- ja ka­ma­ri­or­kes­te­rit aloit­ta­vat tulevan syys­kau­den va­ro­vai­ses­ti – to­si­toi­miin py­ri­tään vii­meis­tään syys­kuus­sa, jos ko­ro­na­ti­lan­ne sen sallii

29.05.2020 09:00 0
Tilaajille
Saksalaisetkin ovat kiinnostuneita oululaisesta Velvet Oceanista –  perjantaina yhtyeen keikka kuullaan sikäläisellä nettifestivaalilla

Sak­sa­lai­set­kin ovat kiin­nos­tu­nei­ta ou­lu­lai­ses­ta Velvet Ocea­nis­ta – per­jan­tai­na yhtyeen keikka kuul­laan si­kä­läi­sel­lä net­ti­fes­ti­vaa­lil­la

28.05.2020 18:00 0
Tilaajille
Stonehenge on Oulu-hevin puuttuva palanen – tuottajagurun kanssa tehtyä singleä ei koskaan julkaistu

Sto­ne­hen­ge on Ou­lu-he­vin puut­tu­va palanen – tuot­ta­ja­gu­run kanssa tehtyä singleä ei koskaan jul­kais­tu

27.05.2020 17:01 1
Tilaajille
Elojazz siirtyy vuodella eteenpäin, esiintyjäkattaus pysynee suurimmaksi osaksi samana – festivaalijohtaja: "Ohjelmisto tuntuu onneksi olevan yksi pienimmistä murheista"

Elojazz siirtyy vuo­del­la eteen­päin, esiin­ty­jä­kat­taus pysynee suu­rim­mak­si osaksi samana – fes­ti­vaa­li­joh­ta­ja: "Oh­jel­mis­to tuntuu onneksi olevan yksi pie­nim­mis­tä mur­heis­ta"

26.05.2020 14:45 0
Antti Tuisku tekee paluun keikkalavalle koronasta huolimatta – Valittu kansa kuullaan ensimmäistä kertaa livenä nettikeikalla

Antti Tuisku tekee paluun keik­ka­la­val­le ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – Valittu kansa kuul­laan en­sim­mäis­tä kertaa livenä net­ti­kei­kal­la

25.05.2020 15:42 0
Klassinen viulutaiteilija soittaa mieluiten ilman teknisiä härpäkkeitä – "Ehkä jonakin päivänä innostun niistäkin"

Klas­si­nen viu­lu­tai­tei­li­ja soittaa mie­lui­ten ilman tek­ni­siä här­päk­kei­tä – "Ehkä jonakin päivänä in­nos­tun niis­tä­kin"

21.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Guns N' Rosesin lämmittelykeikat ja festivaalit siirtyivät tulevaisuuteen – Michael Monroella on nyt aikaa kotoilla ja heittää lauantaina striimikeikka Oulusta

Guns N' Rosesin läm­mit­te­ly­kei­kat ja fes­ti­vaa­lit siir­tyi­vät tu­le­vai­suu­teen – Michael Mon­roel­la on nyt aikaa ko­toil­la ja heittää lauan­tai­na strii­mi­keik­ka Oulusta

20.05.2020 18:00 0
Tilaajille
Ovien sulkeminen oli kova pommi Club Teatrialle, joka talousvaikeuksien jälkeen suunnitteli jopa laajentumista: "Synkistelyn jälkeen on tapahtunut jo paljon hyvääkin"

Ovien sul­ke­mi­nen oli kova pommi Club Teat­rial­le, joka ta­lous­vai­keuk­sien jälkeen suun­nit­te­li jopa laa­jen­tu­mis­ta: "Syn­kis­te­lyn jälkeen on ta­pah­tu­nut jo paljon hy­vää­kin"

19.05.2020 17:17 0
Tilaajille
Hassisen Koneen paluukeikat siirtyvät kesään 2021

Has­si­sen Koneen pa­luu­kei­kat siir­ty­vät kesään 2021

19.05.2020 13:40 0
Oululaisen Elina Kaisanlahden päähän alkoi putkahdella sanoja ja melodioita, joten täytyi perustaa Elaine-yhtye

Ou­lu­lai­sen Elina Kai­san­lah­den päähän alkoi put­kah­del­la sanoja ja me­lo­dioi­ta, joten täytyi pe­rus­taa Elai­ne-yh­tye

15.05.2020 19:00 0
Jarkko Somero alkoi kerätä oululaisten ikäihmisten tarinoita – tarinoiden pohjalta syntyneitä lauluja voi kuunnella perjantai-illan striimikeikalta

Jarkko Somero alkoi kerätä ou­lu­lais­ten ikä­ih­mis­ten ta­ri­noi­ta – ta­ri­noi­den poh­jal­ta syn­ty­nei­tä lauluja voi kuun­nel­la per­jan­tai-il­lan strii­mi­kei­kal­ta

15.05.2020 13:55 1
Apteekkari, muusikko, kilpaurheilija, kirjoittaja – uuden singlen julkaisseen oululaisen Janne Leinon elämäntyyli on olla monessa mukana

Ap­teek­ka­ri, muu­sik­ko, kil­paur­hei­li­ja, kir­joit­ta­ja – uuden singlen jul­kais­seen ou­lu­lai­sen Janne Leinon elä­män­tyy­li on olla monessa mukana

13.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Etäkonsertti Suomen huipulta: Pianisti Paavali Jumppasen ja viulisti Jaakko Kuusiston konsertti lähetetään virtuaalisesti Enontekiön kirkosta

Etä­kon­sert­ti Suomen hui­pul­ta: Pia­nis­ti Paavali Jump­pa­sen ja viu­lis­ti Jaakko Kuu­sis­ton kon­sert­ti lä­he­te­tään vir­tuaa­li­ses­ti Enon­te­kiön kir­kos­ta

12.05.2020 09:00 0
Tilaajille
Poikkeustila vei oululaislaulaja Suvi Teräsniskalta keikat, mutta ei kesää: "Valo lisääntyy, linnut laulavat ja luonto herää –  sitä ei vie korona pois"

Poik­keus­ti­la vei ou­lu­lais­lau­la­ja Suvi Te­räs­nis­kal­ta keikat, mutta ei kesää: "Valo li­sään­tyy, linnut lau­la­vat ja luonto herää –  sitä ei vie korona pois"

09.05.2020 18:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Qstock on liian massiivinen kokonaisuus siirrettäväksi: "Nyt on helpompi nuolla haavoja ja suunnata katseet ensi vuoteen", sanoo festivaalijohtaja Mikko Forstén

Qstock on liian mas­sii­vi­nen ko­ko­nai­suus siir­ret­tä­väk­si: "Nyt on hel­pom­pi nuolla haavoja ja suun­na­ta katseet ensi vuo­teen", sanoo fes­ti­vaa­li­joh­ta­ja Mikko Forstén

23.04.2020 15:35 0
Tilaajille
1990-luvun brittipopin suurnimi Suede tulee ensi kesänä Qstockiin – Alma tekee Oulussa kesän ainoan festivaalikeikkansa Suomessa

1990-lu­vun brit­ti­po­pin suur­ni­mi Suede tulee ensi kesänä Qstoc­kiin – Alma tekee Oulussa kesän ainoan fes­ti­vaa­li­keik­kan­sa Suo­mes­sa

11.03.2020 09:00 22
Oululaislähtöinen Laura Avonius oli parisuhteessa ruotsalaisen musiikkituottajan kanssa, joka halveksi hänen tekemisiään – teilauksesta huolimatta Avonius ei lopettanut biisien tekemistä

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Laura Avonius oli pa­ri­suh­tees­sa ruot­sa­lai­sen mu­siik­ki­tuot­ta­jan kanssa, joka hal­vek­si hänen te­ke­mi­siään – tei­lauk­ses­ta huo­li­mat­ta Avonius ei lo­pet­ta­nut biisien te­ke­mis­tä

04.02.2020 13:44 0
Tilaajille