Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Metsästys ja kalastus
Kuukausi
Lyijyhaulikielto ja reserviläisaseet kasvattavat asekauppaa kertoo pudasjärveläinen kauppias – lyijyhauleja ei enää saa käyttää kosteikoilla eikä suojavyöhykkeillä

Lyi­jy­hau­li­kiel­to ja re­ser­vi­läis­aseet kas­vat­ta­vat ase­kaup­paa kertoo pu­das­jär­ve­läi­nen kaup­pias – lyi­jy­hau­le­ja ei enää saa käyttää kos­tei­koil­la eikä suo­ja­vyö­hyk­keil­lä

17.09.2023 15:32 1
Tilaajille
Sallassa kaadettiin kaikkien aikojen suurin hirvisonni: "Punnittiin varmaan viisi kertaa uudestaan"

Sal­las­sa kaa­det­tiin kaik­kien aikojen suurin hir­vi­son­ni: "Pun­nit­tiin varmaan viisi kertaa uu­des­taan"

15.09.2023 09:41 47
Tilaajille
Pudasjärvinen aseliike myi vuodessa enemmän reserviläisaseita kuin 50 vuodessa yhteensä – Asekauppa käy kuumana myös lyijyhaulikiellon vuoksi

Pu­das­jär­vi­nen ase­lii­ke myi vuo­des­sa enemmän re­ser­vi­läis­asei­ta kuin 50 vuo­des­sa yh­teen­sä – Ase­kaup­pa käy kuumana myös lyi­jy­hau­li­kiel­lon vuoksi

13.09.2023 14:26 2
Tilaajille
Ari Hummastin jokainen vaappu on yksilöllinen taideteos: ”Saaliiksi on tullut yli 20-kiloinen lohi”

Ari Hum­mas­tin jo­kai­nen vaappu on yk­si­löl­li­nen tai­de­teos: ”Saa­liik­si on tullut yli 20-ki­loi­nen lohi”

05.09.2023 06:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­si­on­gel­mat eivät yl­lät­tä­neet – Riis­ta­po­li­tii­kan epä­on­nis­tu­mi­sen syyt ja seu­rauk­set

02.09.2023 07:30
Tilaajille
Hirvenmetsästys käynnistyi Lapissa ja Koillismaalla – muualla hirveä voi metsästää pellolta vahtimalla

Hir­ven­met­säs­tys käyn­nis­tyi Lapissa ja Koil­lis­maal­la – muualla hirveä voi met­säs­tää pel­lol­ta vah­ti­mal­la

01.09.2023 13:15 13
Hupisaarilla sirutettiin satoja kalanpoikasia – Taimenten tilanne on syksyllä erityisen jännittävä, sanoo tutkija

Hu­pi­saa­ril­la si­ru­tet­tiin satoja ka­lan­poi­ka­sia – Tai­men­ten tilanne on syk­syl­lä eri­tyi­sen jän­nit­tä­vä, sanoo tutkija

31.08.2023 18:13 3
Tilaajille
Oulu saattaa lopettaa haitalliseksi vieraslajiksi määritellyn kirjolohen istutukset Oulujokeen: "Jos yksi kala maksaa 10 euroa, niin ei ole enää järkeä"

Oulu saattaa lo­pet­taa hai­tal­li­sek­si vie­ras­la­jik­si mää­ri­tel­lyn kir­jo­lo­hen is­tu­tuk­set Ou­lu­jo­keen: "Jos yksi kala maksaa 10 euroa, niin ei ole enää järkeä"

31.08.2023 05:00 18
Tilaajille
Essayah: EU-komission esitys silakankalastuksen kieltämisestä suhteeton ja kohtuuton

Es­sayah: EU-ko­mis­sion esitys si­la­kan­ka­las­tuk­sen kiel­tä­mi­ses­tä suh­tee­ton ja koh­tuu­ton

30.08.2023 12:27 19
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­ri­ja­lin­ran­nan punt­ti­ka­las­tuk­seen on saatava tolkku

25.08.2023 06:30 9
Tilaajille
Vanhemmat
Lintuinfluenssa ei huoleta Hailuodossa sorsastuksen alkaessa – "Meidän emännät tanssittaa vierasmetsästäjiä niin, että ehdimme itse hakea parhaat metsästyspaikat"

Lin­tu­inf­luens­sa ei huoleta Hai­luo­dos­sa sor­sas­tuk­sen al­kaes­sa – "Meidän emännät tans­sit­taa vie­ras­met­säs­tä­jiä niin, että ehdimme itse hakea parhaat met­säs­tys­pai­kat"

20.08.2023 06:00 4
Tilaajille
Koirien kiinnipitoaika päättyy sunnuntaina – omistajan on huolehdittava, ettei koira pääse syömään itsestään kuolleita lintuja

Koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka päättyy sun­nun­tai­na – omis­ta­jan on huo­leh­dit­ta­va, ettei koira pääse syömään it­ses­tään kuol­lei­ta lintuja

17.08.2023 08:02 3
Tilaajille
Poliisi valvoo vesilintujen- ja karhunmetsästyksen aloitusta – uusi asetus rajoittaa vesilintujen hämärämetsästystä

Poliisi valvoo ve­si­lin­tu­jen- ja kar­hun­met­säs­tyk­sen aloi­tus­ta – uusi asetus ra­joit­taa ve­si­lin­tu­jen hä­mä­rä­met­säs­tys­tä

16.08.2023 15:19 5
Sorsastajilta kysytään nyt vastuullisuutta – lintuinfluenssan uhka otettava tosissaan
Pääkirjoitus

Sor­sas­ta­jil­ta ky­sy­tään nyt vas­tuul­li­suut­ta – lin­tu­inf­luens­san uhka otet­ta­va to­sis­saan

08.08.2023 20:00 7
Tilaajille
Eetu Kemppanen, 30, rakentaa metsään kämppää neljällä työkalulla ja ilman nauloja – Ensi talvena hänen retkikuntansa lähtee syvälle erämaahan yli 100-vuotiailla keinoilla

Eetu Kemp­pa­nen, 30, ra­ken­taa metsään kämppää nel­jäl­lä työ­ka­lul­la ja ilman nauloja – Ensi talvena hänen ret­ki­kun­tan­sa lähtee syvälle erä­maa­han yli 100-vuo­tiail­la kei­noil­la

05.08.2023 07:00 18
Tilaajille
Kiiminkiläiset Lumi ja Nelli nukkuvat aina sisällä ihmisten kanssa – Vaikka suomenpystykorvaa on pidetty hurjana pihavahtina, oikeasti se on aina ollut sosiaalinen perhekoira

Kii­min­ki­läi­set Lumi ja Nelli nuk­ku­vat aina sisällä ih­mis­ten kanssa – Vaikka suo­men­pys­ty­kor­vaa on pidetty hurjana pi­ha­vah­ti­na, oi­keas­ti se on aina ollut so­siaa­li­nen per­he­koi­ra

04.08.2023 06:30 21
Tilaajille
Oulun pohjoispuolella on yhteisöllinen kalastajakylä, jonne matkataan hakemaan tuoretta kalaa kymmenien kilometrien päästä

Oulun poh­jois­puo­lel­la on yh­tei­söl­li­nen ka­las­ta­ja­ky­lä, jonne mat­ka­taan ha­ke­maan tuo­ret­ta kalaa kym­me­nien ki­lo­met­rien päästä

01.08.2023 06:00 33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­si­joit­ta­mi­nen on muu­tok­ses­sa – Olisiko iso­ja­kom­me oppia syytä muis­tel­la?

29.07.2023 08:00 4
Tilaajille
Riistakeskus myönsi poikkeuslupia tuhansien lintujen tappamiseen lintuinfluenssan vuoksi

Riis­ta­kes­kus myönsi poik­keus­lu­pia tu­han­sien lin­tu­jen tap­pa­mi­seen lin­tu­inf­luens­san vuoksi

28.07.2023 18:11 4
Tuirassa napattiin 19-kiloinen lohivonkale – "Oli todella kova taistelemaan"

Tui­ras­sa na­pat­tiin 19-ki­loi­nen lo­hi­von­ka­le – "Oli todella kova tais­te­le­maan"

28.07.2023 15:20 21
Tilaajille