Merkkipäivät
Viimeisin tunti
Paula Risikko toimi ministerinä koulusurmien ja terrori-iskun aikaan: ”Äitee tuli monta kertaa mieleen”

Paula Risikko toimi mi­nis­te­ri­nä kou­lu­sur­mien ja ter­ro­ri-is­kun aikaan: ”Äitee tuli monta kertaa mie­leen”

17:00 0
Viimeisin 24 tuntia
Jouko Virranniemestä ei tullut kalamiestä, vaan Pölkky Oy:n toimitusjohtaja – tie yrityksen peräsimeen ei ollut tavanomainen

Jouko Vir­ran­nie­mes­tä ei tullut ka­la­mies­tä, vaan Pölkky Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja – tie yri­tyk­sen pe­rä­si­meen ei ollut ta­van­omai­nen

02.06.2020 19:10 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Korona siirtää kuvataiteilija Jyrki Poussun 60-vuotisnäyttelyä, mutta ei hän muutenkaan tunne itseään ikäisekseen: "Jokin laskuvirhe tässä täytyy olla"

Korona siirtää ku­va­tai­tei­li­ja Jyrki Poussun 60-vuo­tis­näyt­te­lyä, mutta ei hän muu­ten­kaan tunne itseään ikäi­sek­seen: "Jokin las­ku­vir­he tässä täytyy olla"

31.05.2020 19:01 0
Kova koulu ja sinnikkyys opetella veivät ylipormestari Eva-Riitta Siitosen politiikan huipulle: "Yhden ihmisiän aikaisen säätykierron mahdollisuus pitää olla olemassa"

Kova koulu ja sin­nik­kyys ope­tel­la veivät yli­por­mes­ta­ri Eva-Riit­ta Sii­to­sen po­li­tii­kan hui­pul­le: "Yhden ih­mis­iän ai­kai­sen sää­ty­kier­ron mah­dol­li­suus pitää olla ole­mas­sa"

30.05.2020 19:00 0
Omat kokemukset opettivat Riitta Jouppilaa muiden puolustajaksi –"Minusta tuli tappelijaluonne, joka halusi puolustaa heikompia"

Omat ko­ke­muk­set opet­ti­vat Riitta Joup­pi­laa muiden puo­lus­ta­jak­si –"­Mi­nus­ta tuli tap­pe­li­ja­luon­ne, joka halusi puo­lus­taa hei­kom­pia"

29.05.2020 19:10 1
Esa Sievinen alkoi tietoisesti rakentaa Jani-pojastaan uinnin maailmanmestaria – isän ja pojan yhteinen unelma toteutui viisinkertaisesti

Esa Sie­vi­nen alkoi tie­toi­ses­ti ra­ken­taa Ja­ni-po­jas­taan uinnin maail­man­mes­ta­ria – isän ja pojan yh­tei­nen unelma to­teu­tui vii­sin­ker­tai­ses­ti

26.05.2020 19:00 0
"Olen pitänyt itseni imitoimista kunnianosoituksena", sanoo Juhani Tamminen, jolle oma 70-vuotispäivä tulee vähän kuin puskista

"Olen pitänyt itseni imi­toi­mis­ta kun­nia­no­soi­tuk­se­na", sanoo Juhani Tam­mi­nen, jolle oma 70-vuo­tis­päi­vä tulee vähän kuin pus­kis­ta

25.05.2020 19:24 0
"Vaikka tässä iässä ei viitsi enää juosta, sekin tekee paljon, kun kävelee reippaasti" – satavuotiaan oululaisen Matti Aitto-ojan pitkän iän salaisuus piilee nuorena syttyneessä liikunnan kipinässä

"Vaikka tässä iässä ei viitsi enää juosta, sekin tekee paljon, kun kävelee reip­paas­ti" – sa­ta­vuo­tiaan ou­lu­lai­sen Matti Ait­to-ojan pitkän iän sa­lai­suus piilee nuorena syt­ty­nees­sä lii­kun­nan ki­pi­näs­sä

20.05.2020 19:00 2
Tilaajille
Historiantutkija Henrik Meinander: Jos selittää liian pitkään, se on oire siitä, ettei tiedä mitä mieltä on

His­to­rian­tut­ki­ja Henrik Mei­nan­der: Jos se­lit­tää liian pit­kään, se on oire siitä, ettei tiedä mitä mieltä on

18.05.2020 19:00 0
"Omassa jaksamisessa auttaa huumorin harjoittaminen" – oululainen patologian erikoislääkäri Anne Ahtikoski hakee elokuvista vastapainoa tutkijan työlleen

"Omassa jak­sa­mi­ses­sa auttaa huu­mo­rin har­joit­ta­mi­nen" – ou­lu­lai­nen pa­to­lo­gian eri­kois­lää­kä­ri Anne Ah­ti­kos­ki hakee elo­ku­vis­ta vas­ta­pai­noa tut­ki­jan työl­leen

14.05.2020 10:00 0
Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila haluaa rakentaa moniäänistä Suomea ja maailmaa

Ylen toi­mi­tus­joh­ta­ja Merja Ylä-Ant­ti­la haluaa ra­ken­taa mo­ni­ää­nis­tä Suomea ja maail­maa

13.05.2020 19:00 0