Matkailu
Viimeisin 12 tuntia
Kotimaan matkailubuumissa vuokra-autot viedään käsistä – "Edulliset autot ovat käytännössä loppu"

Ko­ti­maan mat­kai­lu­buu­mis­sa vuok­ra-au­tot viedään käsistä – "E­dul­li­set autot ovat käy­tän­nös­sä loppu"

08:41 0
Kuukausi ja vanhemmat
Miksi Moldovassakin suunnittelen käyväni Kansallishistorian museossa, vaikka Suomen kansallismuseo on käymättä?
Kolumni Hannamari Ahonen

Miksi Mol­do­vas­sa­kin suun­nit­te­len käyväni Kan­sal­lis­his­to­rian mu­seos­sa, vaikka Suomen kan­sal­lis­mu­seo on käy­mät­tä?

04.07.2020 08:30 0
Tilaajille
Karavaanariharrastus elää uutta nousukautta, kun kolmekymppiset ovat löytäneet lajin – Taisto Pilto on ollut karavaanari jo 50 vuotta, mutta tänä kesänä kaikki on toisin

Ka­ra­vaa­na­ri­har­ras­tus elää uutta nou­su­kaut­ta, kun kol­me­kymp­pi­set ovat löy­tä­neet lajin – Taisto Pilto on ollut ka­ra­vaa­na­ri jo 50 vuotta, mutta tänä kesänä kaikki on toisin

04.07.2020 08:00 3
Tilaajille
Kävijämäärien nopea nousu aiheutti pulan majoituspaikoista Hossassa – nyt etsitään investoijaa etenkin hotellitasoiselle kohteelle

Kä­vi­jä­mää­rien nopea nousu ai­heut­ti pulan ma­joi­tus­pai­kois­ta Hos­sas­sa – nyt et­si­tään in­ves­toi­jaa etenkin ho­tel­li­ta­soi­sel­le koh­teel­le

02.07.2020 14:06 0
Puheenaihe: Onko matkailu Suomessa turhan kallista? - Suomalaiset matkustavat perinteisesti vähänlaisesti kotimaassaan

Pu­hee­nai­he: Onko mat­kai­lu Suo­mes­sa turhan kal­lis­ta? - Suo­ma­lai­set mat­kus­ta­vat pe­rin­tei­ses­ti vä­hän­lai­ses­ti ko­ti­maas­saan

28.06.2020 08:00 1
Tilaajille
Kalastaja ja yrittäjä Petteri Valle Utsjoelta uskoo, että tulossa on ennätyksellinen lohikesä – Kalastajat kuiitenkin puuttuvat

Ka­las­ta­ja ja yrit­tä­jä Petteri Valle Uts­joel­ta uskoo, että tulossa on en­nä­tyk­sel­li­nen lo­hi­ke­sä – Ka­las­ta­jat kuii­ten­kin puut­tu­vat

27.06.2020 17:15 2
Tilaajille
Terveiset täältä Luodosta (ja lauttajonosta)! – Liikkeenharjoittaja Kauko Ervasti alkoi markkinoida matkailijoille Hailuodon eksotiikkaa postikorteillaan 50 vuotta sitten ja jatkaa yhä niillä töin

Ter­vei­set täältä Luo­dos­ta (ja laut­ta­jo­nos­ta)! – Liik­keen­har­joit­ta­ja Kauko Ervasti alkoi mark­ki­noi­da mat­kai­li­joil­le Hai­luo­don ek­so­tiik­kaa pos­ti­kor­teil­laan 50 vuotta sitten ja jatkaa yhä niillä töin

27.06.2020 06:00 1
Tilaajille
Liftausmatka Iraniin, rahtilaivalla Atlantin yli ja filosofointia Intiassa – matkakirjat vievät uusiin maisemiin ja kirjailijan ajatuksiin

Lif­taus­mat­ka Ira­niin, rah­ti­lai­val­la At­lan­tin yli ja fi­lo­so­foin­tia In­tias­sa – mat­ka­kir­jat vievät uusiin mai­se­miin ja kir­jai­li­jan aja­tuk­siin

24.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Saksan matkailu voi avautua heinäkuussa – Laivayhtiössä iloista odotusta: "Rajan soisi avautuvan saksalaisten tavaroiden lisäksi myös ihmisille"

Saksan mat­kai­lu voi avautua hei­nä­kuus­sa – Lai­va­yh­tiös­sä iloista odo­tus­ta: "Rajan soisi avau­tu­van sak­sa­lais­ten ta­va­roi­den lisäksi myös ih­mi­sil­le"

23.06.2020 18:53 0
Maaseutu kutsuu matkailijaa – Kalajoen Etelänkylällä voi majoittua peltojen keskellä ja päästä rapsuttelemaan eläimiä

Maa­seu­tu kutsuu mat­kai­li­jaa – Ka­la­joen Ete­län­ky­läl­lä voi ma­joit­tua pel­to­jen kes­kel­lä ja päästä rap­sut­te­le­maan eläimiä

21.06.2020 12:15 0
Tilaajille
Pyöräilijä on Hailuoto-retken kuningas – lautalle mahtuu aina eikä pyöräilijän tarvitse koskaan jonottaa

Pyö­räi­li­jä on Hai­luo­to-ret­ken ku­nin­gas – lau­tal­le mahtuu aina eikä pyö­räi­li­jän tar­vit­se koskaan jo­not­taa

20.06.2020 10:00 6
Tilaajille
Oulujärvellä voi pian yöpyä kelluvassa iglussa ympärivuotisesti

Ou­lu­jär­vel­lä voi pian yöpyä kel­lu­vas­sa iglussa ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti

16.06.2020 10:45 0
Vanha Kaleva: Yli tuhat viikatetta paloi Vihannissa

Vanha Kaleva: Yli tuhat vii­ka­tet­ta paloi Vi­han­nis­sa

15.06.2020 10:00 0
Tilaajille
Omakotitalo pärjää pitkänkin ajan omillaan, kun lähtö on hoidettu huolella – katso lomallelähtijän muistilista

Oma­ko­ti­ta­lo pärjää pit­kän­kin ajan omil­laan, kun lähtö on hoi­det­tu huo­lel­la – katso lo­mal­le­läh­ti­jän muis­ti­lis­ta

15.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Mansikkapaikkoja silmien alla – koronaviruksen myönteinen vaikutus kotimaan- ja lähimatkailuun on toivottavasti pysyvä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Man­sik­ka­paik­ko­ja silmien alla – ko­ro­na­vi­ruk­sen myön­tei­nen vai­ku­tus ko­ti­maan- ja lä­hi­mat­kai­luun on toi­vot­ta­vas­ti pysyvä

12.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Iso-Ylläs hakee kumppaneita ulkomailta – Puolen miljardin euron jättihankeen ensimmäisestä vaiheesta neuvotellaan kansainvälisten sijoittajien ja operaattoreiden kanssa

Iso-Yl­läs hakee kump­pa­nei­ta ul­ko­mail­ta – Puolen mil­jar­din euron jät­ti­han­keen en­sim­mäi­ses­tä vai­hees­ta neu­vo­tel­laan kan­sain­vä­lis­ten si­joit­ta­jien ja ope­raat­to­rei­den kanssa

12.06.2020 14:37 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Maltti on valttia, vaikka auki ovat pohjoismaat ja Baltia
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Maltti on valt­tia, vaikka auki ovat poh­jois­maat ja Baltia

11.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Rajoitusten purkaminen näkyy jo matkailuyritysten varauksissa ja toiminnan elpymisessä – "Kaikki matkailijat ja eurot ovat enemmän kuin tervetulleita Oulun seudulle"

Ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen näkyy jo mat­kai­lu­yri­tys­ten va­rauk­sis­sa ja toi­min­nan el­py­mi­ses­sä – "Kaikki mat­kai­li­jat ja eurot ovat enemmän kuin ter­ve­tul­lei­ta Oulun seu­dul­le"

11.06.2020 19:00 3
Tilaajille
Varustamot ja Finnair avaavat uusia reittejä, kun koronarajoitukset lieventyvät Baltiassa ja Pohjoismaissa

Va­rus­ta­mot ja Finnair avaavat uusia reit­te­jä, kun ko­ro­na­ra­joi­tuk­set lie­ven­ty­vät Bal­tias­sa ja Poh­jois­mais­sa

11.06.2020 18:06 0
Kansallispuistojen kävijämäärät romahtivat – Lapissa laskua jopa 90 prosenttia, Pohjanmaa-Kainuun alueella Oulangalla ja Hossassa laskua 50 ja Syötteelläkin 18 prosenttia

Kan­sal­lis­puis­to­jen kä­vi­jä­mää­rät ro­mah­ti­vat – Lapissa laskua jopa 90 pro­sent­tia, Poh­jan­maa-Kai­nuun alueel­la Ou­lan­gal­la ja Hos­sas­sa laskua 50 ja Syöt­teel­lä­kin 18 pro­sent­tia

10.06.2020 06:00 1
Tilaajille