Maastopalot
Viimeisin tunti
Palolento havaitsi metsäpalon Alakyläntien läheisyydessä Oulussa

Pa­lo­len­to ha­vait­si met­sä­pa­lon Ala­ky­län­tien lä­hei­syy­des­sä Oulussa

18:53 0
Kuukausi
Vajaa hehtaari maastoa paloi Pyhännällä – syrjäinen sijainti vaikeutti sammutustöitä

Vajaa heh­taa­ri maastoa paloi Py­hän­näl­lä – syr­jäi­nen si­jain­ti vai­keut­ti sam­mu­tus­töi­tä

03.06.2020 18:00 0
Tuli karkasi risujenpoltosta Tirinkylässä, uhkasi levitä aittaan ja huvimajaan

Tuli karkasi ri­su­jen­pol­tos­ta Ti­rin­ky­läs­sä, uhkasi levitä aittaan ja hu­vi­ma­jaan

31.05.2020 15:55 0
Arktinen pelastusjoukkue lähtee torjumaan tulvaa Rovaniemelle, mukana väkeä myös Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta – kulotus ja roskien poltto kielletään Rovaniemellä ja Kittilässä

Ark­ti­nen pe­las­tus­jouk­kue lähtee tor­ju­maan tulvaa Ro­va­nie­mel­le, mukana väkeä myös Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sel­ta – kulotus ja roskien poltto kiel­le­tään Ro­va­nie­mel­lä ja Kit­ti­läs­sä

26.05.2020 15:32 0
Tilaajille
Tuli karkasi ja tuhosi pienen mökin Alavieskassa, parin aarin alueelle levinnyt metsäpalo työllisti Raahessa – Palomestari varoittaa kuivan heinän olevan nyt todella palonarkaa: "Kuin ruutia"

Tuli karkasi ja tuhosi pienen mökin Ala­vies­kas­sa, parin aarin alueel­le le­vin­nyt met­sä­pa­lo työl­lis­ti Raa­hes­sa – Pa­lo­mes­ta­ri va­roit­taa kuivan heinän olevan nyt todella pa­lo­nar­kaa: "Kuin ruutia"

24.05.2020 20:12 0
Kulotus karkasi Tervolassa, vanha navetta ja varastoja paloi

Kulotus karkasi Ter­vo­las­sa, vanha navetta ja va­ras­to­ja paloi

24.05.2020 15:56 0
Tilaajille
Peltoalue paloi Haapajärvellä – liekit tuhosivat myös pienen puuliiterin

Pel­to­alue paloi Haa­pa­jär­vel­lä – liekit tu­ho­si­vat myös pienen puu­lii­te­rin

24.05.2020 13:56 0
Kemin Ajoksessa syttyi ruohikkopalo, joka uhkasi useita rakennuksia

Kemin Ajok­ses­sa syttyi ruo­hik­ko­pa­lo, joka uhkasi useita ra­ken­nuk­sia

22.05.2020 15:57 0
Hehtaari peltoa paloi Kalimenkylässä

Heh­taa­ri peltoa paloi Ka­li­men­ky­läs­sä

22.05.2020 15:08 0
Kulotus vei rakennuksia Muoniossa, maastopaloja myös Rovaniemellä ja Tervolassa – Pelastuslaitos varottaa paloherkästä kuloheinästä, joka voi yllättää kokeneenkin kulottajan tai roskien polttajan

Kulotus vei ra­ken­nuk­sia Muo­nios­sa, maas­to­pa­lo­ja myös Ro­va­nie­mel­lä ja Ter­vo­las­sa – Pe­las­tus­lai­tos va­rot­taa pa­lo­her­käs­tä ku­lo­hei­näs­tä, joka voi yl­lät­tää ko­ke­neen­kin ku­lot­ta­jan tai roskien polt­ta­jan

21.05.2020 14:53 0
Tilaajille
Tuli karkasi lasten tulitikkuleikeistä Oulun Perävainiolla, muutama aari maastoa kärähti

Tuli karkasi lasten tu­li­tik­ku­lei­keis­tä Oulun Pe­rä­vai­niol­la, muutama aari maastoa kärähti

17.05.2020 17:25 0
Peltoauto sytytti maastoa palamaan Utajärvellä – hetkeä myöhemmin myös auto paloi

Pel­to­au­to sytytti maastoa pa­la­maan Uta­jär­vel­lä – hetkeä myö­hem­min myös auto paloi

16.05.2020 15:54 0
Kulotus karkasi maastopaloksi Ruukissa, tuli uhkasi hetken omakotitaloa

Kulotus karkasi maas­to­pa­lok­si Ruu­kis­sa, tuli uhkasi hetken oma­ko­ti­ta­loa

16.05.2020 13:51 0
Nivalassa jälleen maastopalo, joka sai alkunsa nuotiosta

Ni­va­las­sa jälleen maas­to­pa­lo, joka sai alkunsa nuo­tios­ta

13.05.2020 15:59 0

Lasten va­ro­ma­ton tu­len­kä­sit­te­ly sytytti maas­to­pa­lon Mu­hok­sel­la

13.05.2020 13:18 0
Vanhemmat
Kurki törmäsi voimalinjaan ja aiheutti maastopalon Tyrnävällä

Kurki törmäsi voi­ma­lin­jaan ja ai­heut­ti maas­to­pa­lon Tyr­nä­väl­lä

29.04.2020 19:21 4