Linnut
Viimeisin 4 tuntia
Valkoposkihanhi ei ole vieraslaji, linnun metsästykseen voi saada poikkeuslupia jo nyt

Val­ko­pos­ki­han­hi ei ole vie­ras­la­ji, linnun met­säs­tyk­seen voi saada poik­keus­lu­pia jo nyt

17:18 1
Tilaajille
Kuukausi
Lapin tulvat aiheuttavat harmia lintujen pesänrakentamiseen – "Vesistöjen lähellä olevat pesät ovat tuhoutuneet"

Lapin tulvat ai­heut­ta­vat harmia lin­tu­jen pe­sän­ra­ken­ta­mi­seen – "Ve­sis­tö­jen lähellä olevat pesät ovat tu­hou­tu­neet"

04.06.2020 11:31 0
Tilaajille
Sanginjoelta löytyi toinenkin sinipyrstö, kuluvasta vuodesta tulossa linnun esiintymisen huippuvuosi Suomessa

San­gin­joel­ta löytyi toi­nen­kin si­ni­pyrs­tö, ku­lu­vas­ta vuo­des­ta tulossa linnun esiin­ty­mi­sen huip­pu­vuo­si Suo­mes­sa

03.06.2020 11:08 1
Pian päättyvä kevätmuutto alkoi reilusti etuajassa – nyt saapuvat viimeisinä satakielet ja muut yölaulajat

Pian päät­ty­vä ke­vät­muut­to alkoi rei­lus­ti etu­ajas­sa – nyt saa­pu­vat vii­mei­si­nä sa­ta­kie­let ja muut yö­lau­la­jat

01.06.2020 15:54 0
Tilaajille
Lähes 4 000 kilometriä lintulaskentoja – Ari Rajasärkän alkukesä kuluu suojelualueiden lintujen parissa

Lähes 4 000 ki­lo­met­riä lin­tu­las­ken­to­ja – Ari Ra­ja­sär­kän al­ku­ke­sä kuluu suo­je­lu­aluei­den lin­tu­jen parissa

28.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen torjuntaan ei tepsi vain yksi keino
Kolumni Jarmo Kiuru

Val­ko­pos­ki­han­hien ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen tor­jun­taan ei tepsi vain yksi keino

27.05.2020 10:00 0
Tilaajille
Kalevan kevätseuranta: Kevätmuutto lopuillaan – syysmuutto alkaa ensi viikolla

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Ke­vät­muut­to lo­puil­laan – syys­muut­to alkaa ensi vii­kol­la

26.05.2020 13:19 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Luonnon köyhtyminen pitää pysäyttää kansainvälisin toimin – Suomessa tärkein kamppailu käydään metsissä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Luonnon köyh­ty­mi­nen pitää py­säyt­tää kan­sain­vä­li­sin toimin – Suo­mes­sa tärkein kamp­pai­lu käydään met­sis­sä

22.05.2020 18:00 3
Tilaajille
Lukijan kuva: Linnunpesä voi syntyä vaikka yhdessä yössä polkupyörän koriin

Lukijan kuva: Lin­nun­pe­sä voi syntyä vaikka yhdessä yössä pol­ku­pyö­rän koriin

22.05.2020 13:54 0
Kalevan kevätseuranta: Pääskyset tulivat – vesistöjen yllä voi nähdä nyt isoja pääskyparvia

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Pääs­ky­set tulivat – ve­sis­tö­jen yllä voi nähdä nyt isoja pääs­ky­par­via

15.05.2020 14:36 0
Tilaajille
Kalevan kevätseuranta: Sepelrastaat pysähtyivät Ouluun matkallaan pohjoiseen

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Se­pel­ras­taat py­säh­tyi­vät Ouluun mat­kal­laan poh­joi­seen

13.05.2020 09:36 0
Tilaajille
Perinteinen Tornien taisto vaihtui Pihojen taistoon – Harri Taavetti havaitsi oman pihan lintutornista 86 lajia

Pe­rin­tei­nen Tornien taisto vaihtui Pihojen tais­toon – Harri Taa­vet­ti ha­vait­si oman pihan lin­tu­tor­nis­ta 86 lajia

09.05.2020 19:22 8
Vanhemmat
Kalevan kevätseuranta: Tiistain vastainen lämmin yö vauhditti muuttoa – moni oululainen havahtui joutsenten ääniin

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Tiis­tain vas­tai­nen lämmin yö vauh­dit­ti muuttoa – moni ou­lu­lai­nen ha­vah­tui jout­sen­ten ääniin

07.04.2020 09:41 4
Kalevan kevätseuranta: Oulu oli tutkituista kaupungeista pohjoisin sepelkyyhkyn vakituinen pesimäkaupunki

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Oulu oli tut­ki­tuis­ta kau­pun­geis­ta poh­joi­sin se­pel­kyyh­kyn va­ki­tui­nen pe­si­mä­kau­pun­ki

03.04.2020 10:38 6
Kalevan kevätseuranta: Oletko kuullut punatulkun laulua? Oulussa punatulkku pesii lähes koko kaupunkialueella

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Oletko kuullut pu­na­tul­kun laulua? Oulussa pu­na­tulk­ku pesii lähes koko kau­pun­ki­alueel­la

02.04.2020 09:42 3
Kalevan kevätseuranta: Keltasirkku ei muuta kauas – Oulussa on kuulunut keltasirkun laulua jo pitkään

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Kel­ta­sirk­ku ei muuta kauas – Oulussa on kuu­lu­nut kel­ta­sir­kun laulua jo pitkään

31.03.2020 11:01 0
Kalevan kevätseuranta: Pulmusia voi nähdä suurina parvina –  Hailuodossa laskettu tuhansia pulmusia

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Pul­mu­sia voi nähdä suurina parvina – Hai­luo­dos­sa las­ket­tu tu­han­sia pul­mu­sia

30.03.2020 10:00 0
Kalevan kevätseuranta: Joko telkkä tuli kotirantaasi?

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Joko telkkä tuli ko­ti­ran­taa­si?

23.03.2020 11:04 5
Kalevan kevätseuranta: Oletko jo nähnyt harakan kunnostavan pesäänsä?

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Oletko jo nähnyt harakan kun­nos­ta­van pe­sään­sä?

22.03.2020 21:53 11