Linnanmaan paloasema
Sisäilmaongelmat ja savun haju ovat ensi vuonna historiaa, kun Linnanmaan pääpaloasema valmistuu – "Tässä siirrytään ihan uudelle aikakaudelle"

Si­sä­il­ma­on­gel­mat ja savun haju ovat ensi vuonna his­to­riaa, kun Lin­nan­maan pää­pa­lo­ase­ma val­mis­tuu – "Tässä siir­ry­tään ihan uudelle ai­ka­kau­del­le"

04.06.2020 13:56 1
Linnanmaan uuden paloaseman peruskivi muurataan torstaina 4. kesäkuuta – rakenteisiin upotetaan aikakapseli vuoden 2020 Oulusta

Lin­nan­maan uuden pa­lo­ase­man pe­rus­ki­vi muu­ra­taan tors­tai­na 4. ke­sä­kuu­ta – ra­ken­tei­siin upo­te­taan ai­ka­kap­se­li vuoden 2020 Oulusta

01.06.2020 12:10 1