Liikenne
Viimeisin tunti
Yle: Poliisin liikennevirhemaksujen tietojärjestelmässä pahoja toimintaongelmia

Yle: Po­lii­sin lii­ken­ne­vir­he­mak­su­jen tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä pahoja toi­min­ta­on­gel­mia

19:01 0
Viikko
Nelostien ajokaista Muurolasta Kemiin päin taas liikenteen käytössä – Raskaan ajoneuvon nostotöistä vaikutus molempiin suuntiin

Ne­los­tien ajo­kais­ta Muu­ro­las­ta Kemiin päin taas lii­ken­teen käy­tös­sä – Raskaan ajo­neu­von nos­to­töis­tä vai­ku­tus mo­lem­piin suun­tiin

01.07.2020 10:18 0
Tilaajille
Sykkelit uhkaavat jämähtää parkkiin lopullisesti, operaattori syyttää kaupunkia hankkeen sabotoimisesta – "Sopimuksellista muodollisuutta käytetään vain tekosyynä hankkeen ajamiseen alas"

Syk­ke­lit uh­kaa­vat jä­mäh­tää park­kiin lo­pul­li­ses­ti, ope­raat­to­ri syyttää kau­pun­kia hank­keen sa­bo­toi­mi­ses­ta – "So­pi­muk­sel­lis­ta muo­dol­li­suut­ta käy­te­tään vain te­ko­syy­nä hank­keen aja­mi­seen alas"

01.07.2020 07:01 59
Tilaajille

Sil­ta­työ haittaa lii­ken­net­tä Yli­tor­niol­la – Hon­ku­rin silta sujettu lii­ken­teel­tä öisin

29.06.2020 18:48 0
Tilaajille
Pohjantiellä Kontinkankaan liittymän kohdalla tehdään päällystystöitä – ramppi suljetaan yöllä

Poh­jan­tiel­lä Kon­tin­kan­kaan liit­ty­män koh­dal­la tehdään pääl­lys­tys­töi­tä – ramppi sul­je­taan yöllä

28.06.2020 18:32 0
Moottoripyöräily piristyi ennätyslukemiin Oulussa – erityisesti ajamisesta ovat kiinnostuneet yli 40-vuotiaat kuskit

Moot­to­ri­pyö­räi­ly pi­ris­tyi en­nä­tys­lu­ke­miin Oulussa – eri­tyi­ses­ti aja­mi­ses­ta ovat kiin­nos­tu­neet yli 40-vuo­tiaat kuskit

28.06.2020 11:00 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Joka viides suomalainen on siinä uskossa, että humalassa saa ajaa pyörällä – ”Laki on ollut tankojuopumuksen osalta sama jo pitkään"

Joka viides suo­ma­lai­nen on siinä us­kos­sa, että hu­ma­las­sa saa ajaa pyö­räl­lä – ”Laki on ollut tan­ko­juo­pu­muk­sen osalta sama jo pit­kään"

25.06.2020 10:09 16
Lukuisia rajuja ylinopeuksia Torniossa – hurjin kaahari ajoi tutkaan yli kahtasataa

Lu­kui­sia rajuja yli­no­peuk­sia Tor­nios­sa – hurjin kaahari ajoi tutkaan yli kah­ta­sa­taa

21.06.2020 23:29 3
Henkilöauto törmäsi mopoauton kylkeen Kemissä ja mopoauto paiskautui sivuun – "Ainekset vakavampaan onnettomuuteen"

Hen­ki­lö­au­to törmäsi mo­po­au­ton kylkeen Kemissä ja mo­po­au­to pais­kau­tui sivuun – "Ai­nek­set va­ka­vam­paan on­net­to­muu­teen"

16.06.2020 20:32 0
Tilaajille
Kaksi liikenneonnettomuutta nelostiellä Sodankylässä – ensin kolaroivat autot, sitten auto ja moottoripyörä

Kaksi lii­ken­ne­on­net­to­muut­ta ne­los­tiel­lä So­dan­ky­läs­sä – ensin ko­la­roi­vat autot, sitten auto ja moot­to­ri­pyö­rä

16.06.2020 16:43 0
Tilaajille
Selvitys: raskas liikenne uskoo sähköautojen sijaan biopolttoaineisiin – henkilöautojen päästöt alas verotusta keventämällä ja romutuspalkkiolla

Sel­vi­tys: raskas lii­ken­ne uskoo säh­kö­au­to­jen sijaan bio­polt­to­ai­nei­siin – hen­ki­lö­au­to­jen päästöt alas ve­ro­tus­ta ke­ven­tä­mäl­lä ja ro­mu­tus­palk­kiol­la

16.06.2020 10:02 0
Kävellen ja pyörällä pitäisi kulkea satoja miljoonia matkoja nykyistä enemmän – nyt selvitetään parhaita tapoja lisätä kevyttä liikennettä

Kä­vel­len ja pyö­räl­lä pitäisi kulkea satoja mil­joo­nia matkoja ny­kyis­tä enemmän – nyt sel­vi­te­tään par­hai­ta tapoja lisätä kevyttä lii­ken­net­tä

15.06.2020 06:00 6
Poliisi pysäytti huumeiden vaikutuksen alaisena ajaneen kuljettajan Kemissä

Poliisi py­säyt­ti huu­mei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na ajaneen kul­jet­ta­jan Kemissä

14.06.2020 13:41 0

Mies kiel­täy­tyi po­lii­sin huu­me­pi­ka­tes­tis­tä Tor­nios­sa – verikoe pal­jas­ti rat­ti­juo­pu­muk­sen

14.06.2020 13:27 0
Hurjia ylinopeuksia Perämerentiellä Keminmaassa – kortiton kuski jäi poliisin haaviin ensin, myöhemmin huumeita käyttänyt moottoripyöräilijä

Hurjia yli­no­peuk­sia Pe­rä­me­ren­tiel­lä Ke­min­maas­sa – kor­ti­ton kuski jäi po­lii­sin haaviin ensin, myö­hem­min huu­mei­ta käyt­tä­nyt moot­to­ri­pyö­räi­li­jä

14.06.2020 10:36 0
Liikenneonnettomuuksien määrä laski Pohjantiellä koronakeväänä – tolkuton kaahailu sen sijaan jatkuu yhä ja ajokieltoja napsahtelee tuon tuosta

Lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sien määrä laski Poh­jan­tiel­lä ko­ro­na­ke­vää­nä – tol­ku­ton kaa­hai­lu sen sijaan jatkuu yhä ja ajo­kiel­to­ja nap­sah­te­lee tuon tuosta

14.06.2020 06:00 4
Tilaajille
Poliisi pysäytti kaksi huumekuskia Torniossa – kummallakaan ei ollut ajo-oikeutta

Poliisi py­säyt­ti kaksi huu­me­kus­kia Tor­nios­sa – kum­mal­la­kaan ei ollut ajo-oi­keut­ta

13.06.2020 11:08 0

17-vuo­tias kul­jet­ta­ja kaahasi po­lii­sia vastaan Ke­min­maas­sa – vauhtia oli 50 km/h ra­joi­tus­alueel­la 112 km/h

13.06.2020 10:38 0
Nuori kuski ajoi tieltä ja jäi mönkijänsä alle Keminmaassa

Nuori kuski ajoi tieltä ja jäi mön­ki­jän­sä alle Ke­min­maas­sa

10.06.2020 11:00 1
Tilaajille
Tulva katkaisi liikenteen Karesuvannosta Ruotsiin – tie on suljettu kaikelta liikenteeltä

Tulva kat­kai­si lii­ken­teen Ka­re­su­van­nos­ta Ruot­siin – tie on sul­jet­tu kai­kel­ta lii­ken­teel­tä

10.06.2020 10:57 0
Tilaajille