Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Lemmikit
Viimeisin 4 tuntia
Omalla lemmikkieläimellään poliitikko saattaa lisätä vaikutelmaa arkisuudestaan
Kolumni

Omalla lem­mik­ki­eläi­mel­lään po­lii­tik­ko saattaa lisätä vai­ku­tel­maa ar­ki­suu­des­taan

14:00
Vanhemmat
Oululaisen Jenni Ryytyn eksoottinen lemmikkikatras puistattaa monia – "Torakat ovat äärimmäisen kiehtovia ja väärinymmärrettyjä hyönteisiä"

Ou­lu­lai­sen Jenni Ryytyn ek­soot­ti­nen lem­mik­ki­kat­ras puis­tat­taa monia – "To­ra­kat ovat ää­rim­mäi­sen kieh­to­via ja vää­rin­ym­mär­ret­ty­jä hyön­tei­siä"

17.09.2023 06:15 5
Vierashuoneen Simo Tolonen: Löytöeläintilanne on Oulussa parantunut, kiitos somen

Vie­ras­huo­neen Simo To­lo­nen: Löy­tö­eläin­ti­lan­ne on Oulussa pa­ran­tu­nut, kiitos somen

12.09.2023 06:00 4
Oululainen Emilia Tikkanen heräsi kissakriisiin ja tarjoaa nyt kissoille hätäsijoituskotia –  "Rankimmat tapaukset jäävät kolkuttelemaan takaraivoon"

Ou­lu­lai­nen Emilia Tik­ka­nen heräsi kis­sa­krii­siin ja tarjoaa nyt kis­soil­le hä­tä­si­joi­tus­ko­tia – "Ran­kim­mat ta­pauk­set jäävät kol­kut­te­le­maan ta­ka­rai­voon"

01.09.2023 14:08 8
Tilaajille
Lukkiutumaton talutin näyttää pääsevän tuotantoon Oulussa – kemiläiskeksintö tähtää Amerikan isoille lemmikkimarkkinoille

Luk­kiu­tu­ma­ton talutin näyttää pää­se­vän tuo­tan­toon Oulussa – ke­mi­läis­kek­sin­tö tähtää Ame­ri­kan isoille lem­mik­ki­mark­ki­noil­le

28.08.2023 10:33 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vauvoja ja kar­va­vau­vo­ja

22.08.2023 07:00 2
Tilaajille
Kolumni: Koira tulee taloon eli uusi aika elämässä alkaa
Kolumni

Ko­lum­ni: Koira tulee taloon eli uusi aika elä­mäs­sä alkaa

17.08.2023 18:00 7
Tilaajille
Koirien kiinnipitoaika päättyy sunnuntaina – omistajan on huolehdittava, ettei koira pääse syömään itsestään kuolleita lintuja

Koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka päättyy sun­nun­tai­na – omis­ta­jan on huo­leh­dit­ta­va, ettei koira pääse syömään it­ses­tään kuol­lei­ta lintuja

17.08.2023 08:02 3
Tilaajille
Korona-ajan lemmikit johtaneet eläinlääkäripalveluiden ruuhkiin – Oulun kaupungin palveluissa jonot kasvavat kesäisin etenkin kiireettömissä hammashoidon palveluissa

Ko­ro­na-ajan lem­mi­kit joh­ta­neet eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lui­den ruuh­kiin – Oulun kau­pun­gin pal­ve­luis­sa jonot kas­va­vat ke­säi­sin etenkin kii­reet­tö­mis­sä ham­mas­hoi­don pal­ve­luis­sa

16.08.2023 11:47 2
Tilaajille
Kiiminkiläiset Lumi ja Nelli nukkuvat aina sisällä ihmisten kanssa – Vaikka suomenpystykorvaa on pidetty hurjana pihavahtina, oikeasti se on aina ollut sosiaalinen perhekoira

Kii­min­ki­läi­set Lumi ja Nelli nuk­ku­vat aina sisällä ih­mis­ten kanssa – Vaikka suo­men­pys­ty­kor­vaa on pidetty hurjana pi­ha­vah­ti­na, oi­keas­ti se on aina ollut so­siaa­li­nen per­he­koi­ra

04.08.2023 06:30 21
Tilaajille
Koira karkasi piharakennuksen alle Kuhmossa – pelastuslaitos ja omistaja saivat yhteistuumin lemmikin pois kiipelistä

Koira karkasi pi­ha­ra­ken­nuk­sen alle Kuh­mos­sa – pe­las­tus­lai­tos ja omis­ta­ja saivat yh­teis­tuu­min lem­mi­kin pois kii­pe­lis­tä

02.08.2023 22:35 5
Älä kauhistele tuhkauksen hintaa, kun läheisesi lemmikki kuolee
Kolumni

Älä kau­his­te­le tuh­kauk­sen hintaa, kun lä­hei­se­si lem­mik­ki kuolee

31.07.2023 06:00 18
Tilaajille
Kuura nauttii Raahen kesästä.
Lukijalta

Kuura nauttii Raahen ke­säs­tä.

28.07.2023 08:53 3
Oululaista Merja Launosta järkyttää ajatuskin, että kissat vietäisiin muualle kuin Jokiniemeen – Tyrnävältä löytyy seudun ainoa kissoihin erikoistunut lemmikkihoitola

Ou­lu­lais­ta Merja Lau­nos­ta jär­kyt­tää aja­tus­kin, että kissat vie­täi­siin muualle kuin Jo­ki­nie­meen – Tyr­nä­väl­tä löytyy seudun ainoa kis­soi­hin eri­kois­tu­nut lem­mik­ki­hoi­to­la

26.07.2023 06:00 5
Tilaajille
Tulli: Noin 80 koiraa salakuljetettiin Suomeen useista Euroopan maista – laittomalla toiminnalla ansaittiin 200 000 euroa

Tulli: Noin 80 koiraa sa­la­kul­je­tet­tiin Suomeen useista Eu­roo­pan maista – lait­to­mal­la toi­min­nal­la an­sait­tiin 200 000 euroa

19.07.2023 10:43 6
Eläinrakkaus auttaa jaksamaan, kun ikääntyvät omistajat jatkavat 30-vuotiasta elämäntyötään – kävimme katsomassa, mitä avin tarkkailussa olevalle Escurialille kuuluu

Eläin­rak­kaus auttaa jak­sa­maan, kun ikään­ty­vät omis­ta­jat jat­ka­vat 30-vuo­tias­ta elä­män­työ­tään – kävimme kat­so­mas­sa, mitä avin tark­kai­lus­sa ole­val­le Es­cu­ria­lil­le kuuluu

17.07.2023 06:00 12
Tilaajille
Koirani oli sairaaksi jalostettu ja rotu haluttiin kieltää – nyt sekarotuiset pennut tuovat toivoa rakastetun ja lempeän cavalierin tulevaisuuteen

Koirani oli sai­raak­si ja­los­tet­tu ja rotu ha­lut­tiin kieltää – nyt se­ka­ro­tui­set pennut tuovat toivoa ra­kas­te­tun ja lempeän ca­va­lie­rin tu­le­vai­suu­teen

15.07.2023 06:00 26
Tilaajille
Nämä ovat Suomen viisi suosituinta koirarotua – uuteen koirarekisteriin on ilmoitettu jo yli 40 000 karvakuonoa

Nämä ovat Suomen viisi suo­si­tuin­ta koi­ra­ro­tua – uuteen koi­ra­re­kis­te­riin on il­moi­tet­tu jo yli 40 000 kar­va­kuo­noa

14.07.2023 18:30 10
Tilaajille
Oulun seudun löytöeläimiä vastaanottavalle Vierashuoneelle tuotavien eläinten määrä tipahti – "Radikaali muutos"

Oulun seudun löy­tö­eläi­miä vas­taan­ot­ta­val­le Vie­ras­huo­neel­le tuo­ta­vien eläin­ten määrä tipahti – "Ra­di­kaa­li muutos"

13.07.2023 18:00 13
Tilaajille