Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Lemmikit
Kuukausi
Suomenhevonen Hilima ihastuttaa Ritaharjun asukkaita lähiökävelyillään – rekatkaan eivät pelota kipakkaluonteista tammaa

Suo­men­he­vo­nen Hilima ihas­tut­taa Ri­ta­har­jun asuk­kai­ta lä­hiö­kä­ve­lyil­lään – re­kat­kaan eivät pelota ki­pak­ka­luon­teis­ta tammaa

09.02.2024 06:00 18
Tilaajille
Pakkanen pakotti järjestäjät kovaan ratkaisuun – Virpiniemessä ohjelmassa olleet valjakkohiihdon PM-kisat päätettiin perua

Pak­ka­nen pakotti jär­jes­tä­jät kovaan rat­kai­suun – ­Vir­pi­nie­mes­sä oh­jel­mas­sa olleet val­jak­ko­hiih­don PM-ki­sat pää­tet­tiin perua

09.02.2024 11:16
Tilaajille
Heshka ja Kukkonen herättävät hilpeyttä, kun omistajat kutsuvat heitä nimeltään – "Uskomme, että nimi on enne"

Heshka ja Kuk­ko­nen he­rät­tä­vät hil­peyt­tä, kun omis­ta­jat kut­su­vat heitä ni­mel­tään – "Us­kom­me, että nimi on enne"

03.02.2024 06:03 1
Oululainen Marja Pyhtilä tekee lapaset koirankarvasta – "Lämmintä ja ihanan pörröistä"

Ou­lu­lai­nen Marja Pyhtilä tekee lapaset koi­ran­kar­vas­ta – "Läm­min­tä ja ihanan pör­röis­tä"

28.01.2024 06:10 2
Vanhemmat
Oululaiselle somekissa Sämpylle tarjottiin töitä uistinpalkalla – Eläinvaikuttajien omistajille oudot yhteistyökuviot ovat tuttuja

Ou­lu­lai­sel­le so­me­kis­sa Säm­pyl­le tar­jot­tiin töitä uis­tin­pal­kal­la – Eläin­vai­kut­ta­jien omis­ta­jil­le oudot yh­teis­työ­ku­viot ovat tuttuja

21.01.2024 17:00 3
Tilaajille
Hevosen näkeminen saa osan autoilijoista raivon valtaan – Kempeleläisratsastajat ohitetaan pahimmillaan kosketusetäisyydeltä

Hevosen nä­ke­mi­nen saa osan au­toi­li­jois­ta raivon valtaan – Kem­pe­le­läis­rat­sas­ta­jat ohi­te­taan pa­him­mil­laan kos­ke­tus­etäi­syy­del­tä

17.01.2024 15:00 21
Tilaajille
Mikä neuvoksi, kun Musti ei kakkaa pakkasessa? Oululaiset eläinlääkärit antavat vinkkejä monenlaisiin lemmikin kylmäongelmiin

Mikä neu­vok­si, kun Musti ei kakkaa pak­ka­ses­sa? Ou­lu­lai­set eläin­lää­kä­rit antavat vink­ke­jä mo­nen­lai­siin lem­mi­kin kyl­mä­on­gel­miin

15.01.2024 14:00 6
Tilaajille
Mitä seuraa, jos koira jäi rekisteröimättä? Pohjois-Pohjanmaalla rekisteriin ilmoitettiin noin joka kolmas koira

Mitä seuraa, jos koira jäi re­kis­te­röi­mät­tä? Poh­jois-Poh­jan­maal­la re­kis­te­riin il­moi­tet­tiin noin joka kolmas koira

12.01.2024 06:00 42
Tilaajille
Koirien tossut myytiin loppuun koko maasta – Oululainen Alvar-koira inhoaa töppösiään, mutta hyväksyy haalarin ja pipon

Koirien tossut myytiin loppuun koko maasta – Ou­lu­lai­nen Al­var-koi­ra inhoaa töp­pö­siään, mutta hy­väk­syy haa­la­rin ja pipon

12.01.2024 10:47 17
Tilaajille
Kuinka yleinen ilmiö Oulussa on koirien myrkkyansat? – "Asiasta kuulee joskus koirien omistajilta, mutta meillä ilmiötä ei näy"

Kuinka yleinen ilmiö Oulussa on koirien myrk­kyan­sat? – "A­sias­ta kuulee joskus koirien omis­ta­jil­ta, mutta meillä ilmiötä ei näy"

11.01.2024 06:01 10
Etelä-Korean parlamentti on kieltänyt koiranlihan tuotannon

Ete­lä-Ko­rean par­la­ment­ti on kiel­tä­nyt koi­ran­li­han tuo­tan­non

09.01.2024 12:16 4
Riina Mattilan haave lemmikkiaaseista toteutui, mutta pian ne saivat seuraa – Nyt hän pyörittää pohjoisinta eläinten turvakotia

Riina Mat­ti­lan haave lem­mik­ki­aa­seis­ta to­teu­tui, mutta pian ne saivat seuraa – Nyt hän pyö­rit­tää poh­joi­sin­ta eläin­ten tur­va­ko­tia

03.01.2024 06:00 4
Tilaajille
Lemmikinomistajat hakevat vuodenvaihteen paukuttelulle vaihtoehtoja – Oululaisen Valostoren Kristian Hintsala kertoo, miten valotaidetta tehdään kotikonstein

Lem­mi­kin­omis­ta­jat hakevat vuo­den­vaih­teen pau­kut­te­lul­le vaih­to­eh­to­ja – Ou­lu­lai­sen Va­los­to­ren Kris­tian Hint­sa­la kertoo, miten va­lo­tai­det­ta tehdään ko­ti­kons­tein

30.12.2023 14:00 13
Tilaajille
Lemmikkien rauhoittavissa lääkkeissä kysyntäpiikki Oulussa ja muualla maassa uudenvuoden alla – "Monella homma jää viime tinkaan"

Lem­mik­kien rau­hoit­ta­vis­sa lääk­keis­sä ky­syn­tä­piik­ki Oulussa ja muualla maassa uu­den­vuo­den alla – "Mo­nel­la homma jää viime tin­kaan"

29.12.2023 16:16 8
Tilaajille
Oululaisen Tiina Räisäsen koiranpennut ovat niin suosittuja, että sähköpostissa odottaa satoja pyyntöjä

Ou­lu­lai­sen Tiina Räi­sä­sen koi­ran­pen­nut ovat niin suo­sit­tu­ja, että säh­kö­pos­tis­sa odottaa satoja pyyn­tö­jä

28.12.2023 06:00 7
Tilaajille
Maxi-koira ei päästä emäntäänsä silmistään, vaan haukkuu paniikissa, jos jää yksin – Eläimen aiheuttama häiriö voi johtaa jopa häätöön

Ma­xi-koi­ra ei päästä emän­tään­sä sil­mis­tään, vaan haukkuu pa­nii­kis­sa, jos jää yksin – Eläimen ai­heut­ta­ma häiriö voi johtaa jopa häätöön

24.12.2023 12:00 10
Tilaajille
Muhoslainen Irma-koira heilutti häntäänsä takkatulen loimussa – emännän kuvaama video ampaisi seuraavana aamuna viraaliksi

Mu­hos­lai­nen Ir­ma-koi­ra hei­lut­ti hän­tään­sä tak­ka­tu­len loi­mus­sa – emännän kuvaama video ampaisi seu­raa­va­na aamuna vi­raa­lik­si

20.12.2023 06:00 7
Tilaajille
Koillismaalainen tilallinen laiminlöi nautojen hoidon vuosiksi ja piti lyhytkarvaisia koiria pakkasessa ilman kunnollista suojaa – tonnin sakot

Koil­lis­maa­lai­nen ti­lal­li­nen lai­min­löi nau­to­jen hoidon vuo­sik­si ja piti ly­hyt­kar­vai­sia koiria pak­ka­ses­sa ilman kun­nol­lis­ta suojaa – tonnin sakot

17.12.2023 17:14 5
Tilaajille
Koiran perimä halutaan yhä useammin kasvattajan tietoon geenitesteillä – eläin voidaan testata jopa tarpeettoman monen muuttujan osalta

Koiran perimä ha­lu­taan yhä useam­min kas­vat­ta­jan tietoon gee­ni­tes­teil­lä – eläin voidaan testata jopa tar­peet­to­man monen muut­tu­jan osalta

16.12.2023 12:00 2
Tilaajille