Lääketiede
Kuukausi
Jenni Suhosen väsymystä hoidettiin ensin masennuslääkkeillä, kunnes syyksi paljastui uniapnea – "Olen ikuisesti kiitollinen lääkärille, joka ymmärsi, mistä on kyse"

Jenni Suhosen vä­sy­mys­tä hoi­det­tiin ensin ma­sen­nus­lääk­keil­lä, kunnes syyksi pal­jas­tui uniap­nea – "Olen ikui­ses­ti kii­tol­li­nen lää­kä­ril­le, joka ym­mär­si, mistä on kyse"

06.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Eurooppalainen tutkimus: Lasten koronaviruskuolemat erittäin harvinaisia – tutkijan mukaan tulokset ovat rohkaisevia

Eu­roop­pa­lai­nen tut­ki­mus: Lasten ko­ro­na­vi­rus­kuo­le­mat erit­täin har­vi­nai­sia – tut­ki­jan mukaan tu­lok­set ovat roh­kai­se­via

26.06.2020 08:01 0
Lukijalta Mielipide Ulla Grünstein

Korona pal­jas­ti lää­ke­tie­teen puut­teet

24.06.2020 05:00 0
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkimus paljasti eroja e-pillereiden estrogeenimuotojen haittavaikutuksissa – toisen huomattiin aiheuttavan matala-asteista tulehdusta

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus pal­jas­ti eroja e-pil­le­rei­den est­ro­gee­ni­muo­to­jen hait­ta­vai­ku­tuk­sis­sa – toisen huo­mat­tiin ai­heut­ta­van ma­ta­la-as­teis­ta tu­leh­dus­ta

15.06.2020 09:28 0
Outi Vaarala haaveili nuorena pääsevänsä kyytiin, kun pohjoisen yöjuna lähti Helsinkiin – Tutkija, tiedenainen ja lääkäri johtaa nyt siellä lääkkeiden kehittämistä

Outi Vaarala haa­vei­li nuorena pää­se­vän­sä kyy­tiin, kun poh­joi­sen yöjuna lähti Hel­sin­kiin – Tut­ki­ja, tie­de­nai­nen ja lääkäri johtaa nyt siellä lääk­kei­den ke­hit­tä­mis­tä

13.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
"Omassa jaksamisessa auttaa huumorin harjoittaminen" – oululainen patologian erikoislääkäri Anne Ahtikoski hakee elokuvista vastapainoa tutkijan työlleen

"Omassa jak­sa­mi­ses­sa auttaa huu­mo­rin har­joit­ta­mi­nen" – ou­lu­lai­nen pa­to­lo­gian eri­kois­lää­kä­ri Anne Ah­ti­kos­ki hakee elo­ku­vis­ta vas­ta­pai­noa tut­ki­jan työl­leen

14.05.2020 10:00 0
Tilaajille