Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Kuntosalit
Keskellä korpea on punttisali, jonka seinällä on porontalja ja ennätystaulussa julkisuudesta tuttu nimi – täällä Suomen vahvimmat veljekset etenevät kohti suurta unelmaansa

Kes­kel­lä korpea on punt­ti­sa­li, jonka sei­näl­lä on po­ron­tal­ja ja en­nä­tys­tau­lus­sa jul­ki­suu­des­ta tuttu nimi – täällä Suomen vah­vim­mat vel­jek­set ete­ne­vät kohti suurta unel­maan­sa

04.06.2022 09:13 1
Tilaajille
Hallinto-oikeudelta uusi välipäätös kuntoketju Liikun valitukseen: Kuntosaleja voi nyt pitää auki 15. tammikuuta saakka, myös Oulun kaupunki avaa salinsa sunnuntaina

Hal­lin­to-oi­keu­del­ta uusi vä­li­pää­tös kun­to­ket­ju Liikun va­li­tuk­seen: Kun­to­sa­le­ja voi nyt pitää auki 15. tam­mi­kuu­ta saakka, myös Oulun kau­pun­ki avaa salinsa sun­nun­tai­na

31.12.2021 15:18 100
Tilaajille
Oululainen kuntokeskusyrittäjä koronapassikaavailuista: "Väittäisin, ettei kukaan yrittäjä halua vapaaehtoisesti ottaa passia käyttöön"

Ou­lu­lai­nen kun­to­kes­kus­yrit­tä­jä ko­ro­na­pas­si­kaa­vai­luis­ta: "Väit­täi­sin, ettei kukaan yrit­tä­jä halua va­paa­eh­toi­ses­ti ottaa passia käyt­töön"

02.12.2021 08:58 92
Tilaajille