Kuntavaalit
Halla-ahon ja Saarikon välillä alkaa kipinöidä – maaseudun äänistä käydään raivokasta taistoa kuntavaalien lähestyessä

Hal­la-ahon ja Saa­ri­kon välillä alkaa ki­pi­nöi­dä – maa­seu­dun äänistä käydään rai­vo­kas­ta taistoa kun­ta­vaa­lien lä­hes­tyes­sä

19.10.2020 11:46 19
Unelmavaltuutettuja kaivataan ehdokaslistoille kuntavaaleissa
Kolumni Tytti Määttä

Unel­ma­val­tuu­tet­tu­ja kai­va­taan eh­do­kas­lis­toil­le kun­ta­vaa­leis­sa

06.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Kevään kuntavaalien ehdokasralli käy Oulussa kiivaana – Moni nykyisistä valtuutetuista luopuu mutta suurin osa pyrkii jatkoon

Kevään kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­ral­li käy Oulussa kii­vaa­na – Moni ny­kyi­sis­tä val­tuu­te­tuis­ta luopuu mutta suurin osa pyrkii jatkoon

21.09.2020 06:00 4
Tilaajille
"En lähde ehdolle entisenä piispana, vaan Samuel Salmena" – Emerituspiispa pyrkii Oulun kaupunginvaltuustoon ensi kevään kuntavaaleissa

"En lähde ehdolle en­ti­se­nä piis­pa­na, vaan Samuel Sal­me­na" – Eme­ri­tus­piis­pa pyrkii Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon ensi kevään kun­ta­vaa­leis­sa

05.09.2020 06:00 11
Tilaajille
Pääministeri Sanna Marin: Kuntavaalien siirtoa koronan takia voidaan joutua hallituksessa pohtimaan

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin: Kun­ta­vaa­lien siirtoa koronan takia voidaan joutua hal­li­tuk­ses­sa poh­ti­maan

23.08.2020 13:09 4
Kuntavaalitaistosta 2021 voi tulla räväkkä ja ruma – perussuomalaiset aloitti ehdokkaiden rekrytoinnin jo viime vuonna

Kun­ta­vaa­li­tais­tos­ta 2021 voi tulla räväkkä ja ruma – pe­rus­suo­ma­lai­set aloitti eh­dok­kai­den rek­ry­toin­nin jo viime vuonna

02.08.2020 06:30 4
Tilaajille
Ben Zyskowicz ennusti vaalituloksen lähes nappiin

Ben Zys­ko­wicz ennusti vaa­li­tu­lok­sen lähes nappiin

10.04.2017 15:57 1
Jopa 200 oululaista  yrittää vaaleissa äänestää väärällä äänestysalueella

Jopa 200 ou­lu­lais­ta yrittää vaa­leis­sa ää­nes­tää vää­räl­lä ää­nes­tys­alueel­la

10.04.2017 13:46 11

Rinne: En ole täysin tyy­ty­väi­nen tähän tu­lok­seen

10.04.2017 00:07 0

Ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus nousi aa­vis­tuk­sen viime kun­ta­vaa­leis­ta

10.04.2017 00:06 0
Timo Soini: "Me hävisimme nämä vaalit, siitä ei pääse mihinkään"

Timo Soini: "Me hä­vi­sim­me nämä vaalit, siitä ei pääse mi­hin­kään"

09.04.2017 23:59 1
Ville Niinistön terveiset: ”Hypin kattoon myöhemmin” – lupaa muuttaa nämä asiat suomalaisessa kunnassa

Ville Nii­nis­tön ter­vei­set: ”Hypin kattoon myö­hem­min” – lupaa muuttaa nämä asiat suo­ma­lai­ses­sa kun­nas­sa

09.04.2017 23:55 1
Vihreiden Sinnemäki: Pormestarikisa oli tässä - ”Tämä on niin älyttömän hyvä tulos, että tällä saa mandaatin muuttaa Suomea”

Vih­rei­den Sin­ne­mä­ki: Por­mes­ta­ri­ki­sa oli tässä - ”Tämä on niin älyt­tö­män hyvä tulos, että tällä saa man­daa­tin muuttaa Suomea”

09.04.2017 23:34 0

Myös pi­raat­ti­puo­lue pää­se­mäs­sä läpi Hel­sin­gis­sä

09.04.2017 23:28 0

Val­ta­kun­nal­li­nen ää­nes­tys­pro­sent­ti ei vielä sel­vil­lä

09.04.2017 23:23 0

Soini lähetti viestin hal­li­tuk­ses­sa py­sy­mi­sen puo­les­ta

09.04.2017 23:22 1

Va­paa­vuo­ri juhlii ha­laa­mal­la mah­dol­li­sim­man montaa ko­koo­mus­lais­ta

09.04.2017 23:12 0

Juha Sipilän ja Antti Rinteen vaimot val­tuus­toon

09.04.2017 23:11 0

Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le karvas tappio   – "Me hä­vi­tään nämä vaalit"

09.04.2017 23:00 0
Jussi Halla-aho: "Korkeista äänimääristä pääsee yleensä vain alaspäin"

Jussi Hal­la-aho: "Kor­keis­ta ää­ni­mää­ris­tä pääsee yleensä vain alas­päin"

09.04.2017 22:45 0