Koronarokotukset: Oulu tarjoaa nyt kak­kos­ro­ko­tet­ta ai­kais­tet­tu­na Ou­lu­hal­lis­sa

Kärpät: Pik­ku­pe­dot pa­la­si­vat jouk­kue­har­joi­tuk­siin tuo­reil­la vah­vis­tuk­sil­la

Kulttuuripääkaupunki 2026
Kuukausi
Kolumni

To­ri­pol­lii­si on syr­jäy­tet­tä­vä – Oulu on aidoksi poh­joi­sen kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si riit­tä­vän etäällä ruuh­ka­suo­mes­ta

14.07.2021 10:01 24
Tilaajille

Oulun kaup­pa­ka­ma­ri toivoo uudelta val­tuus­tol­ta toimia kau­pun­gin ve­to­voi­mai­suu­den li­sää­mi­sek­si kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­ta sil­mäl­lä pitäen

12.07.2021 11:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­nos­tuin ja ihas­tuin, kun Oulu va­lit­tiin vuoden 2026 Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si

12.07.2021 05:00 4
Tilaajille

"Hiuk­ka­vaa­ras­sa on po­ten­tiaa­lia Oulun näh­tä­vyy­dek­si" –  ka­sar­mi­alueel­le suun­ni­tel­laan isoa te­ras­si­ra­vin­to­laa esiin­ty­mis­la­voi­neen, näyt­te­ly­ti­laa ja uu­dis­ra­ken­ta­mis­ta

02.07.2021 19:00 8
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sau­nas­ta kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin rau­hal­li­nen ja räis­ky­vä ra­ja­ko­ke­mus

24.06.2021 06:30
Tilaajille

Oulu etsii kaiken ikäisiä ja taus­tai­sia ihmisiä ja po­ru­koi­ta pien­lä­het­ti­läik­si – "Nyt haetaan aidosti ko­ti­seu­tu­rak­kai­ta ihmisiä heh­kut­ta­maan Oulua"

23.06.2021 11:00 7

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin vi­sios­sa Oulun Pi­ki­saa­ri on kult­tuu­ri­saa­ri ja urbaani kylä, mutta hil­jais­ta on ollut – "Nyt odo­te­taan pää­tök­siä"

20.06.2021 09:00 2
Tilaajille

Oulu juh­lis­taa kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­voit­toa ke­sä­juh­lil­la elo­kuus­sa – Eu­ro­vii­su­edus­ta­ja Blind Channel mukana ta­pah­tu­mas­sa

17.06.2021 17:42 4
Tilaajille
Kolumni

Olemme kult­tuu­ri­vir­ras­sa las­ki­joi­ta kaikki tyynni – ja se muu­tos­lii­ke toi­vot­ta­vas­ti vie kohti pa­rem­paa

16.06.2021 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on mah­dol­li­ses­ti Oulun uusi terva?

15.06.2021 04:30 1
Tilaajille

Mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen tapaa Es­pan­jan EU-val­tio­sih­tee­rin Oulussa tänään – asia­lis­tal­la 6g–­verk­ko ja Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­si

14.06.2021 11:54 8
Tilaajille

Oulun ke­sä­fes­ti­vaa­lit ryh­ty­vät koe­alus­toik­si – ta­pah­tu­mis­sa esi­tel­lään ja tes­ta­taan uusia, ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­siä rat­kai­su­ja

11.06.2021 12:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtion ja kuntien ei pidä leikata kult­tuu­rin tukea

10.06.2021 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei kahta ilman kol­mat­ta

10.06.2021 02:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun il­ma­ki­ta­ra­mu­seo vaik­ka­pa Hu­pi­saa­ril­le

09.06.2021 05:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koko Oulun seutu mukaan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­mat­kal­le

08.06.2021 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On suuri häpeä Ou­lul­le, jos mat­ka­kes­kus­ta ei saada ai­kai­sek­si ennen vuoden 2026 alkua

08.06.2021 04:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ris­ta elin­voi­maa kau­pun­ki­ke­hit­tä­mi­seen

08.06.2021 02:21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki Oulu 2026 yh­dis­tää tek­no­lo­gia- ja kult­tuu­ri­tuo­tan­non

06.06.2021 09:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu on mur­ros­koh­das­sa, mikä on he­del­mäl­li­nen kas­vu­alus­ta ih­mis­tie­teel­li­sen ja tek­nii­kan tut­ki­muk­sen yh­dis­tä­mi­sel­le

05.06.2021 05:30
Tilaajille