Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Kommentti: Ei ole väliä, ym­mär­rät­kö pää­mi­nis­te­rin bi­le­tys­tä tai so­me­tus­ta

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Kulttuuripääkaupunki 2026
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ai­no­la-asias­sa täytyy olla lä­pi­nä­ky­vyyt­tä

29.09.2021 05:30 1
Tilaajille
Vihreiden uusi kaupunginvaltuutettu Liisa Väisänen haluaa, että kulttuuripääkaupungin avulla Oulu laajentaa ilmettään ja käsitystä oululaisuudesta

Vih­rei­den uusi kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Liisa Väi­sä­nen haluaa, että kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin avulla Oulu laa­jen­taa il­met­tään ja kä­si­tys­tä ou­lu­lai­suu­des­ta

21.09.2021 18:00 2
Tilaajille
Ainolan museon myyntiaikeet nostattivat vilkkaan keskustelun – mutta opittiinko edellisestä museokohusta mitään?
Kolumni

Ainolan museon myyn­ti­ai­keet nos­tat­ti­vat vilk­kaan kes­kus­te­lun – mutta opit­tiin­ko edel­li­ses­tä mu­seo­ko­hus­ta mitään?

18.09.2021 16:00 10
Tilaajille
Vihreiden Jaakko Kuusisto lähtee ensimmäiselle valtuustokaudelleen aikomuksenaan pitää Oulun katseen tulevaisuudessa: "Elinvoimaa ja vetovoimaa on rakennettava määrätietoisesti"

Vih­rei­den Jaakko Kuu­sis­to lähtee en­sim­mäi­sel­le val­tuus­to­kau­del­leen ai­ko­muk­se­naan pitää Oulun katseen tu­le­vai­suu­des­sa: "E­lin­voi­maa ja ve­to­voi­maa on ra­ken­net­ta­va mää­rä­tie­toi­ses­ti"

26.08.2021 18:00 10
Tilaajille
Toripolliisi on syrjäytettävä – Oulu on aidoksi pohjoisen kulttuuripääkaupungiksi riittävän etäällä ruuhkasuomesta
Kolumni

To­ri­pol­lii­si on syr­jäy­tet­tä­vä – Oulu on aidoksi poh­joi­sen kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si riit­tä­vän etäällä ruuh­ka­suo­mes­ta

14.07.2021 10:01 24
Tilaajille
Oulun kauppakamari toivoo uudelta valtuustolta toimia kaupungin vetovoimaisuuden lisäämiseksi kulttuuripääkaupunkivuotta silmällä pitäen

Oulun kaup­pa­ka­ma­ri toivoo uudelta val­tuus­tol­ta toimia kau­pun­gin ve­to­voi­mai­suu­den li­sää­mi­sek­si kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­ta sil­mäl­lä pitäen

12.07.2021 11:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­nos­tuin ja ihas­tuin, kun Oulu va­lit­tiin vuoden 2026 Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si

12.07.2021 05:00 4
Tilaajille
"Hiukkavaarassa on potentiaalia Oulun nähtävyydeksi" –  kasarmialueelle suunnitellaan isoa terassiravintolaa esiintymislavoineen, näyttelytilaa ja uudisrakentamista

"Hiuk­ka­vaa­ras­sa on po­ten­tiaa­lia Oulun näh­tä­vyy­dek­si" –  ka­sar­mi­alueel­le suun­ni­tel­laan isoa te­ras­si­ra­vin­to­laa esiin­ty­mis­la­voi­neen, näyt­te­ly­ti­laa ja uu­dis­ra­ken­ta­mis­ta

02.07.2021 19:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sau­nas­ta kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin rau­hal­li­nen ja räis­ky­vä ra­ja­ko­ke­mus

24.06.2021 06:30
Tilaajille
Oulu etsii kaiken ikäisiä ja taustaisia ihmisiä ja porukoita pienlähettiläiksi – "Nyt haetaan aidosti kotiseuturakkaita ihmisiä hehkuttamaan Oulua"

Oulu etsii kaiken ikäisiä ja taus­tai­sia ihmisiä ja po­ru­koi­ta pien­lä­het­ti­läik­si – "Nyt haetaan aidosti ko­ti­seu­tu­rak­kai­ta ihmisiä heh­kut­ta­maan Oulua"

23.06.2021 11:00 7
Kulttuuripääkaupungin visiossa Oulun Pikisaari on kulttuurisaari ja urbaani kylä, mutta hiljaista on ollut – "Nyt odotetaan päätöksiä"

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin vi­sios­sa Oulun Pi­ki­saa­ri on kult­tuu­ri­saa­ri ja urbaani kylä, mutta hil­jais­ta on ollut – "Nyt odo­te­taan pää­tök­siä"

20.06.2021 09:00 2
Tilaajille
Oulu juhlistaa kulttuuripääkaupunkivoittoa kesäjuhlilla elokuussa – Euroviisuedustaja Blind Channel mukana tapahtumassa

Oulu juh­lis­taa kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­voit­toa ke­sä­juh­lil­la elo­kuus­sa – Eu­ro­vii­su­edus­ta­ja Blind Channel mukana ta­pah­tu­mas­sa

17.06.2021 17:42 4
Tilaajille
Olemme kulttuurivirrassa laskijoita kaikki tyynni – ja se muutosliike toivottavasti vie kohti parempaa
Kolumni

Olemme kult­tuu­ri­vir­ras­sa las­ki­joi­ta kaikki tyynni – ja se muu­tos­lii­ke toi­vot­ta­vas­ti vie kohti pa­rem­paa

16.06.2021 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on mah­dol­li­ses­ti Oulun uusi terva?

15.06.2021 04:30 1
Tilaajille
Ministeri Tuppurainen tapaa Espanjan EU-valtiosihteerin Oulussa tänään – asialistalla 6g–verkko ja Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi

Mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen tapaa Es­pan­jan EU-val­tio­sih­tee­rin Oulussa tänään – asia­lis­tal­la 6g–­verk­ko ja Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­si

14.06.2021 11:54 8
Tilaajille
Oulun kesäfestivaalit ryhtyvät koealustoiksi – tapahtumissa esitellään ja testataan uusia, ympäristöystävällisiä ratkaisuja

Oulun ke­sä­fes­ti­vaa­lit ryh­ty­vät koe­alus­toik­si – ta­pah­tu­mis­sa esi­tel­lään ja tes­ta­taan uusia, ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­siä rat­kai­su­ja

11.06.2021 12:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtion ja kuntien ei pidä leikata kult­tuu­rin tukea

10.06.2021 05:30 3
Tilaajille
Ei kahta ilman kolmatta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei kahta ilman kol­mat­ta

10.06.2021 02:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun il­ma­ki­ta­ra­mu­seo vaik­ka­pa Hu­pi­saa­ril­le

09.06.2021 05:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koko Oulun seutu mukaan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­mat­kal­le

08.06.2021 05:15 1
Tilaajille