Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Syntyvyys: Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­ko­dis­sa lapset saavat leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Koti ja asuminen
Viimeisin 24 tuntia
Syntyvyys painui pakkaselle Pohjois-Pohjanmaalla ensimmäistä kertaa 150 vuoteen – kartat näyttävät, miten syntyvyys on jäänyt kuolleisuuden jalkoihin

Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen – kartat näyt­tä­vät, miten syn­ty­vyys on jäänyt kuol­lei­suu­den jal­koi­hin

06:00 38
Tilaajille
Oululaiskodin sauna on sullottu täyteen tyynyjä ja pehmoleluja löytyy reilut 400: ”Meillä saavat lapset leikkiä ja näkyä joka paikassa”

Ou­lu­lais­ko­din sauna on sul­lot­tu täyteen tyynyjä ja peh­mo­le­lu­ja löytyy reilut 400: ”Meillä saavat lapset leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa”

05:00 7
Tilaajille
Viikko
Asuntopuntari: Kelpo kerrostalokolmio on käynyt muita asuntotyyppejä paremmin kaupaksi puiston reunalle kohonneessa talossa Limingantullissa

Asun­to­pun­ta­ri: Kelpo ker­ros­ta­lo­kol­mio on käynyt muita asun­to­tyyp­pe­jä pa­rem­min kau­pak­si puiston reu­nal­le ko­hon­nees­sa talossa Li­min­gan­tul­lis­sa

27.03.2023 07:00 3
Tilaajille
Viidennes pohjois- ja keskipohjalaisista ei ole tarkistuttanut käsisammutintaan – Sammuttimen voi tarkistuttaa ilmaiseksi Elämänturvakiertueella
Mainos LähiTapiola Pohjoinen

Vii­den­nes poh­jois- ja kes­ki­poh­ja­lai­sis­ta ei ole tar­kis­tut­ta­nut kä­si­sam­mu­tin­taan – Sam­mut­ti­men voi tar­kis­tut­taa il­mai­sek­si Elä­män­tur­va­kier­tueel­la

27.03.2023 06:00
Henniina Isoahon kissojen lempipaikka on sohvalla – asiantuntija ruotii myyttejä lemmikeistä ja kertoo, mitä kotikissat kaipaavat ympäristöltään

Hen­nii­na Isoahon kis­so­jen lem­pi­paik­ka on soh­val­la – asian­tun­ti­ja ruotii myyt­te­jä lem­mi­keis­tä ja kertoo, mitä ko­ti­kis­sat kai­paa­vat ym­pä­ris­töl­tään

26.03.2023 17:00 1
Tilaajille
Oululaisen Heidin kotiin kurkkii somessa 24 000 seuraajaa – "Kiiltokuvien sijaan haluan jakaa aitoja tunteita ja elämää"

Ou­lu­lai­sen Heidin kotiin kurkkii somessa 24 000 seu­raa­jaa – "Kiil­to­ku­vien sijaan haluan jakaa aitoja tun­tei­ta ja elämää"

26.03.2023 06:15 1
Oulun kehutulla tonttipolitiikalla on kääntöpuolensa – Veronmaksajien rahoja on myös tuhlattu, arvioi apulaisprofessori

Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

26.03.2023 05:00 47
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Oululaisperheen vuokrakoti on sisustettu boheemia ja skandinaavista tyyliä yhdistellen – Marimekko on kodissa selvä hitti

Ou­lu­lais­per­heen vuok­ra­ko­ti on si­sus­tet­tu bo­hee­mia ja skan­di­naa­vis­ta tyyliä yh­dis­tel­len – Ma­ri­mek­ko on kodissa selvä hitti

25.03.2023 05:00
Tilaajille
Kaksi omakotitaloa rakentanut Lakson perhe rohkaisee muitakin toteuttamaan kotihaaveet – Iin rakennusvalvonnasta saa vastauksen kysymykseen harvinaisen nopeasti
Mainos Iin kunta

Kaksi oma­ko­ti­ta­loa ra­ken­ta­nut Lakson perhe roh­kai­see mui­ta­kin to­teut­ta­maan ko­ti­haa­veet – Iin ra­ken­nus­val­von­nas­ta saa vas­tauk­sen ky­sy­myk­seen har­vi­nai­sen no­peas­ti

23.03.2023 06:00
Asuntopuntari: Pateniemeen nousemassa pientaloja purjehtivalle perheelle – Fregattipihan rakennuttaja vaihtui vähin äänin ja suunnitelmatkin menivät uusiksi

Asun­to­pun­ta­ri: Pa­te­nie­meen nou­se­mas­sa pien­ta­lo­ja pur­jeh­ti­val­le per­heel­le – Fre­gat­ti­pi­han ra­ken­nut­ta­ja vaihtui vähin äänin ja suun­ni­tel­mat­kin menivät uusiksi

20.03.2023 10:06 3
Tilaajille
1950-luvun talon uusi elämä – Soikkelit viihtyvät unelmatalossa, joka urakkana alkoi nurmikon kaivamisesta esiin ja ikkunoissa humisevasta tuulesta

1950-lu­vun talon uusi elämä – Soik­ke­lit viih­ty­vät unel­ma­ta­los­sa, joka urak­ka­na alkoi nur­mi­kon kai­va­mi­ses­ta esiin ja ik­ku­nois­sa hu­mi­se­vas­ta tuu­les­ta

19.03.2023 11:00 1
Tilaajille
Talon remontteja ei saa lykätä liikaa – Rakennustutkimuksen pomo hyvästelee ainespulan: "Materiaalien saatavuus on nyt yleisesti hyvä"

Talon re­mont­te­ja ei saa lykätä liikaa – Ra­ken­nus­tut­ki­muk­sen pomo hy­väs­te­lee ai­nes­pu­lan: "Ma­te­riaa­lien saa­ta­vuus on nyt ylei­ses­ti hyvä"

19.03.2023 11:00
Tilaajille
Annikan ja Claudian uusi koti Oulun Heinäpäässä on 50 neliön avara ja valoisa tilaihme: "Täällä ei kyllä ole yhtään hukkatilaa"

Annikan ja Clau­dian uusi koti Oulun Hei­nä­pääs­sä on 50 neliön avara ja valoisa ti­laih­me: "Täällä ei kyllä ole yhtään huk­ka­ti­laa"

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Yhtiökokouskutsu jäi Oulussa tulematta sekä uudelle että vanhalle asunnon omistajalle: "Postilakko hidasti postin kulkua"

Yh­tiö­ko­kous­kut­su jäi Oulussa tu­le­mat­ta sekä uudelle että van­hal­le asunnon omis­ta­jal­le: "Pos­ti­lak­ko hidasti postin kulkua"

16.03.2023 07:00 48
Tilaajille
Ouluun on viime vuosina rakennettu jopa 16-kerroksisia taloja – kysyimme, miten korkea rakentaminen haastaa pelastuslaitoksen työtä

Ouluun on viime vuosina ra­ken­net­tu jopa 16-ker­rok­si­sia taloja – ky­syim­me, miten korkea ra­ken­ta­mi­nen haastaa pe­las­tus­lai­tok­sen työtä

14.03.2023 05:00 11
Tilaajille
Erillistalo täyttää perheasumisen tarpeet mukavan väljässä pientaloyhtiössä Oulunsalossa – etelään avautuva terassi asettuu hienosti osaksi asunnon omaa pihaa

Eril­lis­ta­lo täyttää per­he­asu­mi­sen tarpeet mukavan väl­jäs­sä pien­ta­lo­yh­tiös­sä Ou­lun­sa­los­sa – etelään avau­tu­va terassi asettuu hie­nos­ti osaksi asunnon omaa pihaa

13.03.2023 07:00 2
Tilaajille
Katso vinkit, miten syntyy kaunis somekoti – kotia ei pidä sisustaa vain Instagramia varten

Katso vinkit, miten syntyy kaunis so­me­ko­ti – kotia ei pidä si­sus­taa vain Ins­ta­gra­mia varten

12.03.2023 17:00 2
Tilaajille