Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Koti ja asuminen
Viimeisin tunti
Asuntopuntari: Erillistalot Korvenkylässä tarjoavat väljiä taloja väljällä tontilla

Asun­to­pun­ta­ri: Eril­lis­ta­lot Kor­ven­ky­läs­sä tar­joa­vat väljiä taloja väl­jäl­lä ton­til­la

07:00
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Ketjuuntunut kiinteistökauppariita – Kuka on vastuussa virheistä, kun kiinteistö vaihtaa omistajaa useamman kerran viiden vuoden vastuuajan sisällä?
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Ket­juun­tu­nut kiin­teis­tö­kaup­pa­rii­ta – Kuka on vas­tuus­sa vir­heis­tä, kun kiin­teis­tö vaihtaa omis­ta­jaa useam­man kerran viiden vuoden vas­tuu­ajan si­säl­lä?

06:00
Viimeisin 24 tuntia
Kuuselan perhe on onnistunut venyttämään kukkaroa edelleen opinto- ja vanhempainvapaalla – "Uusi tapa säästää on kylmä suihku", Miia Kuusela vinkkaa

Kuu­se­lan perhe on on­nis­tu­nut ve­nyt­tä­mään kuk­ka­roa edel­leen opinto- ja van­hem­pain­va­paal­la – "Uusi tapa säästää on kylmä suih­ku", Miia Kuusela vinkkaa

01.10.2023 10:00 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Sisarusten perintötila Martinniemessä ehti rappioitua pahasti – Vaatimaton remontti johti lopulta siihen, että koko talo laitettiin kuntoon

Si­sa­rus­ten pe­rin­tö­ti­la Mar­tin­nie­mes­sä ehti rap­pioi­tua pahasti – Vaa­ti­ma­ton re­mont­ti johti lopulta siihen, että koko talo lai­tet­tiin kuntoon

30.09.2023 05:00 7
Tilaajille
Miten Oulun kouluille käy, kun ilmanvaihto suljetaan yöksi? Selvitimme vastaukset viiteen Kalevan lukijoita huolettavaan kysymykseen

Miten Oulun kou­luil­le käy, kun il­man­vaih­to sul­je­taan yöksi? Sel­vi­tim­me vas­tauk­set viiteen Kalevan lu­ki­joi­ta huo­let­ta­vaan ky­sy­myk­seen

29.09.2023 18:00 43
Tilaajille
Asuntopuntari: Valtava kolmio korkeuksissa Vaaranpuiston laidalla

Asun­to­pun­ta­ri: Valtava kolmio kor­keuk­sis­sa Vaa­ran­puis­ton lai­dal­la

25.09.2023 07:00 1
Tilaajille
Revonlahti on vuoden kylä Pohjois-Pohjanmaalla – "Rauhallinen ja lapsiystävällinen paikka", sanoo asukas

Re­von­lah­ti on vuoden kylä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Rau­hal­li­nen ja lap­si­ys­tä­väl­li­nen paik­ka", sanoo asukas

25.09.2023 06:58 1
Tilaajille
Riina Kangas muutti Oulusta Tampereelle, vaikka olisi viihtynyt kotikaupungissaan – Nyt hän ja Kalervo Kummola paljastavat Tampereen suosion salat

Riina Kangas muutti Oulusta Tam­pe­reel­le, vaikka olisi viih­ty­nyt ko­ti­kau­pun­gis­saan – Nyt hän ja Kalervo Kummola pal­jas­ta­vat Tam­pe­reen suosion salat

24.09.2023 10:00 5
Tilaajille
Kempeleläisperheen kodissa näkyvät valkoisuus ja skandinaavisuus – Pariskunta on ollut tyytyväinen erityisesti kahvattomaan keittiöön

Kem­pe­le­läis­per­heen kodissa näkyvät val­koi­suus ja skan­di­naa­vi­suus – Pa­ris­kun­ta on ollut tyy­ty­väi­nen eri­tyi­ses­ti kah­vat­to­maan keit­tiöön

23.09.2023 05:00 6
Tilaajille
Kiinteistöliiton selvitys: Kuntakohtaiset kiinteistökustannukset nousseet, vaikka sähkön hinta tuli alas – edullisimpien kuntien joukossa Kempele ja Oulu

Kiin­teis­tö­lii­ton sel­vi­tys: Kun­ta­koh­tai­set kiin­teis­tö­kus­tan­nuk­set nous­seet, vaikka sähkön hinta tuli alas – edul­li­sim­pien kuntien jou­kos­sa Kempele ja Oulu

22.09.2023 09:23 2
Ilmavoimien Ruska 23 -ilmaoperaatioharjoitus näkyy myös Oulussa

Il­ma­voi­mien Ruska 23 -il­ma­ope­raa­tio­har­joi­tus näkyy myös Oulussa

18.09.2023 11:53
Asuntopuntari: 13-kerroksinen asuinkerrostalo tarjoaa napakkaneliöisen kodin Oulun keskustan katolla

Asun­to­pun­ta­ri: 13-ker­rok­si­nen asuin­ker­ros­ta­lo tarjoaa na­pak­ka­ne­liöi­sen kodin Oulun kes­kus­tan katolla

18.09.2023 07:00 2
Tilaajille
Talokaupat Karjasillalla umpikujassa jo 5 vuotta: Hometalon remontti maksaisi satojatuhansia euroja, mutta kaupungilta ei heru purkulupaa

Ta­lo­kau­pat Kar­ja­sil­lal­la um­pi­ku­jas­sa jo 5 vuotta: Ho­me­ta­lon re­mont­ti mak­sai­si sa­to­ja­tu­han­sia euroja, mutta kau­pun­gil­ta ei heru pur­ku­lu­paa

18.09.2023 06:00 105
Tilaajille
Taas on aika tunnelmoida kynttilöillä, joita voit tehdä helposti itse kolmesta eri materiaalista – Katso myös 5 vinkkiä mielenrauhaan sisustuksessa

Taas on aika tun­nel­moi­da kynt­ti­löil­lä, joita voit tehdä hel­pos­ti itse kol­mes­ta eri ma­te­riaa­lis­ta – Katso myös 5 vinkkiä mie­len­rau­haan si­sus­tuk­ses­sa

17.09.2023 10:00
Tilaajille
Minivuokra-asunnot kelpaavat oululaisille, kun mukana saa herkkuja – Oulun uusimmasta vuokranantajasta tuli iso tekijä muutamassa vuodessa

Mi­ni­vuok­ra-asun­not kel­paa­vat ou­lu­lai­sil­le, kun mukana saa herk­ku­ja – Oulun uu­sim­mas­ta vuok­ran­an­ta­jas­ta tuli iso tekijä muu­ta­mas­sa vuo­des­sa

17.09.2023 06:00 25
Tilaajille
Oulussa käydään kiistaa asuntojen käyttötarkoituksesta – kysyimme, voiko taloyhtiö päättää asukkaistaan

Oulussa käydään kiistaa asun­to­jen käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta – ky­syim­me, voiko ta­lo­yh­tiö päättää asuk­kais­taan

16.09.2023 18:00 26
Tilaajille
Asseri Pitkälän rakennusliike teki konkurssin ja mieskin kävi reunalla – Rakennusalan ahdinko nostaa palan kurkkuun

Asseri Pit­kä­län ra­ken­nus­lii­ke teki kon­kurs­sin ja mieskin kävi reu­nal­la – Ra­ken­nus­alan ahdinko nostaa palan kurk­kuun

16.09.2023 06:00 16
Tilaajille