Koronavirustestit
STM: Koronavirusepidemia jatkaa hidastumistaan – 12 sairaanhoitopiirin alueella ei havaittu kesäkuun ensimmäisellä viikolla yhtään uutta tapausta

STM: Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia jatkaa hi­das­tu­mis­taan – 12 sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la ei ha­vait­tu ke­sä­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la yhtään uutta ta­paus­ta

11.06.2020 10:22 0
Oulun yliopiston tutkijoille liki 200 000 euroa EU-rahaa nopean ja edullisen koronavirustestin kehittämiseen

Oulun yli­opis­ton tut­ki­joil­le liki 200 000 euroa EU-ra­haa nopean ja edul­li­sen ko­ro­na­vi­rus­tes­tin ke­hit­tä­mi­seen

06.06.2020 10:16 0
Japani alkaa testata koronavirusta myös sylkitestillä

Japani alkaa testata ko­ro­na­vi­rus­ta myös syl­ki­tes­til­lä

02.06.2020 12:30 0
Wuhan aloitti joukkotestaukset – viikko sitten pandemian syntypaikassa löytyi uusien tartuntojen rykelmä

Wuhan aloitti jouk­ko­tes­tauk­set – viikko sitten pan­de­mian syn­ty­pai­kas­sa löytyi uusien tar­tun­to­jen rykelmä

17.05.2020 23:27 1
Suomessa kehitetään koronavirustestiä turkiseläimille – Turkisala seuraa tarkasti minkkien tilannetta muualla maailmassa, Suomessa ei toistaiseksi tartuntoja

Suo­mes­sa ke­hi­te­tään ko­ro­na­vi­rus­tes­tiä tur­kis­eläi­mil­le – Tur­kis­ala seuraa tar­kas­ti mink­kien ti­lan­net­ta muualla maail­mas­sa, Suo­mes­sa ei tois­tai­sek­si tar­tun­to­ja

13.05.2020 06:00 1
Oulun kaupungin koronavirustestaus herättää kysymyksiä – oululaisnainen pääsi koronavirustestiin vasta toisella yrittämällä, vaikka virallisen linjauksen mukaan myös lieväoireiset pitäisi testata

Oulun kau­pun­gin ko­ro­na­vi­rus­tes­taus he­rät­tää ky­sy­myk­siä – ou­lu­lais­nai­nen pääsi ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin vasta toi­sel­la yrit­tä­mäl­lä, vaikka vi­ral­li­sen lin­jauk­sen mukaan myös lie­vä­oi­rei­set pitäisi testata

07.05.2020 18:00 2
Tilaajille

Poh­jois-Suo­mes­sa voidaan tehdä Nord­La­bin la­bo­ra­to­riois­sa 900 ko­ro­na­vi­rus­tes­tiä vuo­ro­kau­des­sa

07.05.2020 14:41 8