Koronapandemia
Viimeisin 4 tuntia
Yhteinen velkavankeus odottaa unionia, katsoo perussuomalaisten Tavio - "EU panee muut maat maksamaan Italian ja Espanjan heikosta taloudenpidosta"

Yh­tei­nen vel­ka­van­keus odottaa unio­nia, katsoo pe­rus­suo­ma­lais­ten Tavio - "EU panee muut maat mak­sa­maan Italian ja Es­pan­jan hei­kos­ta ta­lou­den­pi­dos­ta"

16:17 0
Viimeisin 12 tuntia
Mielipide Sampsa Saralehto

No­peut­ta EU:n pää­tök­sen­te­koon – teemoja jau­he­taan vuo­si­kau­sia, tämä vie­raan­nut­taa kan­sa­lai­set yh­tei­sös­tä

10:00 0
Viimeisin 24 tuntia
Mielipide Jouni Jussinniemi

Valtion ja yri­tys­ten kan­net­ta­va vas­tuun­sa, kun mak­sam­me laskua

05:00 0
Kuukausi ja vanhemmat
Mielipide Timo Timonen

D-vi­ta­mii­ni­pi­toi­suu­den tut­ki­mis­ta ko­ro­na­po­ti­lail­ta tar­vi­taan – aika näyt­tää, onko ko­ro­naan sai­ras­tu­vil­la D-vi­ta­mii­nin puu­tet­ta ja aut­ta­vat­ko lisät?

26.05.2020 08:00 0
Todettujen koronatapausten määrä ylitti 5 miljoonan rajan – Tartuntojen määrässä nähtiin samalla pandemian ajan suurin päivittäinen nousu

To­det­tu­jen ko­ro­na­ta­paus­ten määrä ylitti 5 mil­joo­nan rajan – Tar­tun­to­jen mää­räs­sä nähtiin samalla pan­de­mian ajan suurin päi­vit­täi­nen nousu

21.05.2020 11:01 0
Nyt on hetki rakentaa pohjoisen uutta nousua – Oulun yliopiston perusrahoitusta on aktiivisesti pyrittävä paikkaamaan
Kolumni Tytti Tuppurainen

Nyt on hetki ra­ken­taa poh­joi­sen uutta nousua – Oulun yli­opis­ton pe­rus­ra­hoi­tus­ta on ak­tii­vi­ses­ti py­rit­tä­vä paik­kaa­maan

20.05.2020 14:00 1
Mielipide Annikki Niemi

Kevät on kohta kau­neim­mil­laan – ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian aikana tar­vi­taan uskoa uuteen päivään

20.05.2020 07:00 0
WHO:n pääjohtaja lupaa puolueettoman tutkimuksen siitä, miten järjestö reagoi koronapandemiaan

WHO:n pää­joh­ta­ja lupaa puo­lueet­to­man tut­ki­muk­sen siitä, miten jär­jes­tö reagoi ko­ro­na­pan­de­miaan

18.05.2020 17:24 0