Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Kolumni
Ihmiset kaipaavat helppoja luontokohteita – juurakkotulien sijaan nappaskenkäreittien valmiille haloille
Kolumni

Ihmiset kai­paa­vat help­po­ja luon­to­koh­tei­ta – juu­rak­ko­tu­lien sijaan nap­pas­ken­kä­reit­tien val­miil­le ha­loil­le

25.08.2022 17:00 4
Tilaajille
Koira on ystävä siinä, missä ihminen ei löydä toistaan
Kolumni

Koira on ystävä siinä, missä ihminen ei löydä tois­taan

21.08.2022 14:00 3
Tilaajille
Kolumni: Muutama kesä lapsiyrittäjänä ei tehnyt minusta yrittäjää, mutta antoi rutkasti hyviä muistoja ja tärkeitä elämänkokemuksia
Kolumni

Ko­lum­ni: Muutama kesä lap­si­yrit­tä­jä­nä ei tehnyt minusta yrit­tä­jää, mutta antoi rut­kas­ti hyviä muis­to­ja ja tär­kei­tä elä­män­ko­ke­muk­sia

07.07.2022 18:00
Tilaajille
Ihmiskunta on aina himoinnut tietoa – nyt sitä on tarjolla loputtomasti, ja se tekee meidät sairaiksi
Kolumni

Ih­mis­kun­ta on aina hi­moin­nut tietoa – nyt sitä on tar­jol­la lo­put­to­mas­ti, ja se tekee meidät sai­raik­si

20.06.2022 06:03 13
Tilaajille
Autoilijat eivät ole millään mittarilla teiden kunkkuja
Kolumni

Au­toi­li­jat eivät ole millään mit­ta­ril­la teiden kunk­ku­ja

12.05.2022 18:00 7
Tilaajille
Autokuume juuri nyt tuottaa tuskanhikeä
Kolumni

Au­to­kuu­me juuri nyt tuottaa tus­kan­hi­keä

11.05.2022 06:00 13
Tilaajille
Raksilan kampuksen prosessi asettuu Turun raitiotieratkaisun kanssa samalle erheiden aikajanalle
Kolumni

Rak­si­lan kam­puk­sen pro­ses­si asettuu Turun rai­tio­tie­rat­kai­sun kanssa samalle er­hei­den ai­ka­ja­nal­le

11.04.2022 07:00 42
Tilaajille
Vie mennessäs, tuo tullessas, sekoa siellä ollessas
Kolumni

Vie men­nes­säs, tuo tul­les­sas, sekoa siellä ol­les­sas

17.03.2022 20:00 2
Tilaajille
Vapaa tiedonvälitys vapaan kansan edellytys niin maailmalla kuin meillä: "Kuvittele jos meilläkin olisi media, joka ei toimi sananvapauden periaatteiden mukaan"
Kolumni

Vapaa tie­don­vä­li­tys vapaan kansan edel­ly­tys niin maail­mal­la kuin meillä: "Ku­vit­te­le jos meil­lä­kin olisi media, joka ei toimi sa­nan­va­pau­den pe­ri­aat­tei­den mukaan"

03.03.2022 19:09 13
Palatkaa keskinäiseen kalakisaan, Putin ja Lukašenka – jättäkää muut rauhaan
Kolumni

Pa­lat­kaa kes­ki­näi­seen ka­la­ki­saan, Putin ja Lu­ka­šen­ka – jät­tä­kää muut rauhaan

24.02.2022 20:00 3
Tilaajille
Pitääkö tässä vielä sotaa pelätä?
Kolumni

Pitääkö tässä vielä sotaa pelätä?

03.02.2022 20:01 31
Tilaajille
Sähkön hinnasta saadaan ruikuttaa lisää – kallis sähkö vetää kuluttajia sähköntuottajiksi
Kolumni

Sähkön hin­nas­ta saadaan rui­kut­taa lisää – kallis sähkö vetää ku­lut­ta­jia säh­kön­tuot­ta­jik­si

02.02.2022 06:00 9
Tilaajille
Maakunnan vai Oulun hyvinvointialue? Kiinnostus vaaleja kohtaan on hämmentävän vaisua niin poliitikkojen kuin äänestäjien keskuudessa
Kolumni

Maa­kun­nan vai Oulun hy­vin­voin­tia­lue? Kiin­nos­tus vaaleja kohtaan on häm­men­tä­vän vaisua niin po­lii­tik­ko­jen kuin ää­nes­tä­jien kes­kuu­des­sa

20.01.2022 20:00 2
Mauttoman huono käytös tuo poliitikolle julkisuutta
Kolumni

Maut­to­man huono käytös tuo po­lii­ti­kol­le jul­ki­suut­ta

11.10.2021 06:00 6
Tilaajille
Identiteettipolitiikka tuputtaa sorretun rooleja, karsinointia, joka ei tarjoa vapautusta
Kolumni

Iden­ti­teet­ti­po­li­tiik­ka tu­put­taa sor­re­tun roo­le­ja, kar­si­noin­tia, joka ei tarjoa va­pau­tus­ta

02.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Sotesta lankeaa iso lisälasku – "Veronmaksajista tuntuu yhä useammin, että heidät on vedetty kölin alta"
Kolumni

Sotesta lankeaa iso li­sä­las­ku – "Ve­ron­mak­sa­jis­ta tuntuu yhä useam­min, että heidät on vedetty kölin alta"

01.10.2021 18:00 10
Tilaajille
Tyrnävältä kulkisi sujuvasti fillarilla Tupoksen tai Kempeleen asemalle, ja pyörällä matka Oulun asemalta Peltolaan olisi helppo, kirjoittaa kolumnisti Aki Keisu
Kolumni

Tyr­nä­väl­tä kulkisi su­ju­vas­ti fil­la­ril­la Tu­pok­sen tai Kem­pe­leen ase­mal­le, ja pyö­räl­lä matka Oulun ase­mal­ta Pel­to­laan olisi helppo, kir­joit­taa ko­lum­nis­ti Aki Keisu

10.09.2021 14:00 5
Tilaajille
Ruokalähettipalvelujen kysyntä kasvaa räjähdysmäisesti – keskustan pitäisi mukautua muutokseen, kirjoittaa kolumnisti Iina Kuvaja
Kolumni

Ruo­ka­lä­het­ti­pal­ve­lu­jen kysyntä kasvaa rä­jäh­dys­mäi­ses­ti – kes­kus­tan pitäisi mu­kau­tua muu­tok­seen, kir­joit­taa ko­lum­nis­ti Iina Kuvaja

27.08.2021 18:00 6
Tilaajille
Suru ansaitsee arvostusta – Miksi surua ei näytetä avoimemmin?
Kolumni

Suru an­sait­see ar­vos­tus­ta – Miksi surua ei näytetä avoi­mem­min?

23.08.2021 06:00 6
Tilaajille
Koko elämä maitolasillisen ympärillä – Miksi maidonjuonnista on tullut niin iso synti?
Kolumni

Koko elämä mai­to­la­sil­li­sen ym­pä­ril­lä – Miksi mai­don­juon­nis­ta on tullut niin iso synti?

16.08.2021 06:00 26
Tilaajille