Kolumni
Kuukausi
Kolumni

Lai­ta­kau­pun­gin valot Pu­das­jär­vel­lä – naa­pu­ruu­den kun­niak­si kau­pun­gin­joh­ta­jat ja mer­kit­tä­vät luot­ta­mus­hen­ki­löt kävivät ihas­te­le­mas­sa Hir­vi­suol­la val­ta­tie 20 var­rel­la uutta ra­ja­tolp­paa

10.06.2021 18:00 2
Kolumni

Sähköä nyt tulee kum­min­kin aina töp­se­lis­tä

07.06.2021 06:00 2
Tilaajille
Kolumni

Ko­lum­ni: ”Älkää siis tulko väit­tä­mään, ettei yleis­ur­hei­lu kiin­nos­ta tai innosta suo­ma­lai­sia"

01.06.2021 07:17
Tilaajille

Viikon lo­puk­si: Tut­ki­mus­tie­to Suomen metsien eko­lo­gias­ta ei siirry käy­tän­töön

14.05.2021 12:00 5
Tilaajille
Vanhemmat
Kolumni

Ko­lum­ni: Raa­he­lai­set­kin kai­paa­vat sir­kus­hu­ve­ja ja pop­cor­nin kut­su­vaa tuoksua

07.05.2021 10:06 4
Tilaajille

Essee: Oudon kielen puo­lus­tus – kau­no­kir­jal­li­suu­den tai­teel­li­nen arvo kumpuaa siitä, miten oma­pe­räi­sel­lä tavalla asioita on il­mais­tu

02.05.2021 09:00
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Kärpät tylysti lau­lu­kuo­roon – vir­heis­tä kan­nat­taa nyt ottaa opiksi ja terävin kärki täytyy saada kuntoon

22.04.2021 22:20 46
Tilaajille
Kolumni

Ko­lum­ni: Juo­pu­nei­den kaap­paus­yri­tys päättyi parissa päi­väs­sä

21.04.2021 20:56 5
Tilaajille

Kat­sot­tua: Elämän lanka on hauras ja kallis – Pekka Ero­sel­le tuli mieleen oman lapsen syn­ty­mä­het­ket per­jan­tai-il­lan sak­sa­lais­elo­ku­vas­ta

26.03.2021 16:00
Tilaajille
Kolumni

Tieto, jopa viisaus kasvaa iän mukana, mutta se vaatii meiltä koko ajan valp­paut­ta ja huo­lel­lis­ta pun­nit­se­mis­ta

10.03.2021 06:00 4
Tilaajille
Kolumni

Kamelin selkä on kat­ken­nut jo kult­tuu­rin ken­täl­lä: useampi taiteen alan etu­jär­jes­tö perää oi­keuk­siaan poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa

21.02.2021 06:00 1
Tilaajille
Kolumni

Puu­ja­loil­la kohti Tokion kisoja

20.01.2021 07:00 1
Tilaajille
Kolumni

Jos luulet olevasi kuo­le­ma­ton, muista että se kuo­le­mat­to­muus loppuu joskus

10.01.2021 20:00 3
Tilaajille

Ko­lum­ni: Jä­te­tään "annus hor­ri­bi­lis" väliin

27.12.2020 20:09 1
Tilaajille

Ko­lum­ni: Kuka mahtuu Huuh­ka­jien EM-jouk­kuee­seen?

17.12.2020 21:30
Tilaajille
Kolumni

Poh­jois-Poh­jan­maal­la val­lit­se­va vas­tak­kain­aset­te­lu on aika nostaa kes­kus­te­luun

12.12.2020 18:00 59
Tilaajille
Kolumni

Kuolen 19. lo­ka­kuu­ta 2042, jos osun Ti­las­to­kes­kuk­sen kes­ki­ar­voon

15.11.2020 20:00
Tilaajille
Kolumni

Ko­lum­ni: Täy­si-ikäi­syys on tuonut kyp­syyt­tä – AC Oulu ei nouse tai kaadu yhteen ot­te­luun

23.10.2020 08:30
Tilaajille

Ko­lum­ni: Kiitos Kan­so­jen lii­gas­ta – Huuh­ka­jil­la riittää pa­nok­sia

13.10.2020 19:45
Tilaajille
Kolumni

Nuoret tar­vit­se­vat lisää tietoa työ­elä­män pe­li­sään­nöis­tä – "Kai­paa­ko nuori ki­peäs­ti oppia Ruotsin ku­nin­gas Kustaa Vaasan uu­dis­tuk­sis­ta 1500-lu­vul­la vai olisiko parempi kertoa laa­jem­min suo­ma­lai­ses­ta työ­lain­sää­dän­nös­tä?"

04.09.2020 20:01 5
Tilaajille