Esiselvitys: Po­lii­sin mukaan Oulun kau­pun­gin­joh­toa ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta

Kärpät: NHL-asian­tun­ti­ja Kärp­pien yl­lä­tys­han­kin­nas­ta: ”Hy­vä­kun­toi­nen Nick Ritchie on yli­voi­mai­nen pelaaja Suomen lii­gaan”

Ukrainan pakolaiset: Marian syn­ny­tys alkoi samana iltana kun tieto Oulun pak­ko­läh­dös­tä tuli

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kirkko ja uskonnot
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirk­kom­me on mennyt maal­lis­tu­mi­sen tiellä huo­les­tut­ta­van pit­käl­le

05:30 4
Kuukausi
Uusia rovasti- ja director cantus -arvonimiä annettiin Oulun hiippakunnassa

Uusia ro­vas­ti- ja di­rec­tor cantus -ar­vo­ni­miä an­net­tiin Oulun hiip­pa­kun­nas­sa

16.11.2023 15:06 4
Oulun tuomiokirkossa sytytetään kynttilöitä itsemurhan tehneiden muistoksi ensi viikon sunnuntaina

Oulun tuo­mio­kir­kos­sa sy­ty­te­tään kynt­ti­löi­tä it­se­mur­han teh­nei­den muis­tok­si ensi viikon sun­nun­tai­na

09.11.2023 13:32 1
Kirkkovaltuusto nuiji päätöksen: Oulun kirkollisveroprosentti ei muutu

Kirk­ko­val­tuus­to nuiji pää­tök­sen: Oulun kir­kol­lis­ve­ro­pro­sent­ti ei muutu

07.11.2023 22:33 2
Yli 150 vuotta vanhat kirkonkirjat kertovat naisten esiaviollisesta seksistä, mutta miehet eivät jääneet rysän päältä kiinni

Yli 150 vuotta vanhat kir­kon­kir­jat ker­to­vat naisten esi­aviol­li­ses­ta sek­sis­tä, mutta miehet eivät jääneet rysän päältä kiinni

05.11.2023 06:00 7
Tilaajille
Yli 100 kertaa arkkua kantanut Elisa Rasmusson tietää, millaista on haudata yksinäinen ihminen – Oulun kaupunki sai kesällä yllättävän tiedon vainajasta, joka oli jäänyt ilman hautausta

Yli 100 kertaa arkkua kan­ta­nut Elisa Ras­mus­son tietää, mil­lais­ta on haudata yk­si­näi­nen ihminen – Oulun kau­pun­ki sai kesällä yl­lät­tä­vän tiedon vai­na­jas­ta, joka oli jäänyt ilman hau­taus­ta

04.11.2023 06:00 12
Tilaajille
Hautausalan ammattilainen toivoo omaisten pysähtyvän hetkeksi miettimään vainajan toivetta
Mainos Arvo Kova Oy

Hau­taus­alan am­mat­ti­lai­nen toivoo omais­ten py­säh­ty­vän het­kek­si miet­ti­mään vai­na­jan toi­vet­ta

04.11.2023 06:00
Tänä vuonna sytytän kiireettömän kynttilän, vaikka pyhäinpäiväkin on tehostettu työelämän ehdoilla yhteen päivään
Kolumni

Tänä vuonna sytytän kii­reet­tö­män kynt­ti­län, vaikka py­häin­päi­vä­kin on te­hos­tet­tu työ­elä­män eh­doil­la yhteen päivään

03.11.2023 14:00 1
Tilaajille
Oulussa järjestetään viikonloppuna Palestiinaa tukevia mielenilmauksia – lauantain tapahtuman järjestää islamilainen yhdyskunta

Oulussa jär­jes­te­tään vii­kon­lop­pu­na Pa­les­tii­naa tukevia mie­len­il­mauk­sia – lauan­tain ta­pah­tu­man jär­jes­tää is­la­mi­lai­nen yh­dys­kun­ta

01.11.2023 15:35 10
Tilaajille
Intiön kappeli poistuu käytöstä peruskorjauksen vuoksi joulukuussa – luvassa muutoksia siunaustilaisuuksien järjestelyihin

Intiön kappeli poistuu käy­tös­tä pe­rus­kor­jauk­sen vuoksi jou­lu­kuus­sa – ­lu­vas­sa muu­tok­sia siu­naus­ti­lai­suuk­sien jär­jes­te­lyi­hin

31.10.2023 13:34 3
Jouluradio aloittaa keskiviikkona Oulussa ja soi loppiaiseen saakka

Jou­lu­ra­dio aloit­taa kes­ki­viik­ko­na Oulussa ja soi lop­piai­seen saakka

30.10.2023 15:28 9
Vanhemmat
Kirkko käynnistää kuulemismenettelyn naispappeuteen liittyvässä kiistassa

Kirkko käyn­nis­tää kuu­le­mis­me­net­te­lyn nais­pap­peu­teen liit­ty­väs­sä kiis­tas­sa

25.10.2023 12:30 11
Onko Oulu vieraanvarainen kaupunki? Näin vastasivat kaupungin keskustassa rauhan puolesta kävelleet

Onko Oulu vie­raan­va­rai­nen kau­pun­ki? Näin vas­ta­si­vat kau­pun­gin kes­kus­tas­sa rauhan puo­les­ta kä­vel­leet

24.10.2023 19:51 6
Tilaajille
Oululainen Satu Haapanen vietti kaksi vuotta Jerusalemissa ja näki, kuinka Israelista tuli levottomampi uuden hallituksen astuessa valtaan

Ou­lu­lai­nen Satu Haa­pa­nen vietti kaksi vuotta Je­ru­sa­le­mis­sa ja näki, kuinka Is­rae­lis­ta tuli le­vot­to­mam­pi uuden hal­li­tuk­sen as­tues­sa valtaan

21.10.2023 19:42 15
Tilaajille
Oulun tuomiokirkko kiinnosti remontista huolimatta – Viime kesän kävijämäärä ylitti koronavuosia edeltävän tason

Oulun tuo­mio­kirk­ko kiin­nos­ti re­mon­tis­ta huo­li­mat­ta – Viime kesän kä­vi­jä­mää­rä ylitti ko­ro­na­vuo­sia edel­tä­vän tason

20.10.2023 10:14
Piispa vihkii kahdeksan uutta pappia pyhäinpäivänä Oulun tuomiokirkossa

Piispa vihkii kah­dek­san uutta pappia py­häin­päi­vä­nä Oulun tuo­mio­kir­kos­sa

19.10.2023 15:18 2
Karjasillan uusi kirkkoherra rentoutuu kokouspäivän päätteeksi pumppaamalla rautaa – Tällainen mies on äänivyöryllä valittu Jaakko Tuisku

Kar­ja­sil­lan uusi kirk­ko­her­ra ren­tou­tuu ko­kous­päi­vän päät­teek­si pump­paa­mal­la rautaa – Täl­lai­nen mies on ää­ni­vyö­ryl­lä valittu Jaakko Tuisku

19.10.2023 06:00 19
Tilaajille
Tuiran kirkon pihalla saunottiin Asunnottomien yössä – saunavieras Sami: "Tämmöistä voisi olla useammin"

Tuiran kirkon pihalla sau­not­tiin Asun­not­to­mien yössä – sau­na­vie­ras Sami: "Täm­möis­tä voisi olla useam­min"

17.10.2023 21:10 10
Tilaajille
Oulussa kävellään rauhan ja vieraanvaraisuuden nimissä YK:n päivänä 24.10.

Oulussa kä­vel­lään rauhan ja vie­raan­va­rai­suu­den nimissä YK:n päivänä 24.10.

16.10.2023 12:45
Erja Oikarinen on Kempeleen seurakunnan uusi kirkkoherra – sai yli puolet vaalissa annetuista äänistä

Erja Oi­ka­ri­nen on Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan uusi kirk­ko­her­ra – sai yli puolet vaa­lis­sa an­ne­tuis­ta äänistä

15.10.2023 20:57 11