Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Kirkko ja uskonnot
Viikko
Diakonien jakaman talousavun määrä kasvoi kolmasosan – Avun tarve kovenee vielä enemmän: "Laajassa mitassa kirkon mahdollisuudet tukea ovat todella pienet"

Dia­ko­nien jakaman ta­lous­avun määrä kasvoi kol­mas­osan – Avun tarve kovenee vielä enem­män: "Laa­jas­sa mitassa kirkon mah­dol­li­suu­det tukea ovat todella pienet"

01.10.2022 18:30 5
Tilaajille
Oulun seurakunnat hakevat vaalitoimitsijoita seurakuntavaaleihin

Oulun seu­ra­kun­nat hakevat vaa­li­toi­mit­si­joi­ta seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin

29.09.2022 09:59
Viiden vuoden käsityö synnytti upean lopputuloksen – Suomen kaunein tukipilarikirkko avaa ovensa sunnuntaina Kempeleessä

Viiden vuoden käsityö syn­nyt­ti upean lop­pu­tu­lok­sen – Suomen kaunein tu­ki­pi­la­ri­kirk­ko avaa ovensa sun­nun­tai­na Kem­pe­lees­sä

28.09.2022 16:01 1
Tilaajille
Oulussa järjestetään keskiviikkona mielenilmaus Iranissa kuolleen Mahsa Aminin vuoksi – osallistujat voivat ottaa mukaansa huivin

Oulussa jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na mie­len­il­maus Ira­nis­sa kuol­leen Mahsa Aminin vuoksi – osal­lis­tu­jat voivat ottaa mu­kaan­sa huivin

27.09.2022 13:29 5
Kuukausi
Uskovaisten todistuspuheenvuoroja tipahtaa postiluukusta yli kahdelle miljoonalle kotitaloudelle – "Kaikki eivät huuda hallelujah tämän kohdalla"

Us­ko­vais­ten to­dis­tus­pu­heen­vuo­ro­ja ti­pah­taa pos­ti­luu­kus­ta yli kah­del­le mil­joo­nal­le ko­ti­ta­lou­del­le – "Kaikki eivät huuda hal­le­lu­jah tämän koh­dal­la"

24.09.2022 18:53 49
Tilaajille
Koillismaan rovastikunta yhdistyy Rovaniemeen – lääninrovastiksi Kuusamon kirkkoherra Taina Manninen

Koil­lis­maan ro­vas­ti­kun­ta yh­dis­tyy Ro­va­nie­meen – lää­nin­ro­vas­tik­si Kuu­sa­mon kirk­ko­her­ra Taina Man­ni­nen

22.09.2022 15:21
Tilaajille
Oulun seurakunnat tarjoavat aterioita ja aamupaloja työttömille ja vähävaraisille viikon jokaisena arkipäivänä

Oulun seu­ra­kun­nat tar­joa­vat ate­rioi­ta ja aa­mu­pa­lo­ja työt­tö­mil­le ja vä­hä­va­rai­sil­le viikon jo­kai­se­na ar­ki­päi­vä­nä

20.09.2022 11:00 5
Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoiset hiippakunnat yhteistyöhön – Venäjän ortodoksinen kirkko jätettiin ulkopuolelle

Suomen, Ruotsin ja Norjan poh­joi­set hiip­pa­kun­nat yh­teis­työ­hön – ­Ve­nä­jän or­to­dok­si­nen kirkko jä­tet­tiin ul­ko­puo­lel­le

16.09.2022 13:52 1
Oulun seurakuntayhtymä valitsi uuden kiinteistöjohtajan, nyt haetaan uutta viestintäjohtajaa

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä valitsi uuden kiin­teis­tö­joh­ta­jan, nyt haetaan uutta vies­tin­tä­joh­ta­jaa

14.09.2022 18:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ti­kir­kon seu­ra­kun­ta­vaa­lit – val­tuu­tet­tu­jen tulisi olla val­mii­ta edis­tä­mään me-hen­keä

13.09.2022 05:30 2
Tilaajille
Kauan kaivattu Rovaniemen krematorio otetaan käyttöön joulukuussa – helpottaa ruuhkia Oulun krematoriolla, jossa tehot on vedetty jo tappiin

Kauan kai­vat­tu Ro­va­nie­men kre­ma­to­rio otetaan käyt­töön jou­lu­kuus­sa – hel­pot­taa ruuhkia Oulun kre­ma­to­riol­la, jossa tehot on vedetty jo tappiin

11.09.2022 20:24 3
Tilaajille
Seurakuntavaaleissa valta keskittyy aktiivijäsenille – näinä päivinä viimeisteltävät ehdokaslistat ovat sekoitus politiikkaa ja hengellistä oppia

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa valta kes­kit­tyy ak­tii­vi­jä­se­nil­le – näinä päivinä vii­meis­tel­tä­vät eh­do­kas­lis­tat ovat se­koi­tus po­li­tiik­kaa ja hen­gel­lis­tä oppia

11.09.2022 18:30 6
Tilaajille
"Armeija-aika sai toden tunnun" – kutsuntoihinsa valmistautuva ylikiiminkiläinen Eevert Nikula uskoo ikäluokkansa näkevän puolustusvalmiuden entistä tärkeämpänä

"Ar­mei­ja-ai­ka sai toden tunnun" – ­kut­sun­toi­hin­sa val­mis­tau­tu­va yli­kii­min­ki­läi­nen Eevert Nikula uskoo ikä­luok­kan­sa näkevän puo­lus­tus­val­miu­den entistä tär­keäm­pä­nä

10.09.2022 13:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirkko ja seu­ra­kun­nal­li­nen toi­min­ta on oleel­li­nen ja vält­tä­mä­tön osa yh­teis­kun­taa

09.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Haukiputaan kirkon alla olevat haudat säilyneet harvinaisen hyvin – kirkon hautamuseo avautuu yleisölle syyskuussa

Hau­ki­pu­taan kirkon alla olevat haudat säi­ly­neet har­vi­nai­sen hyvin – kirkon hau­ta­mu­seo avautuu ylei­söl­le syys­kuus­sa

08.09.2022 12:35 3
Vanhemmat
Oulun seurakuntavaalien videota syytetään puolueellisuudesta, ryhmät esillä epäsuhtaisesti: "En pidä neutraalina"

Oulun seu­ra­kun­ta­vaa­lien videota syy­te­tään puo­lueel­li­suu­des­ta, ryhmät esillä epä­suh­tai­ses­ti: "En pidä neut­raa­li­na"

01.09.2022 18:30 12
Tilaajille
Kempeleen seurakunta järjestää sunnuntaina hartaushetken, jolla surraan onnettomuudessa menehtynyttä pientä lasta

Kem­pe­leen seu­ra­kun­ta jär­jes­tää sun­nun­tai­na har­taus­het­ken, jolla surraan on­net­to­muu­des­sa me­neh­ty­nyt­tä pientä lasta

26.08.2022 13:34
Syksyn seurakuntavaalien ehdokasasettelu on käynnissä – Oulussa ehdokkaiksi toivotaan eri-ikäisiä ja eri tavoin ajattelevia oululaisia

Syksyn seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­aset­te­lu on käyn­nis­sä – Oulussa eh­dok­kaik­si toi­vo­taan eri-ikäi­siä ja eri tavoin ajat­te­le­via ou­lu­lai­sia

22.08.2022 11:14 4
Salman Rushdien puukotus avaa ikävän näkymän eteenpäin
Pääkirjoitus

Salman Rush­dien puu­ko­tus avaa ikävän näkymän eteen­päin

15.08.2022 20:00 4
Tilaajille
Pellolaisten oma pappi ei jää pappeudesta eläkkeelle

Pel­lo­lais­ten oma pappi ei jää pap­peu­des­ta eläk­keel­le

15.08.2022 19:00
Tilaajille