Kiina
Kuukausi
Kiina lähetti avaruuteen viimeisen Beidou-satelliitin sarjassa amerikkalaisen GPS-järjestelmän korvaajia

Kiina lähetti ava­ruu­teen vii­mei­sen Bei­dou-sa­tel­lii­tin sar­jas­sa ame­rik­ka­lai­sen GPS-jär­jes­tel­män kor­vaa­jia

23.06.2020 12:50 0
Pääkirjoitus: Taantuma järisyttää Kiinaa – yhtiöt voivat siirtää tuotantoa takaisin kotimaihin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Taan­tu­ma jä­ri­syt­tää Kiinaa – yhtiöt voivat siirtää tuo­tan­toa ta­kai­sin ko­ti­mai­hin

21.06.2020 20:01 1
Tilaajille
Intian ja Kiinan rajakiista leimahti veriseksi  – paikallismedioiden mukaan 20 intialaissotilasta piestiin kuoliaaksi

Intian ja Kiinan ra­ja­kiis­ta lei­mah­ti ve­ri­sek­si – pai­kal­lis­me­dioi­den mukaan 20 in­tia­lais­so­ti­las­ta pies­tiin kuo­liaak­si

17.06.2020 16:28 0
Koronavirustartuntojen määrä kasvaa taas Kiinassa   Peking on sulkenut joitain alueita ja kieltänyt hääjuhlia

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrä kasvaa taas Kii­nas­sa   Peking on sul­ke­nut joitain alueita ja kiel­tä­nyt hää­juh­lia

16.06.2020 11:54 0
Viranomaiset Pekingissä: Kaupungin koronavirustilanne on erittäin vakava – jo toista sataa toreihin kytköksissä olevaa koronatartuntaa

Vi­ran­omai­set Pe­kin­gis­sä: Kau­pun­gin ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on erit­täin vakava – jo toista sataa to­rei­hin kyt­kök­sis­sä olevaa ko­ro­na­tar­tun­taa

16.06.2020 08:06 2
Kiinassa kymmeniä uusia koronatartuntoja, toista aaltoa pelätään – tartuntoja havaittu sunnuntaina eniten sitten huhtikuun

Kii­nas­sa kym­me­niä uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja, toista aaltoa pe­lä­tään – tar­tun­to­ja ha­vait­tu sun­nun­tai­na eniten sitten huh­ti­kuun

14.06.2020 09:06 1

Öl­jy­rek­ka räjähti Kii­nas­sa, tois­ta­kym­men­tä kuoli ja yli 160 louk­kaan­tui

13.06.2020 23:15
Amerikkalaistutkimus: Koronavirus saattoi levitä Kiinassa jo viime vuoden elokuussa

Ame­rik­ka­lais­tut­ki­mus: Ko­ro­na­vi­rus saattoi levitä Kii­nas­sa jo viime vuoden elo­kuus­sa

09.06.2020 11:25 0
Supervaltojen kotiinpäin veto uhkaa koronarokotteiden jakoa – EU tähtää tasapuolisuuteen, mutta Kiinaa ja Yhdysvaltoja kiinnostaa valtapolitiikka

Su­per­val­to­jen ko­tiin­päin veto uhkaa ko­ro­na­ro­kot­tei­den jakoa – EU tähtää ta­sa­puo­li­suu­teen, mutta Kiinaa ja Yh­dys­val­to­ja kiin­nos­taa val­ta­po­li­tiik­ka

03.06.2020 07:00 0
Vanhemmat
Hongkongia nimellisesti johtava Carrie Lam tekee mitä Kiina käskee

Hong­kon­gia ni­mel­li­ses­ti johtava Carrie Lam tekee mitä Kiina käskee

31.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Kiinan kansankongressissa yksi kansanedustaja uskalsi äänestää Hongkongin turvallisuuslakia vastaan – kuka hän oli?

Kiinan kan­san­kong­res­sis­sa yksi kan­san­edus­ta­ja uskalsi ää­nes­tää Hong­kon­gin tur­val­li­suus­la­kia vastaan – kuka hän oli?

29.05.2020 17:03 0
Kiinan kansankongressi hyväksyi Hongkongin turvallisuuslain – Yhdysvallat uhkaa taloudellisilla seurauksilla

Kiinan kan­san­kong­res­si hy­väk­syi Hong­kon­gin tur­val­li­suus­lain – Yh­dys­val­lat uhkaa ta­lou­del­li­sil­la seu­rauk­sil­la

28.05.2020 16:34 0
"Jos tämä toteutuu, se on Hongkongin loppu" – Kiina säätää Hongkongiin uudet turvallisuuslait, joiden pelätään kaventavan alueen autonomiaa

"Jos tämä to­teu­tuu, se on Hong­kon­gin loppu" – Kiina säätää Hong­kon­giin uudet tur­val­li­suus­lait, joiden pe­lä­tään ka­ven­ta­van alueen au­to­no­miaa

22.05.2020 12:36 0
Kiinassa puolue-eliitti kokoontuu tavallista lyhyempään vuosikokoukseensa – aiheena massatyöttömyydestä selviäminen

Kii­nas­sa puo­lue-eliit­ti ko­koon­tuu ta­val­lis­ta ly­hyem­pään vuo­si­ko­kouk­seen­sa – aiheena mas­sa­työt­tö­myy­des­tä sel­viä­mi­nen

22.05.2020 06:30 0
WHO:n pääjohtaja lupaa puolueettoman tutkimuksen siitä, miten järjestö reagoi koronapandemiaan

WHO:n pää­joh­ta­ja lupaa puo­lueet­to­man tut­ki­muk­sen siitä, miten jär­jes­tö reagoi ko­ro­na­pan­de­miaan

18.05.2020 17:24 0
Wuhan aloitti joukkotestaukset – viikko sitten pandemian syntypaikassa löytyi uusien tartuntojen rykelmä

Wuhan aloitti jouk­ko­tes­tauk­set – viikko sitten pan­de­mian syn­ty­pai­kas­sa löytyi uusien tar­tun­to­jen rykelmä

17.05.2020 23:27 1