Kaavoitus: Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta työ­paik­ka-aluet­ta

Sää: Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

Luitko jo tämän: Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Kevyen liikenteen väylä
Viimeisin 4 tuntia
Punainen polkupyöräbaana Raksilasta Hiukkavaaraan etenee vaiheittain – Oulujoen yli rakennetaan uusi kevyen liikenteen silta mutta ei ihan heti

Pu­nai­nen pol­ku­pyö­rä­baa­na Rak­si­las­ta Hiuk­ka­vaa­raan etenee vai­heit­tain – Ou­lu­joen yli ra­ken­ne­taan uusi kevyen lii­ken­teen silta mutta ei ihan heti

05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­pot­ku­lau­ta on vanhan kek­sin­tö, mutta emme ole vie­lä­kään mi­ten­kään va­rau­tu­neet on­net­to­muuk­sien varalle

06.03.2023 05:30 2
Tilaajille
Ouluntulliin alikäytävä kevyelle liikenteelle – uudet järjestelyt yhdistävät Oulun ja Kempeleen jalankulku- ja pyöräilyväylät

Ou­lun­tul­liin ali­käy­tä­vä ke­vyel­le lii­ken­teel­le – uudet jär­jes­te­lyt yh­dis­tä­vät Oulun ja Kem­pe­leen ja­lan­kul­ku- ja pyö­räi­ly­väy­lät

20.02.2023 20:12 18
Tilaajille
Pyörämatka Koitelista Huttukylään päin on turvaton, mutta uusi kevyen liikenteen väylä maantien varrelle on suunnitteilla

Pyö­rä­mat­ka Koi­te­lis­ta Hut­tu­ky­lään päin on tur­va­ton, mutta uusi kevyen lii­ken­teen väylä maan­tien var­rel­le on suun­nit­teil­la

24.01.2023 19:31 7
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kou­lu­lai­set ovat vaa­ras­sa Maik­ku­lan baa­nal­la – kau­pun­ki ei toi­veis­ta huo­li­mat­ta halua lisätä lii­ken­ne­merk­ke­jä

18.12.2022 20:00 45
Tilaajille
Kembaana Hollihaasta Limingantulliin on avattu – väistämisvelvollisuuksissa merkittäviä muutoksia

Kem­baa­na Hol­li­haas­ta Li­min­gan­tul­liin on avattu – väis­tä­mis­vel­vol­li­suuk­sis­sa mer­kit­tä­viä muu­tok­sia

25.11.2022 16:00 36
Pyörätie Tupokseen, kylätie Rauhionojalle, Murtoon levennetty piennar? Kuntalaiset ideoivat, miten jalankulkua ja pyöräilyä olisi Tyrnävällä kehitettävä

Pyö­rä­tie Tu­pok­seen, kylätie Rau­hio­no­jal­le, Murtoon le­ven­net­ty pien­nar? Kun­ta­lai­set ideoi­vat, miten ja­lan­kul­kua ja pyö­räi­lyä olisi Tyr­nä­väl­lä ke­hi­tet­tä­vä

19.11.2022 16:10
Tilaajille
Nämä ovat viisi Oulun vaarallisinta risteystä – "Ei kannata olettaa, että autoilija noudattaa aina liikennesääntöjä"

Nämä ovat viisi Oulun vaa­ral­li­sin­ta ris­teys­tä – "Ei kannata olet­taa, että au­toi­li­ja nou­dat­taa aina lii­ken­ne­sään­tö­jä"

18.09.2022 16:55 158
Tilaajille
Vanha Kaleva: Yksinäiset koululaiset vaarassa harhautua tinnerin haistelijoiksi

Vanha Kaleva: Yk­si­näi­set kou­lu­lai­set vaa­ras­sa har­hau­tua tin­ne­rin hais­te­li­joik­si

11.08.2022 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­lau­to­jen se­ka­mels­ka – säännöt ovat vält­tä­mät­tö­mät sekä lau­doil­la aja­mi­seen että niiden py­sä­köi­mi­seen

11.05.2022 05:00 7
Tilaajille
Jalankulku- ja pyöräilyväylää ryhdytään suunnittelemaan Koitelin ja Huttukylän välille

Ja­lan­kul­ku- ja pyö­räi­ly­väy­lää ryh­dy­tään suun­nit­te­le­maan Koi­te­lin ja Hut­tu­ky­län välille

05.04.2022 09:54 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuu­si­saa­ren ta­pah­tu­mien ajaksi tar­vi­taan laa­du­kas kier­to­reit­ti

28.07.2021 07:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­va­por­va­rin siltoja ei saa Kuu­si­saa­ren koh­dal­ta sulkea

20.07.2021 05:30 4
Tilaajille
Oulun ja Kiimingin välisillä pyöräilyn ja jalankulun väylillä tehdään heinäkuussa päällystystöitä

Oulun ja Kii­min­gin vä­li­sil­lä pyö­räi­lyn ja ja­lan­ku­lun väy­lil­lä tehdään hei­nä­kuus­sa pääl­lys­tys­töi­tä

30.06.2021 15:31 2
Kaukolämpötyömaa sulkee kevyen liikenteen väylän Peltolassa

Kau­ko­läm­pö­työ­maa sulkee kevyen lii­ken­teen väylän Pel­to­las­sa

23.09.2020 14:22
Sähkömopot ilmestyivät teille, mutta niiden säännöt eivät ole itsestään selviä – kysyimme asiantuntijalta, missä ja miten niillä saa ajaa

Säh­kö­mo­pot il­mes­tyi­vät teille, mutta niiden säännöt eivät ole it­ses­tään selviä – ky­syim­me asian­tun­ti­jal­ta, missä ja miten niillä saa ajaa

28.07.2020 15:46 1
Tilaajille