Kestävä kehitys
Maapallo ei kestä tuhlailevaa elämäntapaa – "Haluammeko, että kaupat ovat pullollaantavaraa, joiden elinkaari on surkean lyhyt ja jotka on tuotettu ympäristöä ja työntekijöitä riistäen"
Kolumni Risto Kalliorinne

Maa­pal­lo ei kestä tuh­lai­le­vaa elä­män­ta­paa – "Ha­luam­me­ko, että kaupat ovat pul­lol­laan­ta­va­raa, joiden elin­kaa­ri on surkean lyhyt ja jotka on tuo­tet­tu ym­pä­ris­töä ja työn­te­ki­jöi­tä riis­täen"

13.06.2020 12:00 3
Tilaajille
Puheenvuoro: Kriisistä ulos kestävämmin eväin – meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä uudesta normaalista parempi

Pu­heen­vuo­ro: Krii­sis­tä ulos kes­tä­väm­min eväin – meillä on ai­nut­laa­tui­nen mah­dol­li­suus tehdä uudesta nor­maa­lis­ta parempi

16.05.2020 08:00 0
Tilaajille