Keskusta
Viimeisin tunti
Näkökulma: Paine Annika Saarikon saamiseksi keskustan puheenjohtajakisaan kasvaa – kieltäytyminen alkaa olla vaikeaa

Nä­kö­kul­ma: Paine Annika Saa­ri­kon saa­mi­sek­si kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan kasvaa – kiel­täy­ty­mi­nen alkaa olla vaikeaa

08:05 12
Kuukausi ja vanhemmat
IL-kysely: Keskustan vaikuttajat haluavat puolueensa istuvan Marinin hallituksessa

IL-ky­se­ly: Kes­kus­tan vai­kut­ta­jat ha­lua­vat puo­lueen­sa istuvan Marinin hal­li­tuk­ses­sa

24.06.2020 09:12 3
Syksyllä jännätään varapuheenjohtajien kilvoittelua – sdp:llä kiihkeä palikoiden asettelu maakunnissa

Syk­syl­lä jän­nä­tään va­ra­pu­heen­joh­ta­jien kil­voit­te­lua – sdp:llä kiihkeä pa­li­koi­den aset­te­lu maa­kun­nis­sa

22.06.2020 19:00 0
STT:n saamat asiakirjat: Tekir antoi joulukuussa viestintäkonsultointia Kulmunin Instagram-kohuun liittyen ja valtiovarainministeriö maksoi laskun

STT:n saamat asia­kir­jat: Tekir antoi jou­lu­kuus­sa vies­tin­tä­kon­sul­toin­tia Kul­mu­nin Ins­ta­gram-ko­huun liit­tyen ja val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö maksoi laskun

18.06.2020 19:26 12
Soinin MTV:llä tekemä juhannusehdotus: Mammuttimainen maalaisliitto takaisin – näin vastaa keskustan puoluesihteeri

Soinin MTV:llä tekemä ju­han­nu­seh­do­tus: Mam­mut­ti­mai­nen maa­lais­liit­to ta­kai­sin – näin vastaa kes­kus­tan puo­lue­sih­tee­ri

18.06.2020 14:52 15
Katri Kulmuni kertoo keskustan tupaillassa menettäneensä yöunensa kohun seurauksena: "On ollut rankkaa"

Katri Kulmuni kertoo kes­kus­tan tu­pa­il­las­sa me­net­tä­neen­sä yö­unen­sa kohun seu­rauk­se­na: "On ollut rank­kaa"

12.06.2020 11:59 8
Tilaajille
Ministeriö haluaa lisätietoja Kulmunin kohuvalmennuksen hankinnasta – mutta ei Kulmunilta tai Tekiriltä

Mi­nis­te­riö haluaa li­sä­tie­to­ja Kul­mu­nin ko­hu­val­men­nuk­sen han­kin­nas­ta – mutta ei Kul­mu­nil­ta tai Te­ki­ril­tä

11.06.2020 19:42 3
Näkökulma: Vastentahtoinen Vanhanen ja vallan ytimessä roikkuva Kulmuni – puheenjohtajalla on kiire profiloitua ennen puoluekokousta

Nä­kö­kul­ma: Vas­ten­tah­toi­nen Van­ha­nen ja vallan yti­mes­sä roik­ku­va Kulmuni – pu­heen­joh­ta­jal­la on kiire pro­fi­loi­tua ennen puo­lue­ko­kous­ta

10.06.2020 18:00 3
Keskusta valitsi Anu Vehviläisen eduskunnan puhemiesehdokkaaksi – varsinainen vaali tiistaina

Kes­kus­ta valitsi Anu Veh­vi­läi­sen edus­kun­nan pu­he­mies­eh­dok­kaak­si – var­si­nai­nen vaali tiis­tai­na

08.06.2020 18:44 0
Pääkirjoitus: Matti Vanhasen loikka valtakunnan kakkospaikalta ministeriksi lientää keskustan tuskaa, mutta hallituksen suuria sisäisiä jännitteitä se ei pura
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Matti Van­ha­sen loikka val­ta­kun­nan kak­kos­pai­kal­ta mi­nis­te­rik­si lientää kes­kus­tan tuskaa, mutta hal­li­tuk­sen suuria si­säi­siä jän­nit­tei­tä se ei pura

08.06.2020 16:30 8
Tilaajille
Näkökulma: Keskusta saa Vanhasesta kovan luun hallitukseen: "Ei mene hattu kourassa toimimaan hallituksen juniorijäsenten kanssa"

Nä­kö­kul­ma: Kes­kus­ta saa Van­ha­ses­ta kovan luun hal­li­tuk­seen: "Ei mene hattu kou­ras­sa toi­mi­maan hal­li­tuk­sen ju­nio­ri­jä­sen­ten kanssa"

08.06.2020 12:26 2
Eduskunta saattaa valita uuden puhemiehen jo huomenna – keskusta valitsee ehdokkaan

Edus­kun­ta saattaa valita uuden pu­he­mie­hen jo huo­men­na – kes­kus­ta va­lit­see eh­dok­kaan

08.06.2020 11:24 0
"Olen syvästi pahoillani" – Kulmunille koulutuksia järjestänyt Kari Jääskeläinen pyysi anteeksi

"Olen syvästi pa­hoil­la­ni" – Kul­mu­nil­le kou­lu­tuk­sia jär­jes­tä­nyt Kari Jääs­ke­läi­nen pyysi an­teek­si

08.06.2020 10:20 13
Keskustalaiset kokoontuvat tänä aamuna Helsingissä valitsemaan uutta valtiovarainministeriä perjantaina eronneen Katri Kulmunin tilalle

Kes­kus­ta­lai­set ko­koon­tu­vat tänä aamuna Hel­sin­gis­sä va­lit­se­maan uutta val­tio­va­rain­mi­nis­te­riä per­jan­tai­na eron­neen Katri Kul­mu­nin tilalle

08.06.2020 08:17 2
Annika Saarikko haluaa valtiovarainministeriksi "vakauttavaa voimaa ja vankkaa kokemusta", palaa itse ministeriksi syksyllä – Matti Vanhasta houkutellaan tehtävään

Annika Saa­rik­ko haluaa val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si "va­kaut­ta­vaa voimaa ja vankkaa ko­ke­mus­ta", palaa itse mi­nis­te­rik­si syk­syl­lä – Matti Van­has­ta hou­ku­tel­laan teh­tä­vään

07.06.2020 21:24 12
Katri Kulmuni tyrmää spekulaatiot keskustan lähtöaikeista – "Keskusta jatkaa hallituksessa"

Katri Kulmuni tyrmää spe­ku­laa­tiot kes­kus­tan läh­tö­ai­keis­ta – "Kes­kus­ta jatkaa hal­li­tuk­ses­sa"

07.06.2020 14:16 18
Keskustan johto kokoontuu maanantaina Helsingissä päättämään ehdokkaastaan uudeksi valtiovarainministeriksi Kulmunin tilalle

Kes­kus­tan johto ko­koon­tuu maa­nan­tai­na Hel­sin­gis­sä päät­tä­mään eh­dok­kaas­taan uudeksi val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si Kul­mu­nin tilalle

06.06.2020 22:04 16
Katri Kulmuni vakuuttaa pyrkivänsä jatkokaudelle Oulun puoluekokouksessa – ”Puoluekokousväki on antanut minulle luottamuksen ja vain se voi ottaa sen minulta pois”

Katri Kulmuni va­kuut­taa pyr­ki­vän­sä jat­ko­kau­del­le Oulun puo­lue­ko­kouk­ses­sa – ”Puo­lue­ko­kous­vä­ki on antanut minulle luot­ta­muk­sen ja vain se voi ottaa sen minulta pois”

06.06.2020 15:22 10
Näkökulma: Kulmunilta taas yllätysveto, haluaa Iltalehden mukaan jatkaa keskustan puheenjohtajana – valtiovarainministerin valinta lykkääntyy

Nä­kö­kul­ma: Kul­mu­nil­ta taas yl­lä­tys­ve­to, haluaa Il­ta­leh­den mukaan jatkaa kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­na – val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin valinta lyk­kään­tyy

06.06.2020 14:23 3
Väyrysen mielestä keskustaväen pitäisi maksaa Kulmunin esiintymiskoulutukset – ”Olen omalta osaltani valmis siihen tuntuvalla summalla osallistumaan”

Väy­ry­sen mie­les­tä kes­kus­ta­väen pitäisi maksaa Kul­mu­nin esiin­ty­mis­kou­lu­tuk­set – ”Olen omalta osal­ta­ni valmis siihen tun­tu­val­la sum­mal­la osal­lis­tu­maan”

06.06.2020 14:12 9