Kaupunkisuunnittelu
Kuukausi ja vanhemmat
Mielipide Arja Vasala

Met­sä­lä­hiöt ja yli­opis­to – har­ki­tus­ti suun­ni­tel­tua väl­jyyt­tä

18.05.2020 07:00 5
Mielipide Miina-Anniina Heiskanen, Joni Ollikainen

Kes­kus­ta­kam­pus tehdään tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le – in­ves­toin­ti pal­ve­lee sekä Oulun yli­opis­toa että Oulun kau­pun­kia

16.05.2020 08:00 23
Mielipide Jari Laru

Rak­si­laan wow-kam­pus – kun­ta­päät­tä­jä­nä en kykene nä­ke­mään, mistä löy­ty­vät tar­vit­ta­vat re­surs­sit kaiken tämän ra­ken­ta­mi­seen?

15.05.2020 06:30 4
Mielipide Veikko Heikkinen

Yli­opis­ton muut­to­ai­keet pe­rus­teet­to­mia – Oulun kau­pun­gin kes­kus­tan elä­vöit­tä­mi­nen ei ole millään tavalla yli­opis­ton tehtävä

13.05.2020 07:00 7
Yhdystornin kortteliin Oulun ydinkeskustaan halutaan täydennysrakentamista

Yh­dys­tor­nin kort­te­liin Oulun ydin­kes­kus­taan ha­lu­taan täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta

12.05.2020 14:14 3