Kaupungistuminen
Muuttuuko kaupungistumisen suunta? – Urbaanin elämäntavan arvostus on sidoksissa suurten kaupunkien mahdollisuuksiin.
Kolumni Sami Moisio

Muut­tuu­ko kau­pun­gis­tu­mi­sen suunta? – Ur­baa­nin elä­män­ta­van ar­vos­tus on si­dok­sis­sa suurten kau­pun­kien mah­dol­li­suuk­siin.

20.05.2020 08:00 1