Katri Kulmuni
Kuukausi ja vanhemmat
STT:n saamat asiakirjat: Tekir antoi joulukuussa viestintäkonsultointia Kulmunin Instagram-kohuun liittyen ja valtiovarainministeriö maksoi laskun

STT:n saamat asia­kir­jat: Tekir antoi jou­lu­kuus­sa vies­tin­tä­kon­sul­toin­tia Kul­mu­nin Ins­ta­gram-ko­huun liit­tyen ja val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö maksoi laskun

18.06.2020 19:26 12
Katri Kulmunin kohukoulutukset johtamassa jatkotoimenpiteisiin – Ministeriö: erityisavustaja Jääskeläinen ohjasi hankintoja vahvasti

Katri Kul­mu­nin ko­hu­kou­lu­tuk­set joh­ta­mas­sa jat­ko­toi­men­pi­tei­siin – Mi­nis­te­riö: eri­tyis­avus­ta­ja Jääs­ke­läi­nen ohjasi han­kin­to­ja vah­vas­ti

16.06.2020 12:35 28
Kulmuni varmisti jatkohalunsa, Kurvinen keskittyy nyt ryhmäjohtajan töihin

Kulmuni var­mis­ti jat­ko­ha­lun­sa, Kur­vi­nen kes­kit­tyy nyt ryh­mä­joh­ta­jan töihin

13.06.2020 17:36 2
Kulmuni ei kerro, aikooko palata hallitukseen, jos saa jatkaa puheenjohtajana

Kulmuni ei kerro, aikooko palata hal­li­tuk­seen, jos saa jatkaa pu­heen­joh­ta­ja­na

13.06.2020 16:02 6
Katri Kulmuni purki tuntojaan koulutuskohun jälkeen: "Tämä on ollut kokemus, jollaista en toivoisi pahimmalle vihamiehellenikään" – Vahvisti hakevansa jatkoa keskustan puheenjohtajana

Katri Kulmuni purki tun­to­jaan kou­lu­tus­ko­hun jäl­keen: "Tämä on ollut ko­ke­mus, jol­lais­ta en toi­voi­si pa­him­mal­le vi­ha­mie­hel­le­ni­kään" – Vah­vis­ti ha­ke­van­sa jatkoa kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­na

13.06.2020 11:01 4
Katri Kulmuni on huolissaan, miten julkisuusmylläkät vaikuttavat nuorten haluun lähteä politiikkaan – "Onko kaikki tämän arvoista?"

Katri Kulmuni on huo­lis­saan, miten jul­ki­suus­myl­lä­kät vai­kut­ta­vat nuorten haluun lähteä po­li­tiik­kaan – "Onko kaikki tämän ar­vois­ta?"

13.06.2020 10:37 4
Katri Kulmuni kertoo keskustan tupaillassa menettäneensä yöunensa kohun seurauksena: "On ollut rankkaa"

Katri Kulmuni kertoo kes­kus­tan tu­pa­il­las­sa me­net­tä­neen­sä yö­unen­sa kohun seu­rauk­se­na: "On ollut rank­kaa"

12.06.2020 11:59 8
Tilaajille
Marin oli toivonut Vanhasesta pääministerin sijaista: "Selkeyttää tilannetta, että hän edustaa keskustaa viisikossa hallituksen asioissa"

Marin oli toi­vo­nut Van­ha­ses­ta pää­mi­nis­te­rin si­jais­ta: "Sel­keyt­tää ti­lan­net­ta, että hän edustaa kes­kus­taa vii­si­kos­sa hal­li­tuk­sen asiois­sa"

09.06.2020 11:13 10
Presidentti nimitti Matti Vanhasen valtiovarainministeriksi – Edeltäjä Katri Kulmuni vapautettiin samalla tehtävästä

Pre­si­dent­ti nimitti Matti Van­ha­sen val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si – Edel­tä­jä Katri Kulmuni va­pau­tet­tiin samalla teh­tä­väs­tä

09.06.2020 09:37 0
Pääkirjoitus: Matti Vanhasen loikka valtakunnan kakkospaikalta ministeriksi lientää keskustan tuskaa, mutta hallituksen suuria sisäisiä jännitteitä se ei pura
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Matti Van­ha­sen loikka val­ta­kun­nan kak­kos­pai­kal­ta mi­nis­te­rik­si lientää kes­kus­tan tuskaa, mutta hal­li­tuk­sen suuria si­säi­siä jän­nit­tei­tä se ei pura

08.06.2020 16:30 8
Tilaajille
Matti Vanhanen on Keskustan valinta uudeksi valtiovarainministeriksi: "En aio pyrkiä pääminiterin sijaiseksi enkä viisikon jäseneksi"

Matti Van­ha­nen on Kes­kus­tan valinta uudeksi val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si: "En aio pyrkiä pää­mi­ni­te­rin si­jai­sek­si enkä vii­si­kon jä­se­nek­si"

08.06.2020 11:57 0
Katri Kulmunin shokkiero jättää keskustalle kaksi vuorokautta aikaa valita uusi valtiovarainministeri, esiin nousevat konkarinimet – katso koostejuttu Kulmunin erosta

Katri Kul­mu­nin shok­ki­ero jättää kes­kus­tal­le kaksi vuo­ro­kaut­ta aikaa valita uusi val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri, esiin nou­se­vat kon­ka­ri­ni­met – katso koos­te­jut­tu Kul­mu­nin erosta

05.06.2020 23:17 14
Näin puoluetoverit ja ministerit kiittelivät eronnutta Katri Kulmunia – Kantoiko Kulmuni erotessaan jopa liikaa vastuuta, osa kollegoista pohtii

Näin puo­lue­to­ve­rit ja mi­nis­te­rit kiit­te­li­vät eron­nut­ta Katri Kul­mu­nia – Kan­toi­ko Kulmuni ero­tes­saan jopa liikaa vas­tuu­ta, osa kol­le­gois­ta pohtii

05.06.2020 21:54 5
”Katri kantoi vastuun koko ministerin painollaan, mutta kyllä tämä aika kohtuuttomalta tuntuu” – Kulmunin eropäätös tuli yllätyksenä keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtajalle

”Katri kantoi vastuun koko mi­nis­te­rin pai­nol­laan, mutta kyllä tämä aika koh­tuut­to­mal­ta tuntuu” – Kul­mu­nin ero­pää­tös tuli yl­lä­tyk­se­nä kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin pu­heen­joh­ta­jal­le

05.06.2020 21:14 2
Tilaajille
Näkökulma: Kulmuni kitki, itki ja erosi – keskustan puheenjohtaja vaihtuu viimeistään syksyn puoluekokouksessa

Nä­kö­kul­ma: Kulmuni kitki, itki ja erosi – kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja vaihtuu vii­meis­tään syksyn puo­lue­ko­kouk­ses­sa

05.06.2020 20:05 13
Keskustakonkari Sirkka-Liisa Anttila: Ministerien avustajien osaamisen taso ja vastuullisuus on nyt arvioitava tarkasti

Kes­kus­ta­kon­ka­ri Sirk­ka-Lii­sa Ant­ti­la: Mi­nis­te­rien avus­ta­jien osaa­mi­sen taso ja vas­tuul­li­suus on nyt ar­vioi­ta­va tar­kas­ti

05.06.2020 20:04 5
”Nyt täytyy haukkoa happea” – Keskustan Markus Lohi piti Kulmunin päätöstä erota valtiovarainministerin työstään pysäyttävänä

”Nyt täytyy haukkoa happea” – Kes­kus­tan Markus Lohi piti Kul­mu­nin pää­tös­tä erota val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin työs­tään py­säyt­tä­vä­nä

05.06.2020 19:17 3
Tilaajille
Keskusta ajautui niin pahaan kriisiin, että Saarikkoa tarvitaan apuun
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta ajautui niin pahaan krii­siin, että Saa­rik­koa tar­vi­taan apuun

05.06.2020 18:00 12
Tilaajille
Mika Lintilä: Kulmunin ero oli täysi yllätys, puolue kuuli vasta juuri ennen ilmoitusta – "Tilanne eskaloitui ja kriisiytyi äkkiä"

Mika Lin­ti­lä: Kul­mu­nin ero oli täysi yl­lä­tys, puolue kuuli vasta juuri ennen il­moi­tus­ta – "Ti­lan­ne es­ka­loi­tui ja krii­siy­tyi äkkiä"

05.06.2020 16:44 15
Keskusta alkaa etsiä uutta ministeriä Kulmunin tilalle – Palaako Mika Lintilä aiempaan tehtäväänsä?

Kes­kus­ta alkaa etsiä uutta mi­nis­te­riä Kul­mu­nin tilalle – Palaako Mika Lintilä aiem­paan teh­tä­vään­sä?

05.06.2020 16:04 5